СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА "ЗЕЛЕНА" АРХИТЕКТУРA И ИНОВАЦИИ

АТЛАНТИС / АТМОСФЕРА

ИНВЕСТИТОР:

Атлантис България Холдинг

КОНСТРУКТОР:

ПИНТ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Атлантис Каса ООД

АРХИТЕКТ:

Спейсмоуд Студио - арх. Асен Игнатов, арх. Милица Петрова

АДРЕС:

гр.Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

 

ATLANTIS/ATMOSPHERE е комплекс с фокус върху здравословната жилищна среда, устойчивата архитектура и връзката с природата.

Реализацията на ATLANTIS/ATMOSPHERE е част от цялостната стратегия на Атлантис България Холдинг за развитие на устойчива жилищна среда предлагаща сигурност и комфорт в близост до морския бряг. Компании с дейност в различни сфери се обединяват с мисия за създаване на устойчива среда и спокоен живот в големия град. Компанията развива жилищни райони в град Бургас - започвайки със Сарафово ЮГ и посредством стратегическо планиране, урбанистични анализи и оценка на пространствена свързаност на територията всички жилища са хармонична комбинация от неподправен природен потенциал, творчески израз на съвременната архитектура и иновативни технологични решения. Предварителните концептуални разработки са базирани на съвременни методи за анализ на средата: Space Syntax и Depthmap. Фокусът  на дейността на холдинга е върху качествата на средата и културното осъзнаване, че природата е неизменна част от живота в града и има много сериозно влияние върху здравето, безопасността и благосъстоянието на всеки един от жителите.  Устойчивостта е приоритет от самото начало на проектантската задача до нейната финална реализация.

 

С помощта на иновативни методи за анализ на средата, разработени от проф. Бил Хилиър са извършени прединвестиционни проучвания за обемно-пространственото разположение на сградите, визуалните връзки и  комуникационната свързаност в рамките на парцела и извън него.  Според СЗО, около 40% от здравният статус на човек зависи от условията и начина на живот, ето защо водещата идея на проекта е създаване на ПО-ДОБРА АТМОСФЕРА и среда за по-здравословно бъдеще на всеки от обитателите на комплекса. Озеленяването, организацията на пространството и прилежащите градини са доминирани от възможностите за спорт на открито пресъздавайки ослънчена градина, без директен досег до автомобили, в комбинация с чистия въздух и близостта на морския бряг.

 

Ситуационното решение е формирано от две жилищни сгради, оформящи помежду си парк с декоративни елементи и озеленяване, които преливат в алея към плаж Атлантис. Сградите са ориентирани перпендикулярно на южния морски бряг създавайки композиции от източни и западни изложения и южна ослънчена градина. Обемите на двете сгради са визуално прекъснати  и разделени на отделни елементи сигниращи четири отделни елемента свързани с въздушното пространство на вертикалните комуникации, решени с панорамни асансьори. Зеленината и светлината преливат в общите части, добавяйки разнообразие от гледки към градината благоприятстващи минутите за пътуване към дома. 

    Височините на етажите и високите витрини са предпоставка за по-дългото ослънчаване в дълбочина на итериорните пространства.  Инсталациите  на покрива и фасадите запазват изчистената обемно-пространствена визия, като допълнително подсигуряват тишината и комфорта, завършвайки концепцията за по-добри условия и начин на живот.Възможностите, които предоставя връзката с природата и зелените площи са предпоставка за създаване на по-здравословни навици и прекарване на повече време навън. Паркът между двете сгради е решен с геометрични алеи в стилистиката на фасадата. Триъгълните вертикални акценти създават динамика от шкарпи и бетонови декоративни стени. Автомобилният достъп, покритите паркоместа, паркингите за електромобили и индивидуалните гаражи към апартаментите с двор на първи етаж са ситуирани по външните граници на парцела, като осигуряват спокойствие в градината. Изградени са съоръжения за спорт, фитнес на открито, полусферичен цветен акцент за детски тренировки, зона за йога, аеробика и др., алея за джогинг, велопаркинг и велоалеи, които допълват концепцията за здравословна среда сред природата, създавайки множество от възможности за спортни занимания на открито, както на територията на комплекса, така и извън него.

Концепцията на архитектурното решение, с цел създаване на УСТОЙЧИВА ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЛИЩНА АТМОСФЕРА,  е съвкупност от архитектурно-строителни, ландшафтни, урбанистични и технологични компоненти. В условията на динамично променящите се световни тенденции, актуалността на комплекса се отличава с редица предимствата, които бяха високо оценени от неговите обитатели.

 • Предварителни концептуални разработки,  базирани на съвременни методи за анализ на средата: Space Syntax и Depthmap с цел прединвестиционни проучвания за обемно-пространственото разположение на сградите, визуалните връзки и  комуникационната свързаност в рамките на парцела и извън него.
 •  
 • Имплементиране на резултатите от научните разработки  на СЗО, според които здравният статус на човек зависи от условията и начина на живот, и акцентиране и приложението им в проекта, с цел създаване на ПО-ДОБРА АТМОСФЕРА и среда за по-здравословно бъдеще на всеки от обитателите на комплекса.
 • По-ниска етажност от допустимата за територията и по-висок процент озеленяване и организиране паркова зона, изолирана от автомобилен достъп  с благоприятно разположение спрямо морския бряг,  слънчевата светлина и ветровете.
 • Озеленяване с местна растителност и минимално увреждане на естественото местообитание.
 • Специализирани съоръжения и територии за спорт на открито, както на територията на комплекса, така и извън него.
 • Индивидуалност и обособеност на лоджиите на отделните апартаменти, благоприятстващо изолирането и уединението на отделните семейства.
 • Архитектурно-пространствени решения за  редуциране  на визуалното въздействие и възприемане на обемните характеристики на сградата.
 • Осигуряване на ниски нива на шум и вибрации, както и запазване на единната визия на фасадата при предварително залагане и извеждане на вентилация и климатизация на покрива.
 • Иновативни решения за автоматизация и системи за сигурност и достъп с видео-домофонна система и контрол на достъпа – Dahua. със смарт системи за автомобилен достъп, без необходимост от активиране и вграден LCD touch screen с видео комуникация и запаметяване за всеки апартамент.
 • Събиране на дъждовна вода и повторно използване с приложение на автоматизирана подземна поливна система Rain Bird 2  с Wi-Fi управление на програматор.
 • Енергийноефективни и енергоспестяващи осветителни системи за общите части.
 • Зарядни станции за електромобили Vestel EVC02-AC22, отличени с Reddot Award product design.

 

ключови качества на сградата

СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА ЗА ОБИТАВАНЕ, С ФОКУС ВЪРХУ ВРЪЗКАТА С ПРОРОДАТА И АКЦЕНТ ВЪРХУ ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СПОРТ, БАЗИРАНИ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПРОСТРАНСТВЕНАТА СВЪРЗАНОСТ НА СРЕДАТА- SPACE SYNTAX.

ЗАВЪРШЕНА ЦЯЛОСТНА ХАРМОНИЧНА ВИЗИЯ В СИМБИОЗА С ЛАНДШАФТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И ИНТЕРИОРНОТО РЕШЕНИЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА, С ВИСОКА РАСТИТЕЛНОСТ, ИЗОЛИРАНА ОТ АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК.

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ С ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: