СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

АТЛАНТИС / АТМОСФЕРА

ИНВЕСТИТОР:

Атлантис България Холдинг

КОНСТРУКТОР:

ПИНТ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Атлантис Каса ООД

АРХИТЕКТ:

Спейсмоуд Студио - арх. Асен Игнатов, арх. Милица Петрова

АДРЕС:

гр.Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

ATLANTIS/ATMOSPHERE е комплекс с фокус върху здравословната жилищна среда, устойчивата архитектура и връзката с природата. 
ЛОКАЦИЯ
Реализацията на ATLANTIS/ATMOSPHERE е част от цялостната стратегия на Атлантис България Холдинг за развитие на устойчива жилищна среда предлагаща сигурност и комфорт в близост до морския бряг. Компанията се фокусира върху нова концепция за подобряване качеството на средата, изграждайки не само отделни сгради и комплекси, а инвестирайки в прилежащите обекти за обществено обслужване и зоните за рекреация, предоставящи множество предимства обитателите. Част от тази стратегия е и ATLANTIS/ RESIDENCE PARK, в който основна идея е запазване на многогодишната растителност и организиране на обособени тематични градини с детски площадки, пикник и разходки на домашни любимци.  През последните години компанията усилено инвестира в създаването на цялостна инфраструктура и нейната поддръжка като изгражда водопровод и канализация за района, улична мрежа, велоалеи, тротоари, пешеходни алеи, улично осветление, пейки, организиране и поддръжка на сметосъбиране, инвестиции за нуждите на градския транспорт, озеленяване и облагородяване на ската към прилежащия плаж и др. Всички обекти са с единна съвременна визия на елементите на градския дизайн, с цел създаване на хармонична устойчива АТМОСФЕРА отвъд границите на отделните жилищни единици.
КОНЦЕПЦИЯ
Според СЗО, около 40% от здравният статус на човек зависи от условията и начина на живот, ето защо водещата идея на проекта е създаване на ПО-ДОБРА АТМОСФЕРА и среда за по-здравословно бъдеще на всеки от обитателите на комплекса. Концепцията за сградата е продиктувана от трите основни елемента, сигнирани в молекулата на щастието у дома - прилежащи зелени площи, непосредствена близост до морския бряг и функционалност и комфорт на дома. Трите компонента са закодирани във визията, дизайна, композиционните елементи и детайли на АТЛАНТИС/ АТМОСФЕРА. Озеленяването, организацията на пространството и прилежащите градини са доминирани от възможностите за спорт на открито пресъздавайки ослънчена градина, без директен досег до автомобили, в комбинация с чистия въздух и близостта на морския бряг.
 
ВИЗИЯ
Ситуационното решение е формирано от две жилищни сгради, оформящи помежду си парк с декоративни елементи и озеленяване, които преливат в алея към плаж Атлантис. Сградите са ориентирани перпендикулярно на южния морски бряг създавайки композиции от източни и западни изложения и южна ослънчена градина. Формообразуването е предопределено от стремеж за елегантност на визията, като външните ъгли на сградата са скосени, с което е постигнатата динамика на фасадата. Обемите на двете сгради са визуално прекъснати  и разделени на отделни елементи сигниращи четири отделни елемента свързани с въздушното пространство на вертикалните комуникации, решени с панорамни асансьори. (B) Зеленината и светлината преливат в общите части, добавяйки разнообразие от гледки към градината благоприятстващи минутите за пътуване към дома.  
Фасадите са решени в бяло - символ на морето и дърво – символизиращо уют и хармония у дома. Композиционното решение като цветове е противоположност на кокосов орех или салак с бяла обвивка и скулптурни вдлъбнатини от дървесна сърцевина. Образуваните лоджии и така разположените витрини допринасят за уединението на дома и фокусират гледката към градината. Индивидуалните, изолирани от съседните апартаменти тераси са  облицовани с HPL като устойчивостта на материала и дървесният фладер допълнително благоприятстват експлоатацията на пространството.(А)     Височините на етажите и високите витрини са предпоставка за по-дългото ослънчаване в дълбочина на итериорните пространства.  Инсталациите  на покрива и фасадите запазват изчистената обемно-пространствена визия, като допълнително подсигуряват тишината и комфорта, завършвайки концепцията за по-добри условия и начин на живот.
 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Възможностите, които предоставя връзката с природата и зелените площи са предпоставка за създаване на по-здравословни навици и прекарване на повече време навън. Паркът между двете сгради е решен с геометрични алеи в стилистиката на фасадата. Триъгълните вертикални акценти създават динамика от шкарпи и бетонови декоративни стени. Автомобилният достъп, покритите паркоместа, паркингите за електромобили и индивидуалните гаражи към апартаментите с двор на първи етаж са ситуирани по външните граници на парцела, като осигуряват спокойствие в градината. Изградени са съоръжения за спорт, фитнес на открито, полусферичен цветен акцент за детски тренировки, зона за йога, аеробика и др., алея за джогинг, велопаркинг и велоалеи, които допълват концепцията за здравословна среда сред природата, създавайки множество от възможности за спортни занимания на открито, както на територията на комплекса, така и извън него. 
 ИНТЕРИОР
Интериорът на общите части е в унисон с цялостната визия за здравословна среда: входното предверие, както и коридорите на всички етажи  са с естествено осветление и вентилация, допълнително са изградени елементи за комфорт на обитателите пресъздавайки АТМОСФЕРАТА и уюта на дома. Панорамните асансьори допълват ефирността на визията и осъществяват връзката с природата в парка, преливането на пространствата и пропускането на светлина и зеленина в сградата.
 
ключови качества на сградата 
СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА ЗА ОБИТАВАНЕ, С ФОКУС ВЪРХУ ВРЪЗКАТА С ПРОРОДАТА И АКЦЕНТ ВЪРХУ ОЗЕЛЕНЯВАНЕТОИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СПОРТ.
ЗАВЪРШЕНА ЦЯЛОСТНА ХАРМОНИЧНА ВИЗИЯ В СИМБИОЗА С ЛАНДШАФТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И ИНТЕРИОРНОТО РЕШЕНИЕ. 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ С ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И  ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА,  СЪЗДАВАЩИ ПО-БЛАГОПРИЯТНА АТМОСФЕРА НА ДОМА. 
 
 
Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели 
Атлантис България Холдинг  включва компании с дейност в различни сфери. Това, което ги обединява, е мисията за създаване на устойчива среда и спокоен живот в големия град, чрез реализацията на съвременни концепции в строителството. Компанията развива жилищни райони в град Бургас - започвайки със Сарафово ЮГ и Посредством стратегическо планиране , всички жилища, построени от Атлантис България Холдинг са хармонична комбинация от неподправен природен потенциал, творчески израз на съвременната архитектура и иновативни технологични решения. Благодарение на дейността на холдинга, с времето се е осъществило културното осъзнаване, че природата е неизменна част от живота в града и има много сериозно влияние върху здравето, безопасността и благосъстоянието на всеки един от жителите.  Устойчивостта е приоритет от самото начало на проектантската задача до нейната финална реализация. 
Устойчивост  и характеристики на "зелена" сграда и предимства на обемно-пространственото решение: 
- По-ниска етажност от допустимата за територията и по-висок процент озеленяване и организиране паркова зона, изолирана от автомобилен достъп  с благоприятно разположение спрямо морския бряг,  слънчевата светлина и ветровете. 
- Озеленяване с местна растителност и минимално увреждане на естественото местообитание.
- Специализирани съоръжения и територии за спорт на открито, както на територията на комплекса, така и извън него. 
- Индивидуалност и обособеност на лоджиите на отделните апартаменти, благоприятстващо изолирането и уединението на отделните семейства.
- Архитектурно-пространствени решения за  редуциране  на визуалното въздействие и възприемане на обемните характеристики на сградата. 
- Осигуряване на ниски нива на шум и вибрации, както и запазване на единната визия на фасадата при предварително залагане и извеждане на вентилация и климатизация на покрива. 
- Иновативни решения за автоматизация и системи за сигурност и достъп с видео-домофонна система и контрол на достъпа – Dahua. със смарт системи за автомобилен достъп, без необходимост от активиране и вграден LCD touch screen с видео комуникация и запаметяване за всеки апартамент. 
- Събиране на дъждовна вода и повторно използване с приложение на автоматизирана подземна поливна система Rain Bird 2  с Wi-Fi управление на програматор.
- Енергийноефективни и енергоспестяващи осветителни системи за общите части. 
- Зарядни станции за електромобили Vestel EVC02-AC22, отличени с Reddot Award product design.
 
 
Концепцията на архитектурното решение, с цел създаване на УСТОЙЧИВА ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЛИЩНА АТМОСФЕРА,  е съвкупност от архитектурно-строителни, ландшафтни, урбанистични и технологични компоненти. В условията на динамично променящите се световни тенденции, актуалността на комплекса се отличава с редица предимствата, които бяха високо оценени от неговите обитатели. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: