ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

"СМАРТ ЦЕНТЪР – БУРГАС"

ИНВЕСТИТОР:

Планекс ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Бойко Стоев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс Бургас ООД

АРХИТЕКТ:

проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров Интериор и работни детайли: инж. Пламен Андреев

АДРЕС:

Бургас, бул. Транспортна 15
ИНФОРМАЦИЯ

“Smart Center” има претенцията да бъде една от първите специализирани офис сгради за нуждите на IT и аутсорсинг сектора, предлагаща офиси тип „open space”. Едновременно с това, мултифункционалното решение дава и възможности за свободно моделиране на офиси от 150 до 2500 кв. м. Технологичните решения, сигурност,  вътрешни и външни комуникации, естествена осветеност, енергоефективност отговарят напълно на съвременните стандарти за офисни сгради.
„Smart” се намира на основна градска пътна артерия в град Бургас, с отлична видимост, осигурен градски транспорт, велоалейна мрежа и достатъчен брой паркоместа. Зоната е наситена с много търговски обекти, супермаркети и други обществени сгради.
    Застроена площ – 1984 м², РЗП – 14,000 м², седем надземни и един подземен етаж.
След изпълнение на стоманобетоновата конструкция е направен задълбочен анализ на очакванията на бъдещите наематели съвместно с консултанта по тяхното отдаване. Той започва със създаване на профил на редовия служител от IT сектора – личностни качества, потребности, социален статус, възраст, степен на удовлетвореност. Следващ етап – очакванията на мениджърите на фирмите-наематели – сигурност, модерни технически комуникации, ниски експлоатационни разходи, представителност, автономност на офисите, обслужващи дейности – хранене, развлечение, спорт – за служителите в неработно време.
Така се „ражда“ и концепцията за „Smart Center“ – съвременен и модерен, „умен“, предлагащ добра работна среда и „приятелски настроен“ интериор.
Архитектурният образ се дефинира от ясната геометрия на обемите и ефективното използване на атриума през четирите нива като логичен център на композицията. Обемно-пространственото решение постига комфортно съчетание между функцията и представителността на сградата. Освен петте етажа офиси, на две нива е разположена зона за обществено обслужване, която включва ресторант с 200 места, IQ кафе-клуб с 60 места, конферентна зала с 200 места, фитнес зала – 580 кв. м. и търговска зона с 15 търговски помещения – банка, застрахователен офис, куриерски услуги и други дейности, пряко свързани със спецификата на сградата.
Сградната обвивка е комбинация от класическа и наклонена окачена фасада, цилиндрично остъкляване, частична вентилируема фасада с керамика, топлоизолационна система с PVC прозорци и „зелена фасада“. Връзката между двете различни по растер окачени фасади (от юг) се постига с двупластово фасадно решение, което създава допълнително усещане за комфорт и характер. Основен доставчик на профилите за фасадните системи – Reynaers, стъклопакети с висока степен на редукция на пропуснатата слънчева енергия със стъкла на GUARDIAN („Sunguard”).
По цялата вертикала е предвидена инсталационна шахта в зоната на комуникационното ядро (стълбище и асансьори), за провеждане на вертикалните клонове на ОВК и електроинсталациите с възможности за достъп за преработка и контрол на същите. По подобен принцип са решени и ВиК системите, като санитарните възли също са съсредоточени в зоната около комуникационното ядро. Климатизацията и вентилациите са изпълнени с четири-тръбна VRF система на DAIKIN с възможности за монтаж на допълнителни модули. Електро и специалните инсталации са разделени – осветителната, пожароизвестителната, оповестителна инсталации, са на скари по таваните, а силовата инсталация и структурното окабеляване – в двоен под за всички офисни площи. Изпълнена е система за контрол на достъпа и СОТ инсталация за всеки офис. Изпълнена е BMS система с възможности за индивидуален контрол на разходите. Сградата е със собствен трафопост и аварийно захранване с агрегат, осигурена е двойна оптична обвързаност. Изпълнено е ефектно фасадно осветление, парково осветление.
Профилът на потребителя е приоритет и в интериорната концепция. Интериорът е елегантен, младежки, без излишен лукс. Представителната функция на главния вход се подчертава с модерна рецепция, богато озеленяване и скулптурна композиция, характерна за морския град и едновременно създаваща чувство за мотивация за всеки влизащ в сградата.
„Зелената“ тема е част от концепцията на „Smart Center”. Високо ниво на енергийна  ефективност – окачени фасади и остъкляване, топлоизолация на стени, изцяло LED осветление, сертифицирани инсталационни системи и материали. Монтирани са слънчеви колектори за топла вода за нуждите на ресторант и фитнес, които са основни консуматори. Внедрената BMS система е с възможности за оптимизация на разходите. Изпълнени са вертикални „зелени“ стени с естествена растителност – на фасадата и по етажните нива. Сградата е оборудвана със стойки за велосипеди, предвид наличната велоалейна мрежа. Изпълнено е богато озеленяване на прилежащите площи.
В момента тече процедура по сертифициране на сградата по  ВREEM.
Подобрена е градската инфраструктура като с финансиране от инвеститора е изпълнено локално платно, паркоместа и озеленяване на значителна част общинска територия.
Това е „Smart center” – модерен и умен, дом на високите технологии.