СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични сгради > ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ОРБИКО, CTPARK SOFIA EAST

ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ОРБИКО, CTPARK SOFIA EAST

ИНВЕСТИТОР:

СиТиПарк Ламда ЕООД

КОНСТРУКТОР:

МП Груп ЕООД - инж. Адриан Маринов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордеел България ЕАД

АРХИТЕКТ:

арх. Тодор Бояджиев, арх. Петър Петков и арх. Цветан Петров, Иво Петров Архитекти

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционни характеристики 
„Дом за бизнеса, дом за хората“ – това е максимата, която клиентът – „Орбико България“ и екипът на „Иво Петров-Архитекти“ следват от самото начало до крайната реализация на проекта „Логистичен и бизнес център Орбико“.
 
Идеята за неговото възникване е да събере на едно място и концентрира всички дейности на бранда, като най-пълноценно, визуално и технологично да представлява богатото портфолио и разпознаваем имидж на компанията. 
 
Именно силните позиции и желанието за непрекъснато развитие и разрастване са основните фактори, които извикват нуждата от общ, обединяващ център, около който да гравитира името „Орбико България“.
 
Компанията е един от най-големите дистрибутори и доставчици на логистични услуги на българския пазар, част от „Орбико Груп“ – най-големият дистрибутор в Европа. Българският представител стъпва на местния пазар през 2003 г., като екипът му от над 800 професионалисти и предоставяни услуги се ползват с изключително доверие сред клиенти и партньори, превърнали го в един от най-силните лидери в сектора. 
Чуството за победа и семейната атмосфера, наложени като философия за бранда, са вдъхновението, което движи процеса по изграждане на новия дом на „Орбико България“. 
Архитектура, дизайн, функционалност 
Новият „Логистичен център ОРБИКО“  е съставен от две основни сгради: Логистичен център и офис сграда, които отговарят на всички специфични изисквания на своето предназначение, като инвестицията е в размер на 35 млн.лева.
Сградата на логистиката е решена чрез минималистичен похват, характерен за категорията на логистичните сгради. Визията е изградена чрез контраста между бялата фасада и тъмносивите елементи на ивичното остъкляване и секционните врати. Входовете за персонал са отделени с тъмносиви вертикални ивици, като по този начин насочват вниманието на посетителите на сградата и създават вертикални акценти в иначе хоризонтално ориентираната сграда. 
Основен композиционен елемент са тъмносивите секционни врати, които създават основния ритъм във фасадното оформление и подчиняват останалите елементи  от сградата и площадката към тяхната координатна система. 
Офисната сграда също е в духа на минимализма. Простор, приятелство и прозрачност са посланията, които сградата внушава. Тя е решена с богато остъкляване и растер на фасадата, предоставящ максимален свободен поглед към околното пространство. Фоайето на сградата е с двойна височина и е подчертано на двете срещуположни фасади с аналогични изпъкнали обеми, създаващи усещането за преминаване през пространството и насочващи гостите на сградата към входа, карайки ги да се чувстват у дома. 
Забележителното в този проект е разпределението и преплитането на функции. Общите пространства са около 10% от сградата, местата за общуване, хранене, релакс зоните и залите за обучение, са около 38%, а офисите и залите за срещи са около 52% от цялата сграда. 
Локация 
В началото на разработването на проекта са разгледани няколко различни варианта имот за разполагане на новата база. Водещи при избора са близостта до главни пътни артерии, както и до местоживеенето на служителите на компанията, най-добрата възможна конфигурацията на логистичната и офисната сграда в имота, обезпечеността откъм техническа инфраструктура. 
Основни предизвикателства в избрания имот са:
- Строителство при високи подпочвени води – вложени са големи усилия в постигане на баланс между нивото на фундиране на сградата и дълбочината на дъждовната канализация от покрива;
- Отвеждането на дъждовните води – дъждовните води от покрива и от зоните с твърда настилка на площадката се заустват в инфилтрационни тунели. На няколко места са предвидени подземни инфилтрационни тунели, които служат за ретензия на дъждовна вода и за нейното плавно освобождаване в почвата под тях;
- Направа на високоустойчива паважна настилка на голяма площ – зоната за маневриране на товарни автомобили е изградена с бетонови павета. Решението с павета е предпочетено заради устойчивостта дори и при високи летни температури и възможността за бързи и лесни репарации (това дава възможност за минимални прекъсвания на работния процес. 
Функционалност и ефективност 
Водещи при проектирането и изграждането на съоръжението са: 
1. Отлични условия за складиране – В сградата са обособени над 25 000 отделни палетоместа, разделени на отделни сектори според различните брандове, представени от Орбико. Те се разполагат във височина на 6 реда на съвременни стелажни системи, съобразени с най-високите изисквания за сигурност. Логистичният център отговаря на най-висока категория стандарт за транспортно-логистична дейност TAPA.
Отличителните сектори са:
- Склад за автомобилни масла, съобразен с най-високи изисквания за безопасност. Отделен е с пожарозащитни прегради и самозатварящи се пожарозащитни врати  от останалата част на сградата. Снабден е с ефективна аварийна вентилация, автоматично пожарогасене и система за пожароизвестяване, които при съвместна работа да предотвратят риска от пожар;
- Склад за стоки, подлежащи на митнически контрол – снабден е със специални ограждения, със система за контрол на достъпа и видеонаблюдение с камери с висока резолюция;
- Склад с контролиран температурен режим 16-20°C – Високостелажен склад за продукти, при които е важна температурата за съхранение по целия път на дистрибуция. Температурният режим се постига чрез разполагане на покривни климатични апарати с прецизно разпределяне на въздушната струя във височина. Ефективността на климатизацията е доказана с подробни симулации на движението на въздуха при различни външни климатични условия и различни степени на запълване на склада. Достъпът на външен въздух до склада е ограничен дори при отваряне на вратите на фасадата чрез уреди създаващи въздушна завеса.
 
 
2. Бързина на работа и оперативност – Разпределението на сградата цели да пести време при оперативните процеси, свързани с товаро-разтоварната и складова дейност и да отговори на динамичната работа на компанията. 
Всички коридори за придвижване на електрокари са ясно обозначени, двупосочни и достатъчно широки за високоскоростно движение и лесно маневриране. Те свързват 70-те стелажни реда с 38-те товаро-разтоварни хидравлични платформи, гарантиращи бърз пренос на стоки между сградата и превозните средства. 
Пред всяка платформа е осигурена зона за комисиониране с размери, достатъчни за разполагане на стока за две товарни ремарка. Така, при пристигане на камион, стоката за зареждане е предварително подготвена зад платформата и в същото време има достатъчно място за разтоварване на този камион, в случай че той пристигне пълен. 
Пред сградата е разположена зона за маневриране с размери, позволяваща бърз и лесен достъп на камиони и техния заход към претоварните платформи. 
Има предвидена специална зона за обслужване на до 10 лекотоварни буса едновременно.
 
 
Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели 
За цялата сграда са взети най-строги мерки за безопасност от пожар:
a. Сградата е разделена на отделни сектори с пожароустойчиви стени;
b. Автоматична пожарогасителна спринклерна инсталация;
c. Система за пожарогасене с интериорни и площадкови касети и хидранти;
d. Инсталация за аварийно оповестяване в случай на пожар;
e. Инсталация за пожароизвестяване;
f. Система за евакуация на дим и топлина чрез приточни отвори по фасадата и димни люкове по покрива на сградата;
g. Основната носеща конструкция на сградата е от сглобяеми стоманобетонови елементи;
h. Всички метални елементи от основната носеща конструкция за защитени с набъбваща противопожарна боя;
i. Предвидени са голям брой евакуационни изходи и евакуационни проходи в стелажната система;
 
3. При строежа са използвани материали, устойчиви на износване и стареене:
a. Фасадата е облечена с термопанели с пълнеж от каменна вата; Прозорците са с алуминиеви профили;
b. Основната носеща конструкция на сградата е от сглобяеми стоманобетонови елементи;
c. Покривът е с топлоизолация от каменна вата с висока плътност и хидроизолация от PVC мембрана;
d. Настилките са от шлайфан бетон с висока издръжливост на натоварване от стелажните редове.