СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

МАЛКАТА БАЗИЛИКА

ИНВЕСТИТОР:

Фондация Америка за България, Министерство на културата на Република България, Община Пловдив

КОНСТРУКТОР:

инж. Костадин Палазов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД – София

АРХИТЕКТ:

Zoom АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ООД , Плиска Консултинг ООД

АДРЕС:

бул. Княгиня Мария Луиза №31А, 4000 Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Останките от Раннохристиянската Базилика в Пловдив са открити през 1988 г., а от 1995 г. имат статут на Паметник на културата от национално значение. През 2010–2013 година е осъществена цялостна реставрация и социализация на паметника, подкрепена от Фондация Америка за България, от Министерството на културата и от Община Пловдив. Общата стойност на проекта е 1,530,000 лева, от които 1,230,000 са осигурен от Фондация „Америка за България”, 150,000 от Министерството на културата и 150,000 от Община Пловдив.

Изградена е нова технологична сграда снабдена с всички необходими съвременни системи, които гарантират поддържане и опазване на паметника в състояние, каквото статутът му изисква. Сградата и околното парково пространство предоставя и възможности за организиране на археологически и художествени изложби, лекции, презентации, камерни концерти.

Проектът включва реставрация на повече от 110 квадратни метра уникални многоцветни мозайки от края на 5 в. сл. Хр., и реставрацията на единствения открит у нас баптистерий с кръстовиден мраморен басейн за приемане на кръщение. Запазени за основи на стени и колонади.

Околното пространство е превърнато в малък градски парк с паркоустрйство, което интегрира открити при археологически разкопки части от източната крепостна стена с кула на античния Филипопол, част от антична улица, двор на къща, кладенец.

Фокусът на проекта е реставрацията и социализацията на културното наследство. Неговата комуникация и популяризиране е важен елемент от концепцията. Целта е този безценен паметник от национално значение да бъде съхранен и да привлече най-широк кръг посетители, като по този начин се популяризират културния туризъм в града и страната.

АРХЕОЛОГИЯ

Комплексът включва сектор от източното трасе на крепостната стена на Филипопол от ІІ-ІV век с дължина около 20м заедно с разположените западно от нея Раннохристиянска Базилика от V-VІ в, т.н. Малка Базилика, улица от системата кардинес с посока югозапад – североизток и части от антична сграда западно от улицата. Запазени и реставрирани за уникални римски мозайки намерени на място. Възстановен е единствен по рода си баптистерии от 5в.

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО

Предвидени са мeста за спиране на автомобили, автобуси, паркинг, рампи. Спазени са всички изисквания за достъпна среда. Така оформеният малък градски парк е място подходящо за разходки, срещи и отдих. Амфитеатърът е капацитет от 200 души и е оформен така, че сградата да служи като естествен декор и сцена.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО И ЕСТЕТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ

Класическата базиликална структура и пространство са стилизирани и обобщени, като се обличат със съвременни похвати и изчистен детайл. Акцентира се върху обединяващата нагъната повърхност, като се изявяват отделни детайли и елементи като стрехата на източната и западната фасада. Площта на имота и зоната на намеса е 4,5 дка, РЗП на обекта е 467,80 кв.м.

ФАСАДА

Изпълнена е вентилируем тип фасада от съвременни материали с изчистена визия и висока издръжливост. Използвана е обшивка по система с HPL плоскости, някои от които с индивидуален декор. Специално фрезовани панели със стилизирани изображения на елементи от мозайките маркират входа на сградата. За първи път в страната се използва този вид вентилируема фасадна система едновременно за стени и за покрив. Този подход придава цялостност и завършеност на сградата.

Добавят се остъклени отвори, за да се увеличи естествената осветеност и да се отговори по-добре на експозиционната функция на помещението. Естественото осветление е тип ‘‘базиликално‘‘. Композицията с прозорци на западната фасада напомня мозайка и е връзка между интериора и археологията на открито. Обемът на абсидата е в контраст с останалата част на фасадата – плътен и с различно цветово решение.

ИНТЕРИОР

Използвани са съвременни похвати и изчистен детайл с респект към паметника и артефактите. Пространството е максимално ясно за възприятие и ориентация, с мултифункционални зони и възможност за непосредствено изследване на античните изкуства.

Частично се покриват мозайките в западната част със стъклен под върху метална конструкция. По този начин се предоставя на посетителя най-близък контакт с мозайките и същевременно се създава едно мултифункционално пространство за организиране на събития, лекции, презентации. Стъкленият под е уникално експозиционно и многофункционално пространство за събития с капацитет 60-70 души. Същевременно е акцент на интериорното пространство и средство за по-близко възприемане на мозайките по един различен начин. Допълнително е изградена наблюдателна платформа на по-високо ниво за цялостно възприемане на интериорното пространство, археологията и мозайките.

ЕКСПОЗИЦИЯ

Монтирани са информационни табла и мултимедийни екрани с информация за античния град, римската улица, намерените останки от римска къща, крепостната стена и кула, Базиликата, баптистерия, детайлите на мозайките. Експозицията е разработена с цел да бъде максимално ясна, обобщена, прегледна и информативна, като представя възможно най-нагледно, достъпно и увлекателно историята и значението на паметника.

Малката базилика” се вписва в цялостния комплекс от антични културни паметници в гр.Пловдив. Повече информация за историята на „римския” Пловдив и мястото на „Малката базилика” в него може да бъде открита на разработения като част от проекта уебсайт www.romanplovdiv.org