СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Обществени сгради с бизнес предназначение > АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ОФИСИ, МАГАЗИНИ , КАФЕ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ОФИСИ, МАГАЗИНИ , КАФЕ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ

ИНВЕСТИТОР:

Билд Системс България АД

КОНСТРУКТОР:

проф.Йордан Милев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Билд Системс България АД

АРХИТЕКТ:

Аедес Студио ООД, арх.Пламен Братков

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата се намира на 4-ти км, където магистралата минава транзитно над бул. „Д-р Г. М. Димитров“ и всичко, което се слува на кръстовището е изобразено на фасадата.
Възможните движения са сведени до тесен светещ контур, очертан отгоре и отдолу с тънки оранжеви кантове. Някои от тях преминават и нагоре по страничните фасади в плътна оранжева стена. Всичко между тези очертания е максимално отворено, ефирно и прозрачно, с една дума – невидимо. Стъклени са предната фасада към кръстовището и задната на запад, през която минава следобедното слънце и още повече я дематериализира.
Теренът се намира покрай магистрала, но желанието на клиентите беше за максимална представителност на офисите. При такова скоростно преминаване сградата може да бъде възприета само като знак, като маркер, сведен до ясния и категоричен рисунък на фасадата. Нощем тези линии светят в равна бяла светлина и сградата се дематериализира само до тях.
Желанието за знаковост определи и цвета на лентите – ярък, чист, сигнален цвят.
Кръговото кръстовище дава доста възможни варианти за движение, а  голяма част от тях преминават между горното и долното ниво. На предната фасада на Q-център такива вертикални връзки между етажите са стълбите, които свързват офиси на две нива. Общото стълбище на сградата е от задната и страна и не се вижда от кръстовището. Вечер, когато свети, то дава на сградата втори план в дълбочина.
Теренът е разположен така, че предната му част е сегмент от кръга на кръстовището. Сградата отчетливо има предна страна, която като леща с център в средата на кръга фокусира в себе си случващото се отпред. Тя е гигантски екран, пиктограма на самото кръстовище. Страните на този екран са действително второстепенни, и в голямата си част преминават в калкани към съседните сгради.

ПРИЛОЖЕНИЯ: