СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Жилищни сгради > ЖИЛИЩНА СГРАДА: G HOME

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЖИЛИЩНА СГРАДА: G HOME

ИНВЕСТИТОР:

ГБС Инвест ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж.Теодор Найденов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Главболгарстрой АД

АРХИТЕКТ:

"Идея Лукс" ООД, Архитект: арх. Сабина Иванова

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

В основата на проекта за изграждане на жилищен комплекс G Home е  идеята да се предложат на пазара максимално  уютни и  функционални жилища, а в същото време архитектурният облик на комплекса да развие заобикалящата го среда и да допринеса за развитието на района. 
Сграда е със смесено предназначение и е свободно стояща, разположена в УПИ XVІ - 252 ,кв. 133, местност Факултета, р-н Красна поляна, София. Състои се от два блока, разделени по конструктивни съображения на две части от дилатационна фуга, блок А е с максимална кота корниз 27 м, блок Б е с максимална кота корниз 20, 91 м. Двата блока са с по два входа, общо съдържат 72 апартамента и 66 ателиета. Строежът съдържа общо 139 паркоместа за автомобили, от които 9 за хора с увреждания. 
Конструкцията на сградата е от стоманобетонови плочи, носещи греди и колони. Фасадните и преградните зидове са тухлени. По всички външни ограждащи елементи е изпълнена ефективна топлоизолация. Обработката на фасадните стени е с минерална мазилка и частично облицовка от композит. Дограмата е PVC или алуминиева със стъклопакет. Направено е битумизирано покритие и вътрешно отводняване на покрива.
Решението за достъпна среда е изпълнено в съответствие с изискването на чл.2,ал.(2) от Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 
Спазени са изискванията на чл.35 за достъпност на входните и комуникационни пространства и на общите помещения. Всички обекти са достъпни чрез асансьори, оразмерени за инвалидна количка. Вратата на асансьора е автоматична. Пред асансьора е осигурена площ с дълбочина повече от 1,5м. Предвидено е достъпно жилище съгласно чл.35, ал.2. В подземния паркинг и на ниво терен са разположени общо девет достъпни места за паркиране.
При строителството са използвани съвременни технологии, които да осигурят висок комфорт на обитаване. Отоплението и охлаждането се осъществяват с хибридни термопомпи с газови котли. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: