СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради с елементи на "зелена" архитектурa и иновации > КАМЕНИЦА ОФИС СГРАДА С РЕСТОРАНТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА "ЗЕЛЕНА" АРХИТЕКТУРA И ИНОВАЦИИ

КАМЕНИЦА ОФИС СГРАДА С РЕСТОРАНТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

ИНВЕСТИТОР:

„КАМЕНИЦА ОФИС ПАРК“АД

КОНСТРУКТОР:

д-р инж.Илия Алашки - “АЕС” ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ПМ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с управител инж. Цветослав Павлов

АРХИТЕКТ:

арх. Тихомир Казаков - „СТИВЪН ДЖОРДЖ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – БЪЛГАРИЯ“ ООД

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

- ИНВЕСТИЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА
 
Сградата е част от „Каменица Парк“, луксозен комплекс със смесена функция разположен в централната зона на гр. Пловдив. Комплексът включва жилищни сгради,  офиси, търговски площи, зони за спорт и хотел. Вътрешното пространство на комплекса е решено като отворена паркова среда, осигуряваща транзитна пешеходна връзка към центъра на града. За постигане на ексклузивен комфорт на обитаване в комплекса са предвидени множество търговски обекти, сред които ресторанти, кафенета, аптека, банков офис, детски център, плувен басейн и фитнес. Централното местоположение на обекта осигурява бърз и лесен достъп до всяка точка на града. 
Офисната сграда е първата завършена фаза в комплекса. Сградата е осем етажна с едно подземно ниво, проектирана  за 800 души. Площта на типовия офисен етаж е 1300кв.м., като общата разгъната площ е 10 000кв.м. Конструктивната етажна височина от 3,9 метра позволява постигането на светла височина в помещенията над 3 метра. Сградата е модерна и енергоефективна, осигурява висок клас на обитаване на работната среда, покриваща изискванията на местни и чуждестранни инвеститори, желаещи да развият бизнеса си в Пловдив. 
Малко след завършването си сградата е  напълно отдадена, което е добро признание за нейната изключителност и висок стандарт на изпълнение.
 
- АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
 
Архитектурната визия на Каменица Офис Парк следва общата концепция на комплекса. Постигнатата съвременна визия позволява сградата да се впише  в околното пространство, като обогатява облика на градската среда без да се натрапва. Фасадата е изпълнена в комбинация от окачен естествен врачански камък и окачена стъклена фасада. Естественото излъчване на камъка като материал и използването на характерни детайли, като фасадни елементи от масив придава допълнителна пластика и индувидуален облик на сградата. 
Функционалното разпределение по етажи е както следва: партерното ниво - предимно обслужваща функция, разположени са ресторант, банков офис и търговски обекти, останалите етажи на сградата са с офисна функция. Етажната планировка, както и инсталациите на сградата позволяват напълно автономно разделяне на всяко ниво на два самостоятелни офиса. Конструктивната схема е избрана така, че да осигурява площни офисни пространства, освободени от конструктивни елементи. По този начин се постига максимална свобода при разработването на архитектурните разпределения за всеки отделен офис, според конкретните изисквания на наемателя. Служителите имат директен достъп до ресторанта в сградата, общото парково пространство, както и до плувен басейн и фитнес, намиращи се в съседната жилищна сграда. 
 
- СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 
В изграждането на Каменица офис парк са вложени изключително и само висококачествени материали. Обърнато е особено внимание както при проектирането, така и при изпълнението, на сградните детайли. Сградата е сертифицирана по BREEAM с ниво EXCELLENT. 
За окачената фасада е използвано системно решение на Schüco. Използвани са триплекс стъклопакети на AGC, с изключително нисък коефициент на топлопреминаване и високи стойности на светлопропускливост. В окачената фасада са вградени вертикални отваряеми панели с минимална ширина, даващи възможност за естествена вентилация на помещенията. За окачената каменна фасада са използвани висок клас носещи профили, а за окачане на плочите е използвана “undercut” система за максимална сигурност на монтажа. 
Вертикалната комуникация на сградата е решена посредством две стълбищни клетки  и три асансъора за по 15 лица всеки. Избрани са асансъори на фирма KONE с висок клас на натоварване и скорост на придвижване. Сградните инсталации са решени така, че да позволяват максимално благоприятна работна среда и високо ниво на енергоефективност. За  отопление и вентилация е изплозвана VRV система на DAIKIN, с възможност за едновременно охлаждане и отопление на различни помещения, както и рекуперация на пресен въздух. Сградните инсталации се контролират от BMS система, като по този начин се постига подходящ микроклимат и минимизиране на изразходваната енергия.
 
Каменица офис е част от многофункционален комплекс обединяващ жилищна, офисна и обслужваща функция. За всички сгради са заложени висококачествени материали и инсталации, отговарящи на актуалните световни стандарти. За удобството на обитателите са осигурени множество на брой обекти за обществено обслужване. Свързващото звено на всички функционални групи в комплекса е богато озелененото парково простванство. В проектирането на комплекса са заложени съвременни принципи за интеграция на сградните съоръжения към градската среда. Целта на проекта да подобри качеството на обитаване в района, като същевременно подпомогне развитието на икономика.
 
 
- ЗАЩО СМЯТАТЕ, ЧЕ СГРАДАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТЛИЧЕНА  - ИЗБРОЙТЕ ТРИ КЛЮЧОВИ КАЧЕСТВА, НА СГРАДАТА, ЗАРАДИ КОИТО СМЯТАТЕ, ЧЕ СГРАДАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТЛИЧЕНА.
Каменица Офис Парк е пример за изключителна естетика и внимание към детайла с влагане на най-висок клас материали без компромис с качеството. Сградата  е емблематична за гр. Пловдив и доказва, че извън границите на столицата има път за развитие на висококачествени инвестиции с добавена стойност към градската среда и комфорта на обитаване на своите наематели.