СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Обществени сгради с бизнес предназначение > КОРПОРАТИВНА СГРАДА НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ - РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

КОРПОРАТИВНА СГРАДА НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ - РЕКОНСТРУКЦИЯ

ИНВЕСТИТОР:

Теленор България EАД

КОНСТРУКТОР:

Структо ООД/ инж. Александър Петков - автор конструктор проект

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Феър Плей Кънстръкшънс АД

АРХИТЕКТ:

А&А Архитекти ООД, автор на реконструкцията 2014г. / Артек Дизайн ЕООД, арх. Константин Антонов, автор проект сграда

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Един от основните елементи от промяната от GLOBUL към Теленор е трансформацията на централния офис на компанията. Амбициозният проект за работна среда превърна сградата в успешен пример за прилагане на иновативни концепции и дизайн, в качеството си на физическо проявление на принципите и ценностите на компанията.

От построяването си през 2007 г., сграда 6 в Бизнес парк София служи като централен офис на втория по големина в България мобилен оператор. След придобиването на Космо България Мобайл ЕАД от базираната в Норвегия Telenor Group, в началото на 2014 г. компанията стартира процес по привеждането на съществуващата в България корпоративна среда в съответствие с развитата в Норвегия концепция за офис среда, което превръща офиса на телекома в още по-съвременна и технологично-оборудвана работна среда.

В основата на тази трансформация е новата философия за съвременното високо-технологично работното място, отразяващо актуалните тенденции в развитието на технологиите, мобилността, динамиката в работните отношения между хората и възможностите им да я управляват според нуждите си и да се възползват от нея по най-удобния и ефективен за тях начин. Новата концепция разбива наложените в България стереотипи за изграждане на офисно пространство, предлагайки новаторски подход, който обръща посоката на неговото развитие - от строго фиксирано и зависимо от даденостите на „отреденото” пространството, към динамично и зависимо от човека и работните процеси. Отделното работно място се разглежда като свободно за определяне пространство в рамките на различни опции, в зависимост от конкретните бизнес процеси, формиране на екипи, нужда от специално оборудване и т.н. Всяко едно работно място е неопределено и може да бъде заето от всеки един служител в компанията. То е високо ергономично и разполага с работен плот който може да променя своята височина в зависимост от работните навици на човека.  

Този нов подход към работното пространство цели да вдъхнови креативността в бизнес процеса, да се стимулира взаимодействието между отделните екипи и служители, и да повиши работоспособността и удовлетвореността от работната среда. Също така той създава предпоставки за висока ефективност на текущи разходи и инвестиции в преустройства, свързани с динамичното развитие на компанията.

За постигането на всичко това се предприе мащабно преустройство засягащо цялата сграда, включително околосградното пространство. Единствените незасегнати елементи са фасадата и носещата конструкция.  

Цялостно преработени са всички сградни инсталации: климатизация, вентилация, електро инсталации, телекомуникации, включително и асансьорите. С новите инсталации се постигат по-високи параметри на микроклимата в помещенията и по-голяма енергийна ефективност.
Всеки офисен етаж бе основно преустроен, като се обособяват работни зони  в различни кътове, зали за срещи, тихи стаи, мултимедийни зали, зони за съхранение на персонални вещи, зони за отдих, зони за копирна техника. Към всеки етаж, освен работните и пространствата за отдих са обособени зони за разполагане на произведения на изкуството, които да бъдат част от интериора и живота на офиса.

На партера са разположени зали за обучения и презентации, с възможности за преконфигуриране с подвижни стени, голяма зона за отмора и неформални срещи. Предвидени са нови санитарни възли за хора със специфични възможности. Предвиждат се съблекални и душове за служители, които идват на работа с велосипеди. Основното стълбище е преобразено с арт инсталации, с цел да се мотивират хората в сградата да го използват по-често и да се движат повече.

Основно преустройство бе извършено на входното пространство на сградата, където беше изградена нова централна рецепция, нови входове, места за изчакване, контрол на достъпа, корпоративни визуални знаци и символи, мултимедия, декоративно осветление.
Реконструирано е и околосградното пространство. Проектирани и изградени са нови елементи на градския дизайн: пейки, кашпи, пространства за отдих, нови корпоративни символи, нови настилки, декоративно и фасадно осветление.

ПРИЛОЖЕНИЯ: