СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Обществени сгради с бизнес предназначение > ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТИТОР:

Фонд Имоти АДСИЦ

КОНСТРУКТОР:

инж. Стефан Николов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Лукс инвест ООД

АРХИТЕКТ:

ПроАрх АД , арх. Мая Димитрова Йовчева - Гетова

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Оформена като монолитна структура, наподобяваща кристал, офис сградата на кръстовището на ул."Г.С.Раковски" и ул."Рачо Димчев" в София, контрастира елегантно с околното застрояване и с еднородната визия на улицата. Лекота и въздушност струят от остъклената фасада, подсилени от липсата на стърчащи елементи като балкони и еркери. Наклонена фасада обединява еркера на втория етаж и стъпката на сградата върху терена, а козирка, която е част от структурата на фасадата, обединява отстъпите на терасовидните етажи. Разликата в покривните нива идва от градоустройствените параметри - позволената височина.

Според оригиналния си проект сградата разполага с 3 подземни и 8 надземни нива - 3 етажа с търговски площи, 6 етажа с офиси, като два от тях са терасовидни. Два от подземните етажи са предвидени за гаражи. Входът за офисната част е към ул."Рачо Димчев", а за магазините - откъм ул."Г.С.Раковски". Офисите са проектирани като open space пространства с един кабинет в ъгъла и заседателна зала в дъното. Поради ниската етажна височина окачен таван е предвиден само в задната част на офисите при фасадата към вътрешния двор, а двойният под е с минимална височина - 12 см. В тази връзка са предвидени подови климатични тела, разположени зад триъгълните фасадни елементи. Търговските нива и офис частта разполагат с отделни стълбища и асансьори. Достъпът до гаража се осъществява чрез специален асансьор за автомобили. Предвидена е покривна тераса достъпът, до която се осъществява само от последния етаж посредством стълба покрита с по-висок остъклен елемент от фасадата.

Конструкцията е монолитна, стоманобетонна с безгредови плочи, осигуряващи максимална свобода на разпределенията. Външните стени и част от вътрешните преградни стени са от тухли, а останалите от гипсокартон. Фасадната решетка е изградена от фасадни алуминиеви профили Schuco, само в зоната при ъгъла между двете улици е стоманобетонна, тъй като има носеща функция. В ромбоидната фасадна структура са вградени триъгълни отваряеми части,  отварящи се чрез PAF механизми. Покривните тераси са покрити с тиково дърво.

В края на строителния процес сградата беше закупена от Европейския парламент с цел там да се помещава централното представителство на Европейския парламент и Европейската комисия в България. За да отговори на нуждите на двете институции, сградата беше изцяло преустроена, без промяна е запазена единствено фасадата. Наложиха се значителни конструктивни промени - добавяне на стълби, продължаване с едно ниво нагоре на стълба и асансьор, пробиване на плочи и т.н.

В момента първите три нива имат представителна функция, там са разположени приемна зона, информационен център за граждани и конферентна зала с изложбена площ. Достъпът до тази зона се осъществява през централния вход на сградата разположен на ъгъла на ул."Г.С.Раковски"  и ул. „Рачо Димчев“. Предвидени са отделен асансьор и отделна стълбищна клетка.

По голямата част от първите два етажа запази търговската си функция. Тази част от сградата не е собственост на ЕП и ЕК, а представлява обезщетение на собствениците на терена, за нея е предвиден отделен вход от към ул."Г.С.Раковски", както и отделна част от паркинга със собствени паркоместа.

На следващите 4 етажа са разположени офиси за служителите на ЕП и ЕК, етажните разпределения са организирани изцяло според техните изисквания. Принципната организация на работните места се промени от open space към кабинетен тип. За офисната част от сградата е предвиден отделен вход с ограничен достъп от към ул. „Рачо Димчев“. Осигурени са отделен асансьор и отделна стълба.

На последният етаж е разположена зона за рекреация с кафе бар и покривна тераса за служителите на сградата и техните гости.

Първият подземен етаж е изцяло с обслужващи функции, а останалите два подземни етажа остават паркинги.