СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ФАБРИКА ЗА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕСТИЖ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ФАБРИКА ЗА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕСТИЖ

ИНВЕСТИТОР:

Престиж 96 АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БГИ Проект ООД

КОНСТРУКТОР:

Инжeнерно бюро Цвят, инж.Георги Цвятков

АРХИТЕКТ:

АТЕЛИЕТО, арх.Мирослав Иванов, арх. Ангел Димитров; WERK. PLAN. Architekten” GMBH, арх.Улрих Яшек

АДРЕС:

Велико Търново
ИНФОРМАЦИЯ

"Престиж 96" ООД е основана през 1996 г. и произвежда широка гама висококачествени продукти, покриващи част от основните групи захарни изделия: вафли, бисквити, сухи пасти и швейцарски рула, вафлени пурички.

"Престиж 96" ООД е разположена в Централна Северна България, на около 250 км източно от София в Западната промишлена зона на гр. Велико Търново.

Благодарение на високия професионализъм и качество на обслужване, богатия асортимент и съвременни технологии, фирмата заема лидерски позиции на пазара за захарни изделия.

Високото качество на произвежданите продукти е гарантирано от изградената система за лабораторен и производствен контрол по цялата технологична верига, включващ входящи суровини, полуфабрикати и готова продукция.

"Престиж 96" ООД е сертифицирана по ISO 22000:2005 и ISO 9001:2008.

Новата фабрика се намира в югозападната част на промишлената зона на гр. Велико Търново.  Заводската площадка е с площ от 44000 кв.м.

Съгласно проектното задание, производствената програма и строителството  e бъде изпълнено по български и европейски норми ( DIN,  EN), включително ISO и  HACCP. Предпроектното проучване и  технологичния проект  са разработени от  фирма Верк.план.архитектен – Щутгарт и е съгласувано и одобрено от Възложителя.

Съществуващо хале, изпълнено със стоманена конструкция, е достроено в западна посока с нови 6 оси. Следвайки технологичните разработки  на производствения процес, в рамките на халето се  изгражда самостоятелна стоманобетонова конструкция на три нива на площ  12500 кв.м., В производственото хале ще бъдат монтирани 6 броя производствени линии, като на долното ниво са  линиите за  мазане, шприцване, рязане, охлаждане и опаковане, а на горното ниво са пещите.

Външните ограждащи стени на халето са изпълнени от  сандвич панели, със среден слой 15 см минерална вата, производство и монтаж на фирма „Тримо”. Те са монтирани върху цокъл от стоманобетонен панел - двуслойна черупка. Подовите настилки за  производствените помещения са от твърд епоксид за подържане на необходимата хигиена. Настилката  на останалите помещения ще бъде от  саморазливаща се корундова замазка за склада и керамична настилка за  битовите помещения и стълбищните клетки.

Особеност при изграждането на водопроводната инсталация е използването изцяло на тръби от хром-никелова стомана.

Административната сграда  е на три нива, със стълбищна клетка до ниво покрив и  пътнически асансьор  за полезен товар 630 кг. Осигурена е непосредствена връзка на администрацията с производствената сграда.

На първо нива през главния вход се влиза в преддверие, приемна, зала за експонати, зала за срещи и конференции и работни помещения. На същото ниво е залата за почивка с директна връзка с производствения корпус и санитарен възел.Стълбищната клетка е отделена с остъклена  преграда и врата по посока на евакуацията.

На второ ниво са кабинети, секретар, експерти, зала за преговори,  счетоводство, чайна и  санитарни помещения.

Трето ниво е предвидено за  работна зала, с възможност за разделяне с леки преградни, остъклени стени.

Външните ограждащи стени са изпълнени от  двупластова стоманобетонна черупка с дебелина  20 см., среден слой топлоизолация от 14 см и външна декоративна облицовка от тухлени елементи с размери 4,0 х 11,5  х  11,3 см. На покрива са предвидени декоративни,алуминиеви ламели, които скриват хладилните съоръжения.

Общата застроена площ на обекта е 8784 кв.м (в т.ч  производствено хале – 8353 кв.м. и административна сграда  432 кв.м).

Общата разгъната площ е 15900 кв.м.