СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование и спорт > КАНЕВ ЦЕНТЪР, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

КАНЕВ ЦЕНТЪР, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ

ИНВЕСТИТОР:

Русенски университет Ангел Кънчев

КОНСТРУКТОР:

инж. Пламен Пенев,инж. Пепка Русинова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД Канев Център

АРХИТЕКТ:

Норд план ООД, арх.Цвети Русинов, арх.Мартин Димитров

АДРЕС:

Русе
ИНФОРМАЦИЯ

Комплекс „КАНЕВ ЦЕНТЪР” е осъществен по инициативата на ръководството на РУ “Ангел Кънчев”, като през 2012 год. беше изготвено Прединвестиционно проучване в два варианта за изграждане на Експо-център с полифункционална зала, 2 конферентни зали, ресторант и офиси. След посещение на г-н Игнат Канев, през септември 2012 г, този комплекс прерастна в КАНЕВ ЦЕНТЪР РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”, който се изгради със средства, дарени от г-н Игнат Канев, и дофинансиране от Русенски университет „Ангел Кънчев”. Комплексът е изграден така, че да съответства на нуждите на ускореното развитие на научния и икономическия потенциал на Република България.
„КАНЕВ ЦЕНТЪР ” /първи етап/ е изграден на територията на Русенски университет „Ангел Кънчев”, като част от университетския кампус, с лице и главен вход от ул. „Студентска”. Изграден е на две нива с частичен сутерен с РЗП: 3472 м2 и топла връзка към Централен корпус на университета.  
Двуетажният комплекс  разполага с  Полифункционална зала, с капациет  790 седящи места, от които 482 разположени в трибуни над входа на залата и в двете ложи (лява и дясна) амфитеатрално, останалите 308 места са разположени на равен под, за да може залата да се използва за изложения и презентации, като между фоайето и залата е предвидено максимално отваряне, с оглед обединяването им. Над залата е изпълнен купол от метална конструкция със странично осветление и обслужващи площадки. Сцената на залата е с площ около 120м2, с аванс-сцена, малки джобове – ляв, десен и  заден, като обслужващо пространство. На сцената е предвидена оптимизирана горна сценична механизация – механични чиги и подвижен екран. Сценично осветление – с преден и заден осветителни мостове и ефектно осветление от дъното на залата. Общото управление на системите се локализира в технически помещения над входа на залата.
Във фоайето на „Канев център” са осигурени свободни площи за изложби и презентации, както и малък бар за кафе и напитки, и гардеробна.  Към него е изпълнен и ресторант със 120 места.
На втория етаж на комплекса са разположени заседателна зала със 70 места, конферентна зала със 100 места, зала за пресконференции и обслужващи офиси към тях. Оборудването е с модерни системи за осветление, озвучаване, презентации и симултантен превод. Достъпът до втория етаж е осигурен посредством две ефирни стълбища и панорамни асансьори, рапложени от двете страни на фоайето.
Оформянето на екстериора на сградата е аналогичено с на скоро изградения  Корпус 2. Изполвани са основно окачени фасади с копозитни елемени – керамика и алумий /Creaton, Etalbond/ външни мазилки, AL дограми със стъклопакети. Изпълнено  е ефектно фасадно осветление.
За оформянето на интериора са използвани полирани гранитни плочи 20мм за подове и синтетична подова настилка, а за стените и таваните – полиран гранит 10 мм, еталбонд, стенни облицовки и окачени тавани с-ма “Армстронг” включително за акустично въздействие. В залата са предвидени столове с падаща седалка за амфитеатрите и подвижни метални столове за сектор А.
Проектиран като мултифункционален културен център, комплексът служи за провеждане както на университетски, така и на градски, национални и международни форуми. В него се организират семинари, конференции, симпозиуми, конгреси, тържества и церемонии, трудови и кандидатстудентски борси, олимпиади, изложби и изложения, фестивали, изнасят се сценични постановки и концерти.
Площите около новата сграда са благоустроени с нови настилки, озеленяване и алейно осветление, осигурени са паркоместа и пешеходен достъп към централния корпус на университета.
    Като следващ етап се предвижда изграждане на блокове Г и Г1 /бизнес център и хостел/, на 4 етажа и сутерен, в които ще се разположат офиси, конференти зали, обслужващи помещения, хотелски студиа, заведения за хранене и паркинг.  
Строителството реализира ДЗЗД "Канев център" - "Роан 90" и "Медиком", по проект на "НОРД ПЛАН" ООД -гр. Русе, с ръководител на колектива арх. Цвети Русинов и членове арх. Мартин Димитров, арх. Чавдар Черников и арх. Момчил Василев, част "Конструктивна" - инж. Пепка Русинова, инж. Пламен Пенев, инж. Евгений Камарашев и инж. Ивайло Жеков, част част Елекро: инж. Венета Табияшка, част ВиК:  инж. Мария Петрова , част ОВК: инж. Боян Бойчев .