СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени, логистични и търговски сгради > КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ: МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ "ФАНТАСТИКО", ГР. БАНКЯ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ: МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ "ФАНТАСТИКО", ГР. БАНКЯ

ИНВЕСТИТОР:

Европа-ВН ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БС Конструкция АД

КОНСТРУКТОР:

АВЕГА Инженеринг, инж. Веселин Първанов

АРХИТЕКТ:

"Ситискейп", арх. Гергана Милушева

АДРЕС:

гр. Банкя
ИНФОРМАЦИЯ

СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАСТИКО, ГРАД БАНКЯ
 
1. ИНВЕСТИЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА
През 2020 година търговска верига ФАНТАСТИКО създаде модерен и многофункциционален супермаркет в град Банкя. Обектът е изграден на четири нива: паркинг;  търговска зала; складове; офиси и зона за почивка. Сградата е със застроена площ 3 030,8м², а разгънатата застоена площ е 6931,9м². Всяка зона в търговската зала е подчертана с характерен и силно разпознаваем интериорен дизайн. Супермаркетът е единствен по рода си в населеното място и осигурява достъп до над 25 000 вида стоки. Инвестицията на компанията е за около 20 млн. лв., като е облагородена и част от градската среда. Ето защо този търговски обект е една от инвестициите, спомагащи за повишаване качеството на живот в град Банкя. 
 
2. АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Всяка човешка дейност заслужава внимание и всяко жизнено пространство трябва да е обект на добрия дизайн и професионалната намеса на архитекта. Изграждането на супермаркет ФАНТАСТИКО на кръстовището на ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Иванянско шосе“ в гр. Банкя стъпва на добрите практики, изградени през годините и на водещите съвременни принципи в архитектурата: стремеж към подобравяне на градската среда и внедряването на енергоефективни архитектурни решения, с мисъл за дълготрайния позитивен ефект на инвестицията за цялото общество. При релализацията на този проект са приложени различни подходи за намаляване на вредното въздействие на сградата върху околната среда, за подобряване на организацията, функционалността и естетиката на среда в която се намира, за създаване на положителни емоции и възможност за приятни изживявания на клиента. 
            
 КОНСТРУКЦИЯ И ФАСАДА
Конструкцията е смесена – монолитна стоманобетонова част и стоманена покривна конструкция, стъпваща върху монолитно изпълнени колони.
Сградата е изпълнена със значително по-дебели от изискуемите топлоизолационни пакети, като същевременно са внедрени система за рекуперация и система за оползотворяване на отпадната топлина от хладилните агрегати, което значително намалява вредните парникови емисии.
Сградата е максимално съобразена със спецификата на терена и околното застрояване, минимизирайки необходимостта от огромни стоманобетонни подпорни стени. Вместо тях при денивелациите е използван естествен скален материал под формата на декоративни габиони, които позволяват и вертикално озеленяване.
Главният вход е директно от ул. „Стефан Стамболов“ на ниво терен. В другия край на сградата е осигурен допълнителен подход, посредством пасарелка, свързваща тротоара на главната улица с покрита тераса. 
Фасадата на супермаркета откъм ул. „Стефан Стамболов“ е богато остъклена, като по този начин се постига осветяването на част от помещението по естествен начин. Това остъкляване създава ефективна връзка вън-вътре и позволява плавно преливане на пространствените възприятия.
Освен традиционно използваните термопанели и вентилируеми фасади от алуминиев композит, в този проект е интегрирана огледалната неръждаема ламарина, използвана в зоната на външното кафе, която носи усещането за по-голяма оживеност и създава интересна реалност с многобройните си отражения.
 
             ТЪРГОВСКА ЗАЛА 
Търговската зала е на нивото на прилежащата главна улица - ул. „Стефан Стамболов“.
Търговската зала е висока и просторна, което подобрява ориентацията на клиента, подобрява възможностите за информираност и създава усещане за психологически комфорт.
Търговската зала е с добре обмислена стокова последователност, прави ходови линии и обособено зониране според продуктовата гама. Всяка зона е ясно обозначена и подчертана, което подпомага ориентацията и специфичното изживяване във всеки сектор. Всеки продукт е изложен и осветен по подходящия за него начин.
Всички изкуствени светлинни източници са решени посредством LED осветление, интегрирано с компютъризирана система за оптимизация.
Сградата разполага с иновативна и високо ефективна хладилна система от последно поколение. Системата работи с изцяло натурален хладилен агент СО₂, което допринася за намаляване на вредните емисии. Също така води до изключителна енергоефективност – до 30% по-малко консумирана електроенергия в сравнение с конвенционална хладилна система. 
Сградата предлага удобен достъп за хора в неравностойно положение, за майки с детски колички, както и тоалетни за обществен достъп.
В търговската зала на на сградата са обособени площи, в които се развиват допълнителни дейности, а именно: аптека, офис за заплащане на битови сметки и задължения към държавната и общинската администрация, застрахователен брокер, зоомагазин, пункт за химическо чистене, куриерски услуги, банкомат. Така супермаркет ФАНТАСТИКО гарантира максимален комфорт на клиентите,  осигурявайки им всичко необходимо на едно място. 
 
             ПАРКИНГ 
Под търговската зала, заради съществуващата денивелация на терена, на ниво терен, е разположен покрит обществен паркинг, с достъп от ул. „Иванянско шосе“. Това дава възможност за по-големи озеленени пространства в свободните от застрояване площи. 
Осигурени са места за 129 броя автомобили (71 покрити + 58 на открито), включително пракоместа за хора в неравностойно положение. 
За електроавтомобили са предвидени 2 места, оборудвани с бързи станции за зареждане.
За удобство на клиентите, достъпът от покрития паркинг е решен посредством подвижни пешеходни пътеки тип „травелатори“.
Разположеният под сградата паркинг е засенчен и в летния период значително намалява акумулирането на топлина, а в зимния по естествен начин осигурява сухо и проветриво място за паркиране на клиентите. 
 
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО, БОГАТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
 
Входната зона на супермаркета е оформена като малко площадно просранство.
Прилежащият тротоар по целия фронт към главната улица е обновен и разширен, обособени са места за сядане с вело-паркинг и озеленяване, обновени са спирките на градския транспорт. 
В непосредствена връзка с терсата и откритата зоната за консумация на магазина е изградена детска площадка със свободен достъп. Площадката е богато обурудвана със сертифицирани съоражения за различни възрастови групи. Запазени са съществуващите в зоната на площадката дървесни видове.