НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Обществени сгради с бизнес предназначение > АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ИНВЕСТИТОР:

Централна Кооперативна банка АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Николай Кирилов Чуканов, инж. Мариета Божидарова Кесова, инж. Велислав Петров Михов, инж. Мирослав Стефанов Стефанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Техноимпортекспорт АД

АРХИТЕКТ:

Енергопроект АД, водещ арх. Ася Димитрова Ананиева

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ


СГРАДА: “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” /ЦКБ/ АД – София: ПРЕУСТРОЙСТВО, НАДСТРОЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ХОТЕЛСКА СГРАДА НА ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ „ПЛИСКА” В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „ЦКБ” АД С БАНКОВ ОФИС, ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАФОПОСТ в УПИ I, кв. 166, местност „Гео Милев”, район „Слатина” – Столична община, гр.София, бул. „Цариградско шосе” №87

Административната сграда на „Централна кооперативна банка” АД е разположена на бул. „Цариградско шосе” №87. Това е преустроената сграда на бившия Хотел-ресторант „Плиска”- знакова сграда в облика на гр.София. Построена през 1969 г. През 1987 година е извършена реконструкция и модернизация.  
Преди извършеното преустройство сградата на Хотел-ресторант “Плиска” представляваше 14 – етажна сграда с едно подземно ниво и панорамен етаж (петнадесети).  Последният (петнадесети) етаж съдържаше - заседателна зала с покрив-тераса около нея,  покрита с масивни стоманобетонови греди и колони, които образуваха своеобразна пергола. Главния вход на съществуващия Хотел- ресторант “Плиска” бeше от северозапад. Обемно сградата се състоеше от ниско двуетажно тяло (приземен етаж и мецанин)  и високо 13 етажно тяло, в 12 етажа на което бяха разположени хотелски стаи и апартаменти и последен панорамен етаж със заседателна зала и покрив-тераса. Фасадата на сградата беше изпълнена с окачена алуминиева остъклена фасада ( без да се разрушават съществуващите фасадни стени при реконструкцията през 1987г.) и облицовка от плочи врачански варовик по плътните части на фасадата.  Атриума над ресторанта беше покрит с остъклен алуминиев купол.
Инвестиционното намерение на Възложителя бе да се промени предназначението на хотел - ресторант “Плиска” в административна сграда, като с тази цел се извърши преустройство на съществуващата сграда.
Заданието за  административна сграда  съдържаше:
банков офис със всички необходими помещения към него – банков трезор, преброителни, каси;
фронт- офиси на ЗАД “Армеец” и ПОАД “ЦКБ-Сила”;
приемни зали;
офисни помещения;
подземен гараж;
ведомствено заведение за хранене на служителите;
всички необходими технически и складови помещения.
Във функционално отношение съществуващата хотелска сграда претърпя пълна трансформация. Съществуващото сутеренно ниво беше крайно недостатъчно за разполагане на всички необходими обслужващи помещения на административната сграда. Необходимостта от подземен паркинг наложи подкопаване на част от ниското тяло на съществуващата сграда и изграждане на подземен паркинг с рампа към него.
Най-голямото предизвикателство беше овладяването на новата функция,  която изискваше различни функционални връзки между помещенията, част от които са с ограничен достъп. Наложи се разрушаване на част от съществуващите стълби и обслужващи асансьори в ниското тяло и изграждане на нови такива, които да удовлетворяват изцяло новата функция на сградата.
Така в приземния етаж на преустроената сграда се оформиха главно фоайе с рецепция и кът за изчакване, просторен банков салон с 4 каси и офиси за обслужване на клиенти, просторен салон с фронт-офиси на ПОАД „ЦКБ-Сила” и фронт-офис на ЗАД „Армеец”, оперативен салон за корпоративно банкиране с две каси. За обслужване на  корпоративни клиенти се оформи отделен блок в две нива, който има и самостоятелен подход с двураменна стълба през двете нива.
Запазен е главния вход от северозапад. От тротоара към локалното платно на бул.” Цариградско шосе” се оформи нов вход, който се явява вход към банковия салон, фронт-офисите на ПОАД „ЦКБ-Сила” и ЗАД „Армеец”  и към гражданския трезор, разположен в сутеренното ниво.  
На приземния етаж е разположено и заведение за хранене с кухня, което обслужва служителите в сградата.
На втория етаж, в зоната на съществуващото ниско тяло се усвои площта на съществуващия атриум – изгради се нова стоманобетонова плоча и на мястото на съществуащия остъклен купол, който се демонтира, се изгради нова покривна плоча с отвори в нея, в които бяха монтирани  светловоди. Светловодите  осигуряват пряко естествено осветяване на новите помещения. В тази зона бяха оформени 3 просторни приемни зали .  Освен тях , на етажа са разположени директорски кабинети с помещения за технически секретари, борсов център, офисни помещения.
Всички пространства в сградата са достъпни за хора в неравностойно положение. Изградени са необходимите рампи, асансьори и тоалетна клетка за лица в неравностойно положение в близост до асансьорния блок на ниво втори етаж.
В процеса на проектиране се оказа, че съществуващата сграда не отговаря на новите изисквания за земетръс. Това наложи укрепване на стоманобетоновата конструкция във високото тяло със  стоманени  рамки и стоманени елементи, анкерирани към колоните и напрегнати посредством подливка от набъбващ цимент, както и продължаване на съществуващите стоманобетонови противоземетръсни шайби на високото тяло до нивото на основите му, каквото липсваше в съществуващата сграда.
В подовите плочи на високото тяло се наложи замонолитване на всички съществуващи инсталационни отвори, свързани с предишната функция на съществуващата хотелска сграда .  На всички етажи на високото тяло, на границата между хотелските стаи и баните се оказа, че има високи и тънки греди с вути. Вутите бяха изрязани и тези зони бяха усилени с външни стремена. Във високото тяло, на всички етажи бяха премахнати всички съществуващи преградни стени и инсталации – ел., вик, овк.  До асансьорния блок на всички офисни етажи бе формиран санитарен възел – тоалетни за мъже и жени и помещение с аусгус. На всеки етаж се изградиха технически помещения ел.,  мястото на които бе съобразено със съществуващата вертикална кабелна комуникация, тръгваща от разположеното в сутеренното ниво главно ел. табло, както и с разположените АТЦ и кабелен репартитор на приземно ниво. В останалата част на етажните нива бяха организирани офисни помещения, като стремежът бе поради малката ширина на осите да се обединяват съществуващите помещения по 2. Новите преградни стени са изградени от 2 слоя гипсокартон върху щендерна конструкция ( тип W112 по каталог “KNAUF”) или зидария с дебелина 25 см. от газобетонови блокчета.
За да се увеличи осветеността на помещенията, бяха съборени плътните части от фасадните зидове от височина  95 см. от коти готов под до тавана на помещенията. Беше монтирана нова окачена алуминиева фасада, която е с противопожарна брюстунгова зона 1.20м. ( обхващаща плътния участък между подовите плочи, завършващи с обратна греда на фасадата и съществуващия подпрозоречен парапет )
Съществуващата покривна тераса, от която се открива невероятна панорама към Витоша и към София, на практика беше почти неизползваема поради шума от прилежащия натоварен бул.”Цариградско шосе” и увеличената  сила на наличните ветрове. Затова решението беше да се усвои покривната тераса.
На така полученият 15 етаж са разположени зала за обучение, конферентна зала, приемни,  VIP зала с кухненски офис .
При преустройството на съществуващата знакова сграда на хотел-ресторант „Плиска” , стремежът бе да се запази максимално обемното и звучене и дори да се засили контраста на хоризонталния обем на ниското тяло и вертикалния обем на високото тяло. Запазен бе оригиналният облик на сградата – стъклен екран, отразяващ околната среда, обрамчен с плътна рамка.  
Фасадите са оформени посредством окачена алуминиева фасада „SCHUCO” с частични хоризонтални ленти от алуминиеви капачки тип „елерон” и вентилируема фасада с  топлоизолация 8 см. минерална вата – с керамични плочи за високото тяло и гранитни плочи за ниското тяло.  Двата входа са подчертани с нови козирки  с правоъгълна форма, изпълнени  с метална конструкция – с по 4 колони облечени с камък и метални греди, върху които се захващат стъклените пана на хоризонталната част на козирките.
При интериорното оформление на помещенията на сградата са ползвани следните материали:
* под:
- във всички представителни помещения на приземния и втория етаж  - плочи гранит;
- във всички офисни помещения, кабинети, заседателни зали на високото тяло - гранитогресни плочи;
- в санитарните, складовите и техническите помещения, кухненски офиси - теракотови плочи;
- в сървърните помещения - електропроводима PVC настилка.

* стени:
-  фаянсова облицовка – в санитарните помещения, в помещения кухня ресторант, в кухненските офиси;
- латекс – във всички останали помещени;
- каменна облицовка - в представителните помещения на приземния етаж и на фасадата на асансьорния блок на всички етажи.

* таван:
- латекс – в техническите помещения, архивни и складови помещения;
- окачен противовлажен таван – за санитарни помещения, аусгуси;
- окачен растерен таван – във всички останали помещения.

   Подменени са всички инсталации в съществуващата сграда –електрическа, водопроводна, канализационна, отоплителна. Подменена е абонатната станция.
За климатизация на цялата сграда са предвидени климатични мулти сплит системи с директно изпарение на хладилния агент – тип VRF.
Изградени са вентилационни системи в помещенията на ниското тяло,  за високото тяло – в санитарните помещения  и залите на 15 етаж.
Съгласно изискванията на Наредба № IЗ-1971 за СТПНОБП са изградени :
- система за надналягане на стълбищна клетка и асансьорни шахти;
- система за отдимяване на етажни коридори;
- отдимяване на подземен гараж .

Извършена е рехабилитация на съществуващия трафопост, като изцяло са подменени уредби СрН. Монтиран е нов дизел-генератор 700 kVA, който подсигурява аварийно захранване на приоритетните консуматори. Изградени са всички необходими силнотокови и слаботокови ел. инсталации, които обезпечават нормалното функциониране на една съвременна офис-сграда.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  -     2 187,95 м²
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  -  10 757,77 м²
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ПОД НИВО ТЕРЕН  -  2 375,54 м²
ОБЩА ПЛОЩ – 13 133,31 м²
БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СГРАДАТА – 534
ЧИСТА ОФИСНА ПЛОЩ ЗА СГРАДАТА – 6 021,20 м²
БРОЙ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ :
- 2 БР. ОТКРИТИ ПАРКОМЕСТА
 - 67 ОТКРИТ ПАРКИНГ
 - 12 ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: