СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Проекти, свързани с развитието на градовете - градска среда и култура > КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "ВИДА" И ОФОРМЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ - ГРАДСКА СРЕДА И КУЛТУРА

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "ВИДА" И ОФОРМЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО

ИНВЕСТИТОР:

Община Видин

КОНСТРУКТОР:

инж. Тони Емилов Житарски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Хидрострой" АД

АРХИТЕКТ:

СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД

АДРЕС:

гр. Видин
ИНФОРМАЦИЯ

Драматичен театър „Вида“-гр. Видин е един от емблематичните сгради на гр. Видин. Заедно с основаването на читалище „Цвят“ през 1870 г. във Видин се образува и театралният комитет, който освен в пропагандирането на изкуството, имал за цел да изгради и специален театър в града. През 1889 г. общинският съвет отпуснал за строеж най-централното място, намиращо се на двадесетина метра от дунавския бряг, където хвърляли котва австрийските параходи. Италиански архитекти и строители се заели с изграждането на миниатюрата „Миланска скала“. Строежът е завършен в края на XIX век, през 1898 г. и притежава статут на единична архитектурно-строителна НКЦ с категория „местно значение“ обявена в ДВ, бр. 84/1975 г. и е разположена в границите на ГНКЦ Ансамбъл „Улица Военен клуб“, деклариран с писмо № 6740/22.12.1986 г. Сградата е построена 3 години след емблематична сграда за гр. Видин – офицерският клуб /сега Художествена галерия „Никола Петров“/, с който образуват общ архитектурен ансамбъл.
Това е първата построена сграда в нашата страна специално за театрални нужди – с обширен салон, партер, ложи и галерии, голяма сцена.
Авторът на архитектурният проект за сега е неизвестен. През 1893 г. главният инженер на града Карл Мачас пречертава проекта, но не отбелязва кой е авторът му.
Сградата на общински драматичен театър „Вида“ представлява свободностоящ обем с правилна правоъгълна оформа и почти пълна симетрия. Главният вход е откъм Крайдунавски парк, като маркира и входа към градината. Вторият служебен вход е откъм централна пешеходна зона. Сградата е двуетажна с частичен сутерен и частично използваемо подпокривно ниво.
Плановата схема е изчистена, ясна и подчинена на функционалността на сградата. Централно място в плановата схема заема представителния салон с балкон, достъпен от централното фоайе и две странични фоайета с денивелация 45 см. Балконът е достъпен от фоайето на втория етаж, до което се стига посредством две монолитни масивни еднораменни стълби.