СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени, логистични и търговски сгради > КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ: ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА БАЗА НА ФИРМА КАЛИНЕЛ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ: ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА БАЗА НА ФИРМА КАЛИНЕЛ

ИНВЕСТИТОР:

Калинел ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Евробулпроджект ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Петя Маринчева

АРХИТЕКТ:

Дизайн арт – КиК“ ООД, арх. Дилян Каменов

АДРЕС:

гр. Троян
ИНФОРМАЦИЯ

Цел на инвестицията 
Последния обект за фирма „Калинел“ е от ключово значение за местното икономическо развитие. С мащабната инвестиция фирма Калинел отговаря на високите стандарти за качество на своите международни партньори. С въвеждането в експлоатация на последното разширение в комплекса от производствени сгради се задоволява на нарасналото търсене на висококачествени изделия от дунапрен произведени в България. Увеличават се и се модернизират производствените мощности.Инвестицията включва и изграждането на автоматизиран високостелажен склад от последно поколение в областта за съхранение и разпределяне на готовата продукция. 
Общо РЗП 14905.65м2, от които 7304.13м2 производствена площ, 3040,88м2 склад за суровини, 1021,48м2 експедиционна зона, 663,83м2 офис площи и 2875,33м2 автоматизиран високостелажен склад.
 
Предизвикателство пред проектантския екип е  неправилната форма на имота и вписването на сградата в ансамбъла от производствени сгради в зоната. Безспорно композиционен център е автоматизирания високостелажен склад. С размери 134,70м и 23.10м, височина от 27м и капацитет за разполагане не 25300 стандартни европалетоместа. Изграден като само-носеща конструкция, където конструкцията на стелажите е пространствено прътова система която носи сградата. Конструкцията на производствената зона е стоманена с необходимия отвор и височина за да се постигне максимално добър обем за правилното и функциониране. Същата концепция с голям отвор на стоманена рамка е изпълнен и в зоната на склада за суровини. Визията се допълва от експедиционната зона, разположена непосредствено пред високостелажния автоматизиран склад за готова продукция. Административната част на сградата е решена със стоманобетонна конструкция на два етажа. Първото ниво включва фронт офис, санитарно-битова зона и стая за почивка, на втория етаж са разположени офис площи и заседателна зала.
Фасадите на сградата са изпълнени с топлоизолационни панели с пълнеж от минерална вата. Архитектурния облик е съобразен със сградите в унисон с визията на производствения комплекс и фирмената идентичност на Калинел ЕООД
 
Смятаме че сградата трябва да бъде отличена поради това че с високотехнологичното си решение на складовата зона става втората по големина и обем в България. Това е и от ключово значение за местното икономическо развитие на област Ловеч.
С хармоничния подбор на форми и материали сградата става отличима и забелижима и допринася за цялостното развитие на околната зона и среда.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: