СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Корпоративни сгради > ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ НА "VOLVO"

КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ НА "VOLVO"

ИНВЕСТИТОР:

„МОТО-ПФОЕ” ЕООД"

КОНСТРУКТОР:

инж. Георги Цвятков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД

АРХИТЕКТ:

"ДЕЙЗИ - ММ" ЕООД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

 

ОБЕКТ: "ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ,

                  ИЗГРЕБНА ЯМА “VOLVO” на „МОТО-ПФОЕ” ЕООД",

                    СОФИЯ, СЕВЕРНА ТАНГЕНТА,

                  м.Могилите, в землището на местност Враждебна, р-н Кремиковци

 

Административен адрес: ул. "Околовръстен път" № 483

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  „МОТО-ПФОЕ” ЕООД

 

         

Инвестиционният проект е изготвен въз основа на заданието на Инвеститора „Мото-Пфое“ ЕООД, съгласуваното Предпроектно инвестиционно проучване със Собственика, съгласуван Идеен проект с бранд проектанта на “VOLVO”, виза за проектиране, издадена от гл.архитект на община Кремиковци и геодезическото заснемане на терена, предоставено от Инвеститора.

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА

 

"Шоурум и автосервиз за “VOLVO” e разположен върху терен, собственост на Мото Пфое и представлява втори етап от изграждането на комплекс, заедно с Шоурум и автосервиз „JAGUAR LAND ROVER”. Подходът към терена е от Околовръстния път на София, в който се влива Северната Скоростна Тангента, в непосредствена близост до "детелината“ на Околовръстния път и Ботевградско шосе.

Подходът към терена е осъществен с пряк достъп от Околовръстния път на кота 530,541.

 

 АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ

 

Шоурумът е проектиран на кота 530,70, което е над нивото на прилежащия Околовръстен път, с оглед добрата видимост към Комплекса.

Височината на сградата е съобразена със зададената от Визата за проектиране кота корниз 10 м.

Обслужващото площадно пространство и изложбената зала са изцяло изградени върху насип. С оглед естествения терен и на неговото естествено отводняване, сградата е решена на две полунива – кота ±0,00 и кота -1,60, отделени с делатационна фуга.

На кота ±0,00, ориентиран с дългата си ос е ситуиран шоурумът и площадното пространство пред него, където са зонирани вдясно клиентски паркинг за 9 автомобила, а вляво е експозиционна площ за 10 автомобила втора употреба. В изложбената зала за автомобили са обособени консултантски и търговски зони и офиси,  зони за стоки и аксесоари, обслужващи клиенти зони – рецепция, почивка клиенти и посетители, конфигуриране, кафе, санитарни помещения за посетители, изход за издаване на нови автомобили и входове за зареждане с автомобили.

Подходът към автосервиза и паркингите е осъществен с двураменна рампа от вътрешния локал на комплекса.

Рампата е за служебен достъп на товарни и тежкотоварни превозни средства с наклон 6%.  

От север, на кота -1,60 е проектиран вход за приемна със зони за информация, каса, диспечери, магазин за резервни части, сервизен майстор, във функционална връзка с механичния сервиз, решен с вход от север и изход от запад.

От южната страна на сградата се намира входът за складовете и техническите помещения, обслужващи сервиза и служебен вход за зареждане с резервни части и вход работници, осигуряващ функционална връзка с механичния цех. В тази зона са проектирани и всички технологични помещения. Служебна стълбищна клетка осигурява връзка с второ ниво +1,60, където са разположени санитарни и битови помещения, зала за обучение на персонала.

     

АРХИТЕКТУРНО И КОНСТРУКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

       Сградата е решена с комбинирана конструкция и е разделена чрез конструктивни фуги на две основни тела по оси 4 и 5.

       При монолитния стоманобетонен скелет със смесена конструктивна система (скелетно-гредова и безгредова), покривната конструкция е стоманобетонна плоча, решена като плоски покриви с частично разположено върху нея ОВ оборудване.

       При металната конструкция, проектирана за покриване на шоурума и ремонтното хале, покривите са със стоманена профилирана ламарина, защитена с топлоизолация и хидроизолация чрез послоен монтаж. Ограждащите стени са от касетирани панели с вътрешна топлоизолация.

        Основните носещи елементи на сградата са плочи, греди, колони,  стоманобетонови шайби, ивични и единични фундаменти свързани с рандбалки. Метална конструкция с необходими пространствени връзки покрива шоурума и ремонтното хале.

       

 

ТЕХНИКОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

УПИ площ  53 401,18 кв.м

Като на тази площ са рарположени два обекта:

 

обект „JAGUAR LAND ROVER“

Застроена площ  3964,55кв.м

 

Разгъната застроена площ 5954,29 кв.м

 

обект „VOLVO

Застроена площ  2504,14 кв.м

Разгъната застроена площ 2779,06 кв.м

 

 

По виза:

Пзастр - 40% - 21360,47м2

Кинт - 1,2 – 64081,42 м2

 

По проект постигнати показатели за двата обекта в имота:

Пзастр – 12,11%  - ( 3 964,55 + 2504,14 = 6468,69м2);

Кинт – 0,164 –   (5 954,29 + 2779,06 = 8733,35м2)

 

Общ брой осигурени паркоместа: 95 бр.

- клиенти: шоурум: 9 бр.(вкл. 1 бр. за инвалиди)

- автосервиз: 18 бр.(вкл. 2 бр. за инвалиди)

- автосервиз: 36 бр.

- персонал: 12 бр.

- изложбени и демонстрационни: 17 бр.

- хибридни автомобили: 3 бр.

 

 

Строежът е изпълнен съгласно законовите разпоредби и одобрените проекти.

Не са нанесени щети на околното пространство – съседни имоти  и съществуващи подземни проводи и съоръжения.

 

            Автомобилният център е изграден изцяло по стандарта на производителя Volvo Retail Experience и се отличава с изискан скандинавски стил, изчистени линии и внимание към детайла, а изборът на материали и повърхности, както и качеството на строителството изцяло допринасят за създаването на изискано пространство.

 

Това е модерен и високотехнологичен комплекс, предлагащ под един покрив пълната гама продукти и услуги за всички клиенти и любители на автомобилния бранд.