СГРАДИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

МУЗЕЙКО - ДЕТСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР

ИНВЕСТИТОР:

Фондация Америка за България

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БиглаIII

КОНСТРУКТОР:

Структо ООД, инж. Борис Първанов, Бипак ЕООД инж. Йордан Атанасов

АРХИТЕКТ:

LHSA+DP, New York,AиА Архитекти

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Музейко е и най-големият детски научно-образователен център в Източна Европа. Проектът е финансиран и създаден от Фондация „Америка за България” като детски музей от последно поколение. Музейко има разгърната застроена площ от 3500 кв.м, 2000 кв.м от които - пространство за интерактивни игри, които да събуждат любопитството на децата към наука, инженерство, архитектура, строителство, екология, комуникации, изкуства и да подпомагат по увлекателен начин желанието на малките да учат.

Инвеститорът – Фондация „Америка за България“, създаде и разви идеята, менажира проекта и го реализира съгласно първоначалния замисъл. Цялата инвестиция е в размер на 20.85 милиона щатски долара дарени безвъзмездно от Фондация „Америка за България“. Сумата включва: закупуване на имота, проектиране, дизайн, строителство, инфраструктура, външни връзки, озеленяване, производство на експозициите, сертифициране, разрешителни, реконструкция и наем на допълнителната сграда, оперативни разходи за периода 2015 – 2019 г. Фондация “Америка за България” продължава да подкрепя финансово центъра и след неговото откриване.
Проектът премина през няколко фази, следвайки световните практики в проектирането, строителството, организацията и координацията на процесите свързани с тях.
За концепцията му се проведе международен конкурс, на който участваха 12 утвърдени международни екипа с опит в изграждането на десетки детски музеи по света. След това се проведе конкурс за Български партньор на победителите – Американските архитекти от LHSA+DP, New York, който беше спечелен от А и A Aрхитекти, София.
Проведоха се и няколко конкурса за изпълнители на обекта. Самата реализация на сградата отне 18 месеца. Главният изпълнител от Бигла III спази първоначалния срок и график. Проектът се осъществи в рамките на зададения бюджет, без допълнително оскъпяване, въпреки всички трудности и сложността на проекта.   
Сградата на Музейко е комплициран и нестандартен проект, не само за българските условия. Този проект би бил голямо предизвикателство за всяко едно място по света. Изгради се безпрецедентен до момента в България процес за създаване на музейна институция от съвременен тип – от концепцията, през реализацията до експлоатацията.
Един от основните характерени елементи на сградата са т.нар. „Малки планини“. Те са вдъхновени от планините около София. Малките планини представляват сложни триизмерни обеми, които се преплитат с основните призматични обеми на сградата, навлизайки и в интериора. Дизайна на фасадните панели на обшивката им препраща към традиционни Български занаяти: дърворезба, изработка на керамични съдове, шевица и текстил. Малките планини са едни от най-сложните за проектиране и изпълняване архитектурни структури в България през последните години.
Други характерни елементи са: колоните от видим бетон; подовите настилки от съвременна мозайка по рецепта с истински цветни камъчета; Фасадите с тройни стъклопакети с Low-Iron – максимално прозрачно стъкло, с големи размери и ефект на плавно преливане между чиста и непрозрачна част, постигнат чрез отпечатък от дигитален принтер.
В сградата има и редица елементи, които са съобразени с детския мащаб, които са направени за удобство на децата – ръкохватки за парапети, тоалетни, санитарно оборудване, прегради, врати; стените в общите помещения са покрити с цветни мозайки с теми от експозициите на съответния етаж.
Съгласно концепцията, експозициите в сградата са изпълнени на три нива, обособени тематично с миналото, настоящето и бъдещето. На подземното ниво са разположени темите свързани с миналото: история, археология, геология. Там се намират експозиции, които обясняват действието на вулканите, земетресенията и структурата на земята. Има и зала, която наподобява пещера със сталактити, сталагмити, и малко „езеро“. Осветлението е направено по отделен проект и включва театрални прожектори, специални фигурални и цветни филтри, „водни“ ефекти.
На първият етаж са разположени темите свързани с настоящето: заобикалящият ни свят, градовете, сградите, архитектурата и културното многообразие. На този етаж има инсталации, с които децата ще научават как работи инфраструктурата на градовете. Интересен детайл е екрана, на който може да се види кратко филмче за построяването на Музейко.
На второто ниво се намират темите свързани с бъдещето: технологии, наука, космос. Там ще има детска космическа станция, единствения в София малък планетариум и други интересни експозиции свързани с науката.
Трите нива са обединени от инсталацията на дървото в централното фоайе, където корените му са в историята, а короната му е високо технологична. В него са вградени интересни интерактивни съоръжения, които могат да бъдат задействани от децата.
Експозициите на открито включват малка образователна ботаническа градина на покрива. Също на терена до сградата е изградена площадка за игра с интерактивни съоръжения и архитектурни елементи, с които децата могат да сглобяват сами интересни форми. Има и специални табели, обясняващи какви щадящи природата технологии са използвани за енергийната ефективност на сградата.

Музейко получи LEED GOLD Certificate от US Green building council. Сертифицирането по LEED нoси институционално признание за усилията ни в тази насока. Документацията и координацията за сертифицирането е дело на Triple Green Building Group. Създаде се един добър синхрон на работа между инвеститора, проектанта, строителя и консултанта по сертифицирането, което доказва, че реализирането на такива сгради у нас е постижимо.  

Сградата на Музейко е „зелена” в истинския смисъл на думата: обвивката на сградата е с повишени топлотехнически характеристики спрямо действащите норми; използваме тройни стъклопакети по остъклените части на фасадите; за отопление и охлаждане на сградата използваме система от 18 геотермални сондажа разположени под паркинга; покривът на южната част от сградата е изцяло зает от фотоволтаични панели и соларни колектори.

Запазваме максимално съществуващата растителност, добавяме нова, включително и на покрива, предимно от местни растителни видове, които са вечнозелени и не изискват голямо количество вода; събираме дъждовната вода в няколко резервоара, и я използваме повторно за напояване. В границите на терена са изградени стойки за велосипеди и станция за зареждане на електомобили.

Всички системи са интегрирани в сграднa BMS система за управление и автоматика, чрез която се контролира средата. Системата позволява максимални икономии и ефективна експлоатация. Дигитална метеорологична станция следи за вятъра, валежите, силата и посоката на слънцегреене и подава сигнали за различни елементи от сградата.

Всички тези мерки създават значителни икономии по време на експлоатацията на сградата и повишават комфорта на посетители и служители. В дългосрочна перспектива инвестицията се възвръща чрез ниски сметки и експлоатационни разходи, високо качество на средата, както и от доволни посетители и служители.

Използвани са редица материали и технологии в строителството с нисък въглероден отпечатък и ниско ниво на вредни емисии. Много от използваните материали са доставени с минимални разходи за транспорт. Самата организация на строителството беше замислена и изпълнена с идея за максимално щадене на околната средата, рециклиране и повторно използване на материали. Обрано на общоприетото се оказа, че повечето тези мерки не увеличават бюджета, а водят до икономии.

Музейко ще има важна роля на модерна, образователна институция от 21-ви век, осигурявайки на децата ни място, което да провокира тяхното любопитство и интерес към науките, технологиите, екологията и изкуствата.