СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УРБАН МОДЕЛ

ИНВЕСТИТОР:

Софбилд енд Ко ЕООД

КОНСТРУКТОР:

АВТ консулт ЕООД-Александър Трайков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Софбилд енд Ко ЕООД

АРХИТЕКТ:

Аедес студио

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Urban model е разположена на ъгъла на бул. "Александър Стамболийски" с ул. "Шар планина", непосредствено до техникума по механотехника и срещу Mall of Sofia. Сградата е на 15 етажа – 14 офисни и партерно ниво с магазини и кафене. Под земята са изпълнени две нива с механизми за двойно паркиране.

 Urban model прекъсва сравнително равномерния силует на сградите в началото на бул. "Ал. Стамболийски" и кореспондира с обема на сградата на НОИ, което е провокирало проектантите да изберат светъл камък.

         Фасадата е класическа поредица от разпознаваеми елементи – плочи с колонади между тях.  През средата на всяка колона и плоча преминават фуги, които разделят на пръв поглед монолитната структура на много по-дребни съставни части.

 Заради уникалната си архитектурна форма и височина, сградата е предизвикателство пред проектантите на конструкцията в множество аспекти. За да бъде дадена възможност за максимално свободно планиране на пространствата, се прилагат безгредови подови конструкции.

Височината на сградата, сеизмичността на района на София и архитектурна форма с големи еркери са предпоставка за сериозната работа при изчисляването и осигуряването на конструкцията за земетръс. При взимане на решенията за системата, предназначена да поеме земетръсните сили са направени многовариантни изследвания върху тримерни изчислителни модели.

Комфортът на обитателите е осигурен от централна климатична/отоплителна инсталация на директно изпарение- тип VRV, характеризираща се с висока ефективност, ниски експлоатационни разходи за подръжка на системата, малки по размер тръбни хоризонтални и вертикални трасета, възможност за пълен BMS – включващ централно управление към всички вътрешни тела, забрана на достъпа при локално задание, възможност за енергиен мониторинг и следене на консумираната ел. енергия за всяко вътрешно тяло.

 Инженерните решения, при електро и ВиК инсталацията, използват най-съвременните технологии и материали.

ПРИЛОЖЕНИЯ: