СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Жилищни сгради > ЖИЛИЩНА СГРАДА "ВЕСЕЛЕЦ"

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЖИЛИЩНА СГРАДА "ВЕСЕЛЕЦ"

ИНВЕСТИТОР:

БАГРАПРО ООД

КОНСТРУКТОР:

Капка Цекова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БАГРАСТРОЙ ЕООД

АРХИТЕКТ:

ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, арх. Мария Цекова

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

„ВЕСЕЛЕЦ“
СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ЖИЛИЩА, ОФИСИ, АТЕЛИЕТА И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ГР. СОФИЯ, УЛ. ВЕСЛЕЦ №36
История Удобство Непреходност
Сградата попада в стария еврейски квартал на София, който е познат с богатата си история и култура. Районът за културно-творческа дейност, наречен „КвАРТал“, в последните години се е превърнал в привлекателен център за различни изкуства и арт събития. Местоположението на сградата и активният социален живот на района предполагат хармоничното й вписване в силуета на квартала. Сградата е многофункционална, съдържаща жилища, ателиета, офиси, магазин и общ подземен гараж.
Парцелът е малък, с тясно лице към улицата. Допустимите градоустройствени обеми са с различна етажност. Прилепен към калкана на съществуващата сграда от север е пететажният обем към улицата, който преминава в триетажно тяло към вътрешния двор. Водещо при изграждане на архитектурното решение е създаването на съвременна сграда  в съзвучие със сградите в квартала, част от които са паметници на недвижимото архитектурно културно наследство.
Пететажният обем към улицата е с фасада, решена в класически стил с висок каменен партерен етаж, пробит от три засводени входни врати. Върху каменния партерен корниз стъпват четири жилищни етажа с редуващи се прозоречните отвори, оформени с различни каменни рамки на всеки от етажите. Фасадата е завършена с широк каменен корниз, от който започва скатният покрив с обособено ателие в подпокривното пространство. Ателието е осветено посредством покривни прозорци.
Дизайнът на триетажния обем към вътрешния двор е по-изчистен от детайл, като ритъм по фасадите се създава посредством редуване на балкони и плътни обеми. Подпокривният етаж на по-ниския обем  съдържа ателие, а плоската част от покрива е оформена като обща тераса за всички ползватели на сградата. Терасата е частично озеленена, частично е покрита с декинг и има прекрасна гледка към Витоша и града.
Жилищните етажи на сградата съдържат общо шест апартамента и четири ателиета. На партерния етаж са разположени входно фоайе, магазин към улицата и два офиса. Вътрешният двор, прилежащ към единия офис на партера, е богато озеленен. Сутеренният етаж съдържа долно ниво на магазина, складови помещения и подземен гараж. В гаража има възможност за паркиране на 13 автомобила, посредством системи за двуетажно паркиране.
Носещата конструкция е проектирана като монолитна стоманобетонна със скелетно-безгредова схема. Вертикалните натоварвания се поемат от стоманобетонни колони и шайби, а хоризонталните от стоманобетонни шайби и рамки. Фундирането е решено с обща фундаментна плоча с дебелина от 50cm. В зоната на паркоместата има пропадане на плочата с 1.90m. Поради наличието на високи почвени води са изпълнени шлицови стени по контура на имота.
При изграждането на сградата са използвани материали, които се асоциират с иновативност и съвременна визия, енергийно ефективни решения, сигурност и отговарящи на европейските норми и стандарти. Външните и вътрешните преградни стени са иззидани с керамични блокове WIENERBERGER. По фасадите на сградата е изпълнена топлоизолационна система  BAUMIT със силикатна мазилка в три цвята. Фасадната дограма е ALUMIL.  Каменните корнизи, рамките около прозорците и облицовки по партера са изпълнени с врачански варовик. Покривните керемиди са керамични, изпълнени със система TONDACH, а покривните прозорци и прозорци-балкони са VELUX.  Външните климатични тела са монтирани на плоската част от пететажното тяло, за да не се компрометира характера на фасадата. Платформите за двуетажно паркиране в сутерена са от KLAUS MULTIPARKING.
Сградата на ул. Веслец №36 e една съвременна постройка с класическа одежда в унисон с обкръжаващата я среда. Къщата, в която ти е уютно и спокойно. Функционална сграда с хармоничен и непреходен дизайн.
 
Площ на УПИ XI-7, кв.26 - 466.00 кв.м.
Застроена площ (ЗП) - 241.92 кв.м.
Разгъната застроена площ (РЗП) - 1177.79 кв.м.
Разгъната застроена площ вкл. сутерен (РЗП+сутерен) - 1639.74 кв.м.
Плътност на застрояване (Пл) - 51.91%
Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - 2.53
Озеленена площ (Оз) - 40.41%
Височина на сградата - 14.50м (9.00м)