СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование и спорт > ИНИЦИАТИВА НА ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА СРЕДА

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

ИНИЦИАТИВА НА ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА СРЕДА

ИНВЕСТИТОР:

Фондация Америка за България

КОНСТРУКТОР:

Група конструктури

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Група строителни компании

АРХИТЕКТ:

Група архитекти

АДРЕС:

София, Варна, Бургас, Силистра, Плевен, Сливен, Хасково, Търговище
ИНФОРМАЦИЯ

Инициатива на Фондация „Америка за България” за модернизация на учебната среда
Целта на комплексния проект на Фондация „Америка за България” е да модернизира учебната среда в 10 държавни или общински училища, както и в Софийския университет, чрез създаването на различни по тип образователни центрове, които отговарят на нуждите и визията на всяко учебно заведение.  
Това могат да бъдат: многофункционални зали, аудитории, центрове по природни науки, центрове за интерактивно образование, информационни технологии, или езикови центрове.
Кандидатурата на ФАБ е с добра практика в категорията „Сгради за образование“, с цялостен, комплексен проект за модернизация на учебната среда.
През 2014г. Фондация „Америка за България” подкрепи 11 проекта за модернизация на учебната среда, чиято концепция включва трансформация на учебното пространство по начин, който насърчава екипната работа, практическите експерименти и интерактивното обучение.  При изработване на концепцията на проектното предложение, Фондацията насърчава творческия и иновативен подход, който да осигури максимален комфорт на учебното място и интегрирането на новите технологии в образованието

1.  Аудитория 243, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Изцяло реконструираната и съвременно-оборудвана Аудитория 243 в Софийския университет отвори врати за новата академична година на 1 октомври 2014г. Аудиторията е част от проект за въвеждане на иновативни методи на преподаване в Катедрата по англицистика и американистика на Софийския университет, който се осъществи с подкрепата на Фондация „Америка за България”, Фондация ‘‘Университетска Англицистика и Американистика‘‘ и Софийски Университет „Св.Климент Охридски“.
Електронното съдържание и материали, по които се преподава в обновената аудитория, се разработват от преподаватели от университета. За целите на интерактивното обучение залата е създадена изцяло нова среда оборудвана с компютри, видеоконферентна, озвучителна и мултимедийна система, които позволяват дистанционно обучение, записи на лекции и видеоконферентни връзки. 
Проектът включва подобряване и обогатяване на функционалността на пространството, използване на съвременни материали с високо ниво на износоустойчивост, и добър естетически вид, пoдобряване на акустиката, видимостта в залата, съответствие с противопожарните и евакуационни изисквания, съответствие с изискванията за достъпност.
Новата фунционална организация на залата включва нови функционални ергономични седящи места и разместването им за по-добра видимост. Работните места имат ел. контакти, място за багаж и работно LED осветление, позволяващо водене на записки по време на лекции с прожекция. Старите работни места са демонтирани внимателно, запазени, складирни и монтирани наново след реставрация на съществуващите банки с дървени седалки. Запазват се пространството, характерът и детайлите на залата, като се използват съвременни техники и материали. Орнаментираният таван е почистен и освежен. Във всяко поле са монтирани нови осветителни тела, интегрирани в акустични поглъщащи пана. Новата предстенна обшивка е изпълнена от естествен дъб и HPL плоскости като изпълнява както естетическите, така и акустичните изисквания към зали. В залата се предвижда изцяло ново осветление, като се използват технологии, позволяващи равномерни нива на осветеност в цялата зала през цялото денонощие и през цялата година. Създадена е възможност за контролиране на осветлението при различните нива на заетост на залата. Осигурява се възможност за провеждане на международни събития, конференции, прожекции, гостуващи лектори и др. чрез монтирането на система за озвучаване, видеопрезентация и видеоконферентна връзка.

2. 19 СОУ „Елин Пелин“ – гр. София – „Център за създаване на лидери“
За да изгради своя „Център за създаване на лидери“, 19-то СОУ „Елин Пелин“ модернизира и оборудва кабинетите по английски, немски и норвежки език, кабинетите по математика, информационни технологии и география, и изгради училищна библиотека и център по предприемачество на втория етаж от училищната сграда. Кабинетите са бъдат оборудвани с лаптопи, интерактивни дъски и други образователни технологии. Новосъздаденият център по предприемачество наподобява отворено офисно пространство за групова и проектна работа. Целта на проекта е да създаде адекватна среда за развитието на лидерския потенциал на учениците, формирайки ги като креативни и иновативни личности и предприемачи.

3. II СОУ „Професор Никола Маринов“ – гр. Търговище —Кибер-център „Америка за България“
II СОУ „Професор Никола Маринов“ превърна седем класни стаи в мултифункционален кибер-център, оборудван със съвременна образователна техника. Кабинетите в кибер-центъра са оборудвани с преносими компютри за учителите и таблети за учениците, всички снабдени със съвременни образователни софтуерни продукти. Всяка класна стая носи облика на космополитен град: Ню Йорк, Лос Анджелис, Париж, Лондон и др. В допълнение, училището обособи интерактивно пространство за училищни и извънкласни изяви във фоайето на кибер-центъра. Проектът цели да внедри новите технологии в образователния процес, съчетавайки ги с облика на II СОУ като училище на изкуствата и естетиката.

4. 32-ро СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. София — „Виртуален езиков свят”
32-ро СОУ „Св. Климент Охридски” в София обедини шест класни стаи прилежащите им обслужващи помещения на първия етаж от сградата си, за да обособи и оборудва център за изучаване на чужди езици. Центърът е оборудван с фонетични лаборатории с преводачески кабинки и предоставя достъп до софтуер за езиково обучение и самообучение на ученици. Проектът има за цел да създаде условия за съвременно и иновативно изучаване на чужди езици, повишаване на качеството на учебния процес, както и повишаване на мотивацията и постиженията на учениците. Запазен е и е подчертан характера на интериора в коридор и фоайе. Възстановена е каменната варовика обшивка във фоайето. Подчертани са оригиналните тухлени зидове. Разработена е визуална концепция включваща пана, графики и графити.    

5. Езикова гимназия „Пейо Яворов”, гр. Силистра — „Новите технологии – катализатор на промяната“
Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра преобразува и модернизира седем класни стаи, коридори, фоайета, и хранилища на първия етаж от сградата си, превръщайки ги в кабинети за мултидисциплинарно интерактивно обучение. Кабинетите са бъдат оборудвани с лаптопи и интерактивни бели дъски. Общите пространства, прилежащи към така сформирания интерактивен център, служат за зона за комуникация между учители и ученици, за културни изяви и работа по извънкласни дейности според интересите на учениците. С този проект гимназията цели да замени традиционната атмосфера в класната стая с учебни дейности, поставящи ученика в центъра на обучителния процес.

6. Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен — „Център за неформално и електронно учене – Път към успеха“
Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен създаде Център за неформално и електронно обучение, състоящ се от осем помещения, класни стаи и прилежащите им общи пространства. Центърът е оборудван със съвременна информационна техника като лаптопи, таблети и интерактивни дъски. Целта на проекта е даде на училищната общност достъп до информация и нови технологии, както и възможности на учениците да инициират и участват в извънкласни занимания и дейности за кариерно и личностно развитие. Сформираните „нетрадиционни“ класни стаи и учебният процес в тях ще имат за цел и да мотивират учениците към по-активно участие в учебния процес, помагайки им да развият своите организационни и презентационни умения, които ще са им нужни в професионалната им реализация.

7. ОУ „Димитър Петров“ – гр. Сливен, „Мултифункционален център за родно и чуждо езиково обучение и извънкласни изяви“
ОУ „Димитър Петров“ – Сливен оборудва Мултифункционален център за родно и чуждо езиково обучение и извънкласни дейности, обединявайки няколко класни стаи и прилежащите към тях общи части. Центърът ще включва два кабинета по родно и чуждо езиково обучение, оборудвани със съвременна техника – интерактивни дъски, лаптопи за учителите и таблети за учениците, както и образователен софтуер. Трета класна стая ще бъде превърна в информационна библиотека, служеща като дигитален информационен и интерактивен център за самостоятелна работа и проучвания, консултации по различни предмети, работа в групи и проектна работа. Чрез отваряне на подвижните стъклени прегради между тях, помещения ще могат да бъдат преобразувани и в общо пространство, което ще изпълнява ролята на училищна зала за събирания, изяви и празници. Проектът има за цел да оптимизира и модернизира пространството в училището, създавайки условия за интерактивно, групово и самостоятелно обучение.

8. ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас, „Училище "Св. Климент Охридски" – училище на бъдещето“
ОУ „Св. Климент Охридски“ – Бургас създаде съвременно оборудван център, включващ мултифункционална зала и кабинети по история и география, по чужди езици и по математика. Мултифункционалната зала е пространство за срещи, дискусии и събития на училищната общност, оборудвана с мултимедийна техника. В допълнение, кабинетите по история, чужди езици и математика също са обзаведени и оборудвани с лаптопи за учениците, интерактивни дъски и образователен софтуер. Модерната и интерактивна образователна среда има за цел да повиши мотивацията на учителите за работа и на учениците за личностно развитие. Центърът дава възможност на ОУ "Св. Климент Охридски" да продължи активно да развива извънкласните си дейности.

9. Природо-математическа гимназия "Академик Боян Петканчин", гр. Хасково  – „Модерно училище“
Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ – гр. Хасково създаде съвременен център по природни науки, като модернизира и оборудва кабинетите по физика, биология, химия и информационни технологии в училището, лабораторията по химия и двете прилежащи хранилища. Новосъздадените кабинети по природни науки включват съвременни работни станции за практически експерименти по различните дисциплини, както и лаптопи за учениците. Така създаденият център включва многофункционален работен корпус за практическо обучение по природни науки, интерактивен образователен център по информатика и информационни технологии, както и общо Wi-Fi пространство за свободна комуникация, социални контакти и извънкласни занимания. Целта на проекта е, чрез подобряване на образователната среда, обучението по съответните предмети да стане по-интересно и привлекателно за учениците, повишавайки постиженията им.

10. Софийска математическа гимназия – Център по информационни технологии и физика
Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” (СМГ) са оборудвани кабинети по информационни технологии, кабинет по физика, сървърно помещение, прилежащи обслужващи помещения и  части. Кабинетите са оборудвани с широка гама от електронни образователни ресурси, създаващи възможност учениците да формират специфични практически умения по информационни технологии. Кабинетът по физика включва съвременни работни станции за практическа работа. Новият обучителен център в СМГ осигурява условия и ресурси за използване на различни среди, модели на компютърно обучение, и придобиване на знания в сферите на електронните и софтуерните технологии. Проектът има за цел да създаде съвременна образователна среда, която да помогне на учениците, работейки съвместно, да повишат своята конкурентоспособност.

11. Математическа гимназия „Др. Петър Берон“, Варна – „Център по природни науки“
Математическа гимназия „Др. Петър Берон“ – Варна изгради център по природни науки, включващ едно крило от училището с кабинети по физика, биология, химия и многофункционална зала, както и прилежащите им хранилища, обслужващи помещения и общи пространства.  Съвременно-оборудваните лаборатории предоставят възможност за по-задълбочена научна и изследователска работа на учениците, формирайки у тях ключови професионални компетенции и мотивирайки ги за реализация в областта на природните науки. Изградената нова училищна среда отговаря на съвременните изисквания за комфорт на учениците и учителите, за осветеност, озвучаване, акустика. Чрез амфитеатралните конструкции в кабинетите е постигната по-добра видимост за всички ученици.