СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ - ГРАДСКА СРЕДА И КУЛТУРА

КАТЕГОРИЯ КУЛТУРА: EПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ

ИНВЕСТИТОР:

Фондация Америка за България, Община Пловдив

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Камо билд Груп" ООД – за сградата; “Драгиев и Ко.” ООД – за площада

КОНСТРУКТОР:

инж. Костадин Палазов, инж. Йордан Атанасов

АРХИТЕКТ:

арх. Красимир Тодоров, арх. Милена Крачанова, Ателие ДУО, Архитектурно студио Зуум, Абстракта, Сколник Aрхитектура и Дизайн

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Епископската базилика на Филипопол
The Bishop`s Basilica of Philippopolis
 
Консервация, реставрация и експониране на Епископската базилика на Филипопол и изграждане на защитно покритие в УПИ I -общ.,за експониране на антична базилика и за обществено обслужване, кв.137а и под улично пространство между кв.137 и кв.137a по плана на I-ва гр. част, гр. Пловдив
 
     В продължение на хилядолетия по българските земи си дават среща цивилизации, които оставят трайна следа в развитието на съвременния свят. Културното наследство е гордост, но и отговорност на всички. Епископската базилика на Филипопол – най-големият раннохристиянски храм, открит в България, е важна част от националното и от световното историческо богатство. Фондация „Америка за България“ е основен инвеститор в нейната реставрация заедно с община Пловдив, но за да бъде Базиликата съхранена за идните поколения и за да стане жива част от града, всеки принос е важен – и на бизнеса, и на гражданите. Така например, от началото на проекта през 2014 г. до сега, стотици доброволци са помогнали за разкриването и съхранението на Базиликата.
Открита при строежа на булевард „Княгиня Мария-Луиза“ в центъра на Пловдив през 1982 година, Епископската базилика на Филипопол отново оживява за жителите и гостите на града благодарение на публично-частно партньорство между Фондация „Америка за България“, Община Пловдив и Министерството на културата.  Процесът по цялостното разкриване, проучване и изграждане на посетителския център и обществено пространство на базиликата започна през 2014 г. и надгражда опита на Фондация „Америка за България” и Община Пловдив от успешния съвместен проект за Малката базилика.
Епископската базилика на Филипопол е най-голямата раннохристиянска църква в страната. Открита при разкопките монета на император Лициний (308-324) дава основание на хипотезата, че базиликата е сред първите, построени в Римската империя след легализирането на християнството през 313 г.
Размерите, украсата и централното разположение на църквата в близост до форума на античния град свидетелстват за голямата и влиятелна християнска общност във Филипопол. Базиликата е широка 36 м, дълга над 90 м и е с впечатляваща архитектура - централен и два странични кораба, апсида, нартекс (преддверие) и атриум (открит двор) с колонади. В централния кораб се издигал украсен с мрамор презвитериум (платформа за епископа и духовенството). 
 
Вътрешността й била украсена с колони с капители с християнски символи, стенописи и пищни мозаечни подове. Мозайките са и най-добре запазената част от сградата. Правени са на три етапа, образуват два пласта и имат обща площ от 2000 кв.м. 
 
Църквата била сърцето на християнския живот в града между IV и VI в. преди да бъде разрушена и изоставена, може би в резултат на силно земетресение. Но историята на мястото е много по-богата и обхваща поне 12 века.
 
Базиликата е построена върху развалините на антична сграда, вероятно от I в.сл.Хр. След изоставянето на църквата, през Х-ХII в. на мястото се появява голям християнски некропол с гробищна църква, украсена с изящни стенописи.
 
Епископската базилика на античния Филипопол заема централно място и в съвременен Пловдив. Тя е в близост до централния площад и католическата катедрала „Св. Лудвиг“ - един вечен пример за приемствеността на духовните идеи, които се предават от поколение на поколение през вековете.
 
     Посетителският център на реставрираната базилика ще отвори врати през 2020 година (ако епидемиологичната ситуация позволява) и ще разкрие над 2 000 кв.м. римски мозайки от IV-VI в.сл.Хр., експонирани на две нива – първо ниво in situ и на втори етаж. Общата разгърната застроена площ на сградата е 4536 кв.м. Новоизградения площад, зелени зони и обществени пространства е с площ 8 620 кв.м. 
Върху мозаечните пана оживяват над 100 уникални медальона с различни видове птици – от танцуващи токачки до пауни с разперени опашки, от бъбриви папагали до птичка, която храни малкото си.
Сградата включва и интерактивна детска „Зона на откритията”, която представя историята на базиликата по разбираем, вълнуващ начин, както и външна детска площадка, реализирана с дарение на EVN България.  Компанията подпомага създаването на интерактивна инсталация за виртуална реалност вътре в Базиликата. EVN изгради и една от първите станции за зареждане на електрически автомобили в Пловдив на паркинга на комплекса. 
Комплексът разполага и със зони за събития, презентации, лекции, открити уроци, ателиета, пространство за временни експозиции и камерни концерти. Използвано е съвременно дигитално оборудване, презентационна техника и озвучаване от най-висок клас.
Обектът е първа категория, обявен за Кутурно-историческа ценност от Национално значение. През 2018г. кандидатурата на Епископската Базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол беше вписана в Индикативната листа на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. 
 
Целта на проекта е да осъществи проучването, консервацията, реставрацията, експонирането и социализирането на археологическия обект като се изведат пълноценно неговата историческа, архитектурна, и художествена стойност. 
 
Проектите са разработени съгласно изискванията и насоките на Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерство на културата на Република България.
 
Археолог-проучвател е Жени Танкова от Регионалния археологически музей в Пловдив. Реставрацията на мозайките е дело на доц.Елена Кантарева-Дечева. 
 
Автори на проекта за сградата и площада са арх.Красимир Тодоров (главен проектант) и арх.Пламена Андонова от Ателие Дуо-Пловдив, партньор е Zoom studio-София. Арх. Милена Крачанова от Студио Абстракта разработи Консервационно-реставрационния проект и плана за експонирането на артефактите. Ландшафтен архитект е Мирела Димитрова-Дуйар. Конструктори на сградата са инж. Костадин Палазов, инж. Йордан Атанасов, инж. Любомир Тотев (Бипак).  
 
Фондация „Америка за България“ заедно с арх.Крачанова и екипа реставратори, архитекти, археолози и историци изготвиха първия етап на апликацията за ЮНЕСКО. Базиликата беше представена със серия от изложби и презентации в централата на ЮНЕСКО в Париж и включена в Индикативния списък на Световното културно наследство.   
 
Амepиĸaнcĸият apxитeĸт Лий Cĸoлниĸ и eĸипът на Ѕkоlnісk Аrсhіtесtur+Dеѕіgn partnership разработиха проекта за инерактивните експозиции и аудио-визуална комуникация, които да представят безценните находки по възможно най-добрия съвременен начин. 
 
Чpeз инoвaтивeн дизaйн, интерактивни елементи, тexнoлoгичнo пoдпoмoгнaти иcтopичecĸи възcтaнoвĸи и paзнooбpaзни дeйнocти, зa пoceтитeлитe оживяват дyxът нa дpeвeн Πлoвдив и нeгoвoтo бoгaтo нacлeдcтвo.
 
Античните мозайки и многобройните артефакти са изложени и представени чрез технологични решения от последно поколение, включващи Добавена и Виртуална реалност, тъч-екрани и детска “Зона на откритията”, която представя историята на Базиликата по разбираем, забавен и вълнуващ начин. Специално за проекта са изработени акрилен макет на Базиликата и наслояването на археологическите пластове както и бронзов макет на Римския Филипопол.
 
Изградено е изцяло ново площадно простраство, което включва зони за разходки, почивка и събирания. Предвидено е място за различни прояви и концерти на открито. Построени са ново кафене и открита тераса към него, сухи фонатани, иновативна детска площадка. 
 
Католическата катедрала св.Лудвиг е в центъра на новото обществено пространство като достъпът до нея е подобрен и значимостта й в градоустройствения план е подчертана. Катедралата се отразява в посетителския център чрез стъклено огледало с ширината на фасадата й.
 
Проектът на Епископската базилика отчита високата научна и обществена значимост на паметника и неговата среда, чрез намеси, съобразени с международно утвърдени принципи и добрите национални и световни практики, в духа на договореностите в рамките на международните научни форуми. Затова от особена важност е не само консервацията и експонирането на богатите археологически ценности, но и превръщането на обекта в жив организъм и привлекателен център за гражданите и гостите на града.
 
Сградата на посетитеския комплекс е построена от "Камо Билд Груп" (главен изпълнител), с подизпълнители Валмекс, Металик-Пловдив, Зенит-2, Център за реставрация на художестени ценности, Рестстрой, Фактор-ТС, Вътрешен Климат, Ареа. Главен изпълнител на площадното пространство е „Драгиев и Ко“. Зелените площи са изградени от Общинско предприятие „Градини и паркове“. 
 
През 2018 г. активни граждани и представители на бизнеса в Пловдив, обявиха, че обединяват усилия във Фондация „Приятели на базиликата – Пловдив“. Мисията на „приятелите“ е да превърне Епископската базилика в оживен културен център, привлекателно място за деца и възрастни, пловдивчани и гости от България и света. Първата инициатива на „Приятели на Базиликата“ е кампанията „Подари си птица“. Всеки може да избере измежду близо 100 мозайки на птици, за които да се „грижи“ като дари. По този начин ще бъде подпомогната дългосрочно дейността на експозиционния комплекс на Базиликата, за да предлага по-наситено и разнообразно културно съдържание – изложби, концерти, представления, детски програми, научни конференции.