СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Нова Загора

КОНСТРУКТОР:

инж. Станимир Стайков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Рудин ООД

АРХИТЕКТ:

Архитектурно студио АТМ- арх.Ивайло Мишев

АДРЕС:

Нова Загора
ИНФОРМАЦИЯ

1. Градоустройствени характеристики и съществуващо положение:
Сградата е разположена на „централния площад” на гр.Нова Загора и представлява кино салон строен през средата на 50-те години на 20 век. Сградата заема основно място в градоустройствената рамка на площада.Тя е разположена по средата на дългата страна на площада от Изток. На отсрещната страна е разположена сградата на театъра от Запад на площада. Двете сгради образуват ос Изток-Запад която „разполовява” площада на две условно симетрични части. Тази „ос” е подчертана със симетричните фасади на двете сгради (киното от Запад и театъра от Изток) и разположения фонтан между тях.
Съществуващата сграда представлява бивш киносалон с триетажна административна част. Киносалонът не е ползван от деситилетия и това налага преосмислянето на анговата функция от Община Нова Загора.
Фасадата на съществуващата сграда е сравнително запазена в оригиналния си вид. Тя е в неокласически стил характерен за периода на 50-те години на миналия век. Западната фасада към площада е симетрична с фронтон и глвен вход в оста на симетрия.
2. Основни цели на проекта:
Основната цел на проекта е чрез преустроиство на кинослаона в многофункционална спортна зала да оползотвори пълния капацитет и възможности на съществуващата сграда. В градоустроиствено отншение реконструкцията запазва съществуващото положение. Чрез преустройството киносалона променя предназначението си в многофункционална спортна зала ,а административната част в тренировъчен център със зали и администрация.
При реконструкцията се премахва съществуващото покривно покритие (четирискатни керемеидени покриви) и се изгражда ново поркивно покритие над спортната зала и нова градска галерия с лека метална конструкция и панорамно остъкляване към площада на града.Достъпът до галерията се осъществи през самостоятелния вход на администрацията.
3. Функционални характеристики на проектното предложение:
Проектното предложение за реконструкция следва основните функционални и композиционни характеристики на съществуващата сграда . Сградата остава „условно разделена” на две части – административна и зална част.
3.1. Зална част :
Залната част обхваща киносалона, фоаето и обслужващите ги помещения които биват реконструирани с цел поемане на новата функция – многофункционална спортна зала. Главния вход, фоаето и спортната зала са разположени в ос Изток-Запад. Фоаето е разположено напречно на оста , а залата е разположена надлъжно.
Достъпът до залата става през фоаето разположено под администартивната част. От западната му част се намира вестибюла с касата за билети към главния вход. От изток фоаето граничи със залата. Достапът към нея се осъществява през две двоини врати разположени от двете страни на залата. Към фоаето са разположени гардероб, медицински кабинет и тоалетни за посетители. От север фоаето граничи с кафене със „спортна насоченост”. То е свързано с фоаето посредством стъклена витрина. Кафето има директен достъп от западната фасада които позволява самостоятелна работа на заведението.
В залата е премахнат амфитеатралния под на киното и е изградена нова  хоризонтална бетонна плоча на кота -1,20 м. Светлия размер на игралното поле е 15,74Х23,20 м. при светла височина 8,40 м. Това позволява провеждането на регионални турнири по волейбол, баскетбол и бадминтон. На игралното поле могат да бъдат провеждани широк спектър от тренировъчни занимания включващи следните спортове: волейбол, бадминтон, тенис, баскетбол и други. От западната страна (непосредствено до входовете от фоаето) в съществуващата ложа са разположени трибуни с 76 места в самостоятелни седалки. От източната страна (на мястото на киносцената) са разположени трибуни с приблизително 90 места на общи пейки. От запад на ниво +4,16 е разположена „ВИП ложа” с достъп от администрацията на мястото на стаята за киномашини. Евакуацията на залата става през изходи към фоаето и към терена. Към залата има обособен „склад за спортно оборудване” на две нива. Складът е разположен на мястото на техническото помещение в североизточната част.
От южната страна на залата е разположен блокът със съблекалните. Той е разделен на съблекални за два отбора. Съблекалните са със собствен вход от южната фасада на мястото на изходите от кинозалата. В съседство със тях е разположен запазващият се „Клуб на диабетика” които е със самостоятелен вход от южната фасада.
3.2. Етажна част :
Етажната част включва първия и втория етаж над фоаето. Те са със самостятелен вход от южната фасада и стълбище водещо нагоре. До стълбището е изграден асансьор за достъп на хора с намалена подвижност.
На първия етаж е обособена тренировъчна част с три зали за тренировки и общи съблеклани и тоалетни. Директно от стълбището на първия етаж е достъпът към „ВИП ложата” гледаща към спортната зала. Терасата към стълбището е покрита и остъклена и се използва за игрална зала.
На втория етаж са разположени кабинети на администрацията и треньорите на за отделните спортове.
3.3. Покривна галерия :
При реконструкцията етажната част е надстроена с покривна галерия. За целта съществуващия покрив е премахнат и на негово място е изградена стоманена конструкция. Достъпът до галерия се осъществява през стълбищната клетка и асансьора на етажната част. Допълнително е изградено метално евакуационно стълбище на северната фасада. Предвижда се покривната галерия да се използва за различни временни експозиции, събития и пърформанси.
4. Архитектурни решения на проектното предложение:
Проектът запазва архитектурния облик на съществуващата сграда и вписването и в градския центръ на гр. Нова Загора. Всички нови части (покриви и козирки) са с подчертано модерна визия и се съчетават със старата сграда на „принципа на контраста”. Двата скатни покрива са премахнати и на тяхно място е  изградена стоманена конструкция с цилиндрична форма. Покритието е от цилиндрично огъната профилирана ламарина на „послоен монтаж”. Терасата над съблекалните е остъклена и ще се използва за игрална зала за тенис на маса и дартс. Пред главния вход и южните входове (на етажната част и блока за съблекални) са изградени нови козирки от стоманена конструкция и стъкло в пространствено огънати форми. Целта на южната козирка е да подчертае новата функция на южните входове – за достъп до галерията, тренировъчната част и администрацията.
Залата е изпълнена с художествено осветление с цел естетическо въздействие в центъра на градът. Фасадното остъкляване на новите части е подчертано с осветяване с диодни RGB светлини по шпросите на фасадната система. Корнизът и архитектурните детайли са акцентирани с локална бяла светлина. Нишата в средната част на западната фасада е осветена и подчертана като своеобразен акцент в оста на симетрия.
5. Основни данни за проекта:
Площ на парцела  = 2 854 m2
Застроена площ = 1 224,45  m2
РЗП = 4 238,53  m2
Пл. = 43 %
К инт. = 1,48
К корниз = 17,06 m.
Максимална етажност – 4 етажа
Бр. вертикални комуникации – 2
Площ на спортната зала – 459,28 кв.м.
Площ на художествената галерия – 488,39 кв.м.
Капацитет на залата – 166 места за зрители на партера и 11 места в ложа
Капацитет на съблекалните към залата – 2 отбора с по 15 спортисти и 3-ма треньори – общо 30 човека
Капацитет на тренировъчната част на етаж едно – 40 човека
Брой работни места в администрацията на етаж 2 – 22 човека
Капацитет на кафене на етаж партер – 40 човека
Капацитет на клуб по шах и бридж – 10 човека
Капацитет на „Художествена галерия” – до 300 човека

ПРИЛОЖЕНИЯ: