ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

"ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ"

ИНВЕСТИТОР:

Галакси Инвестмънт Груп ООД

КОНСТРУКТОР:

Проф. инж. Йордан Милев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ТЕХСТРОЙ“ ЕООД , БИБОВ И КО“ ООД

АРХИТЕКТ:

Ателие Серафимов - Инженеринг ООД, Арх. Радомир Серафимов

АДРЕС:

Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на обекта
Офис Парк Пловдив е най-новата сграда с широкоформатни офиси от висок клас, която вече посреща своите наематели тази есен в Пловдив. Разположена е в новоизградения квартал парк „Отдих и култура”, в непосредствена близост с Гребния канал и "Мол Пловдив". Локацията предразполага за лесна комуникация чрез шест линии на градски транспорт и три основни булеварда, които осигуряват бързия достъп към останалите райони на града и автомагистрала Тракия.
Имота се намира в силно изразена паркова среда, с просторни зелени зони, паркови ефекти и детски площадки, които ще допринасят за по-креативната атмосфера на обитателите на сградата. Реализираното озеленяване в самия имот е на площ от над 1500 кв.м, като са използвани високи и ниски растителни групи, в които влизат видове като: Червенолистен явор, Кипарис, Чинар, Плачеща форма на кедър и бреза, Магнолии и други.
Сградата е проектирана да отговаря на специфичните изисквания на високотехнологичните IT и BPO компании, които търсят отворени пространства, с комуникативно местоположение, подземни паркоместа, в озеленена градска среда. За сградата е ще се грижи професионален пропърти мениджмънт, осигурена денонощна охрана и обща рецепция, гарантиращи комфорта на работната среда.
Реализацията е разделена на две напълно идентични от архитектурна и конструктивна гледна точка Г-образни сгради (Етап 1 и Етап 2), предвидени да функционират напълно самостоятелно, като всяка е с общо застроена площ на всички нива 9 767 кв.м (РЗП 8 331кв.м).
Завършеният ЕТАП 1 се състои от подземен паркинг, партер и шест офисни етажа, всеки от които със застроена площ 1194 кв.м. С цел да обезпечи потребностите на наемателите и удобствата за техните служители в сградата са предвидени кафетерия, магазини, зони за рекреация, банков клон. В отделните офиси са обособени кътове за почивка и санитарно-битови помещения.Архитектурната визия
Офис Парк Пловдив има модерна и технологична визия решена чрез умелото съчетаване между стъклена и керамична окачена фасада, допълнени с акцентни детайли от плътни части изпълнени с композитен материал Еtalbond ® като контрапункт на керамичните плочи. Чрез ритмичното редуване отворени чрез плътни обеми архитекта е успява да осигури оптимална осветеност на вътрешните пространства.
Стъклената окачена фасада е системно решение на ETEM - E85 с оптимизиран растер и отваряеми части Е 45 и Е 75, с прекъснат термо-мост (полиамидни ленти 24 мм Technoform), широчина на профил рамка 60мм , Обков Giesse FUTURA 3D 130. Профилите са боядисани с висок клас полиестерно прахово покритие, гарантирано със сертификат QUALICOAT на ЕТЕМ.
Избрани са стъклопакети Guardian с коефициент на топлопреминаване Ug = 1,1 W/m².K и висок огледален ефект, който отразява обкръжаващата среда. Композицията на стъклопакета е: външно стъкло Sun Guard HP Neutral 50/32 - 8 mm; дистанционер: 16 mm 90% argon filled; вътрешно стъкло: 4.4.2; соларен фактор 31,1%; светлопропускливост 49%; външна рефлекция 23%
Керамична вентилируема фасада е на Creaton, Германия, в цвят Siena White  с растер на плочите 300х400мм и носеща конструкция Т-Gasket. Топлоизолацията е Knauf Insulation KR L - плочи от каменна вата импрегнирани с органични смоли - водонепромoкаеми и паропроницаеми; Дебелина: 120 mm; Коефициент на топлопроводимост = 0,035 W/mK; Клас на реакция на огън: A1, Негорим
Носещата конструкция на сградата е проектирана по разпоредбите на ЕВРОКОД 8 като безгредова стоманобетонна, с капителни удебелявания при колоните. Земетръсните услия се приемат чрез стоманобетоново ядро в зоната на асансьорите и стълбищната клетка и стоманобетонови шайби основно в периферията на сградата. Това дава максимална гъвкавост на вътрешните пространства и свободна преконфигурация на офисите спрямо нуждите на наемателите. Средната конструктивна височина на офисните етажи 3,50м, а при партера 4,50м.
Вътрешните преградни стени и предстенните обшивки са изпълнени по система сухо строителство на Rigips. Стените са боядисани с бои на Brillux.
Всички подове на офисните етажи вкл. зоните на кухненските боксове са с повдигнат двоен под по система на Lindner, Германия при общата височина на детайла 25 см, даващ възможност за свободна реконфигурация на инсталациите под него. Класа на реакция на огън и димоотделяне е Cs1, а допустимото натоварване е за 20 kN/m2 разпределен товар и 8 kN в центъра на паното. Настилката в офисните пространства е мокет, а в сървърни фабрично PVC LINDNER VINYL SOLID PUR, antistatic  LINDNER, GERMANY.
Интериорните врати и декоративните облицовки са изцяло от MDF с покритие в дървесен декор. Пожароустойчивите врати в сградата са произведени от Endoors, Италия, а секционните врати към подземния паркинг са на фирма Sommer, Германия.
В санитарите помещения е използван технически камък Silestone white storm и Silestone helix. Фаянсовите облицовки са с плочки на Marazzi и настилки от гранитогрес на Marazzi и Cerdisa.


Интелигентни и високотехнологични сградни системи

HVAC - Основната климатична инсталация на офис сградата е решена с тритръбна система DAIKIN VRV IV  - инверторни термопомпени агрегати с рекуперация на топлина и променлив дебит на хладилния агент (VRV HR). Предвид ориентацията на сградата и различната потребност на помещенията по отделните фасади в преходните сезони тритръбната VRV система ще позволява едновременно отопление и охлаждане в различните помещения според изискванията на наемателите. В преходните сезони при работа на отделните тела в различни режими, става прехвърляне на топлинна енергия от охлаждащите тела към отопляващите, което увеличава значително общия СОР на системите и води до икономия на енергия. Вътрешните тела са вентилаторни конвектори на директно изпарение, за скрит таванен монтаж, канален тип.
В сървърните и техническите помещения са монтирани тела за висок стенен монтаж, захранени от етажните VRV. Съоръженията са дублирани от индивидуални инверторни сплит системи, с възможност за работа в режим охлаждане при ниски външни температури (-20°С).
За всички офисни пространства включително обслужващите зони на партера и подземния гараж е предвидена принудителна вентилация. Всяка етажната вентилационна система се състои от 4 броя рекуперативни блокове, с единичен дебит 1000 m³/h, разположени в пространството на окачения таван, в зоната на санитарните възли. Съоръженията включват филтърни секции на нагнетателната и смукателната страна, високоефективна рекуперативна секция с оползотворяване на топлината от отработения въздух с ефективност >67%. През зимата свежият въздух се подгрява от предварителено, с оглед защита на рекуператора от замръзване. След рекуперацията, въздухът се подава за допълнителна обработка към вътрешните канални тела, които са част от етажната VRV система. Засмукването на пресния въздух и изхвърлянето на замърсения такъв става посредством вертикални въздуховоди с излаз на покрива. На етажните отклонения се монтират противопожарни и регулиращи клапи с моторна задвижка.

Електроинсталация – в сутерена на сградата е отделено помещение, в което се разполага ГРТ, захранено от съществуващия трафопост. Едновременната мощност на цялата сграда е Редн.=1145 kW. Главното разпределително табло е разделено на две секции, като втората е с подсигурено резервирано захранване от Дизелгенератор. За захранване на етажите е предвидено високо технологично и гъвкаво решение, чрез алуминиеви шинопроводи Zucchini 4+PE  с номинален ток 800А а при всяко етажно табло са предвидени разпределителни кутии с прекъсвач 160А (Tap-off unit -160А)-А1. Захранването на офисните единици става диференцирано от етажните табла, като в тази точка са предвидени отделни подитчетни електромери. Използвантото електрооборудване в цялата сградата е LEGRAND. В сградата е изградена система за енергиен мониторинг с оборудване на SCHNEIDER ELECTRIC.
Аварийното електрозахранване е подсигурено чрез автоматичен трифазен дизелов генератор GREEN POWER, Италия с двигател на VOLVO, първична мощност 550kVA/440kW и UPS устройство Borri Ingenio 30kVA/27kW. За всеки офис е предвидена възможност за монтаж на самостоятелен UPS към индивидуалното сървърно помещение на наемателя. Сградата е с изградена пасивна мълниезащитна инсталация.
За фасадата и общите части на сградата е използвано енергийноефективно LED осветление на Osram, Marreli и Philips. Разпределението на осветителните тела е съобразено с нормите за изкуствено осветление, така че да даде максимален комфорт на работната среда. Захранването на работните места е предвидено с подови кутии LEGRAND, а ключове и контакти са LEGRAND, серия Mosaic.
В сградата е разработена структорно-кабелна система, включваща изграждане на телефонна и компютърна инсталация. Телефонната система е с възможност за аналогова или цифрова централа в зависимост от предпочитанията на наемателя. Сградния дистрибутор BD  е разположен на партерния етаж в главното сървърно помещение, а на всеки етаж има предвидено техническо помещение с място за етажен дистрибутор FD. Инфраструктурните трасета са съобразени с голям резерв, така че да предоставят максимална гъвкавост от допълнителна комуникация според потребностите на наемателите.
Хоризонталните връзки от офисен дистрибутор до работно място се предвиждат с медни кабели – 4бр. Усукана двойка, Cat. 6A, тип FTP. Външната изолация на кабела е LSZH – безхалогенна, не позволяваща образуване на газ-халогенни кисилини и вредни газове и неподдържаща горене. Конфигурацията на окабеляването до всяко работно място се изпълнява под двойния под според индивидуалните изисквания на всеки наемател.

Пожароизвестителна и оповестителна система – системата обхваща сградата в общо 8 контура, разделени в 2 адресируеми панела разположени при охраната на сградата. Пожароизвестителната перифрия е конфигурирана от адресируеми оптично-димни датчици, ръчни бутонни пожароизвестители, както и необходимите устройства за сигнализация, блокировка и управление на външни ел. устройства. Избраното оборудване е произведено от Hochiki. В сградата допълнително има изградена аварийно-оповестителна система на Bosch, управлението на която е разположено в центъра за видео-наблюдение на охраната.

Системи за сигурност и охрана – За сигурността на работещите в сградата е изградена система за видеонаблюдение Hikvision, която наблюдава в реално време всички зони по периферията на сградата и в общите части.
Контролът на достъпа до сградата се осъществява чрез 3 електрохидравлични бариери за преминаване във фоайето чрез турникети с три линии HSB-E10 KABA и два трираменни турникета тип пътека с падащо рамо PL-105 на задния вход.
Сградата разполага и със сигнално-охранителна система Paradox.

Асансьори - Сградата се обслужва от три асансьора OTIS GeN2 COMFORT, два от които са предназначени за 8 лица, а третият е за 13 лица и е пригоден за хора с увреждания.