СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Офис и корпоративни сгради > ВИТОРИО ПОЗИТАНО БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

ВИТОРИО ПОЗИТАНО БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ИНВЕСТИТОР:

ВИП Офис Център ЕООД

КОНСТРУКТОР:

д-р инж. Илия Алашки

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Интерхолд ЕООД

АРХИТЕКТ:

Планинг ЕООД, арх. Николай Тулешков

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

ВИТОРИО ПОЗИТАНО  БИЗНЕС ЦЕНТЪР
 
 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
 
Богатата и любопитна история на сградата датира от 1910 – 1915г., когато първоначално е построена. Намира се в зоната на градската чаршия при Солни пазар. Представлява  двуетажна търговско-хотелска, или търговско-канторна сграда, с магазини на партерно ниво и горно, етажно пространство с хотелски стаи, или кантори разположени около широк ситуиран надлъжно по застрояването, коридор. По времето на комунизма сградата е изпълнявала функцията на печатница, а през 1977г. красивата стара къща е обявена за архитектурен паметник от Националния институт за недвижимо културно наследство.
През 2014г. Министерство на Културата допуска „цяколостно демонтиране на сградата“, при последващо възстановяване на оригиналния й фасаден дизайн в долните два етажа с използване на реплики на оригиналните детайли и фасадно оформление на надстрояването според предвиденото по одобрения проект за изменение на ИПРЗ и РУП. 
Планът за строеж запазва историята на обекта, като възстановява фасадата на първоначалната неокласическа архитектура. Резултатът е нова офис сграда в централната част на града с елегантно загатната история.
 
 
 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ
 
Районът, в който се намира имотът, попада в исторически значима територия т. нар. Западен некропол на Сердика от XVIII-XIX. Предположенията за наличие на ценни исторически данни, налага Министерство на Културата и Националния институт за недвижимо и културно наследство да изискат извършването на археологически разкопки на терена. 
Πopaди cлoжнocттa нa тepeнa eĸипът нa apxeoлoзитe пpoвeдоха paзĸoпĸитe нa двa eтaпa. Πpoyчвaнeтo зaвъpши cъc зaĸлючeниeтo, чe липcвaт знaчими нaxoдĸи, и ocвoбoждaвaт тepeнa зa бъдeщo cтpoитeлcтвo.
 
 
 
МЕСТОПЛОПОЖЕНИЕ
 
Бизнес център “Виторио Позитано" се намира в сърцето на София - пресичането на ул. Позитано и пл.Позитано. Разположена е в ъглов УПИ, като с тясната си страна е обърната към пл. Позитано. Застроена е от югоизточната си страна на калкан с друг обект недвижима културна ценност и заедно с цяла последваща го група от верижно свързани сгради със същия статут, продължаваща след ъгъла и по ул. Княз Борис І, образуват ансамбъл. 
Местоположението на Бизнес центъра осигурява лесен достъп държавни и обществени институции  (Съдебна палата, Президентство, Централна банка, Парламент, няколко министерства, Министерски съвет), както и търговски обекти и услуги като ресторанти, хотели, търговски центрове, обществен транспорт и др. Бизнес центърът се радва на близостта до най-популярната пешеходна зона – булевард “Витоша", активния бул. “Александър Стамболийски" и площад “Македония". Наред с това “Виторио Позитано” има едно специално и много ценно предимство – сградата е издигната в тихия и добре уединен район на улица Позитано – живописната малка улица, наречена на италианския дипломат Вито Позитано, който има жизненоважен принос за запазването на сигурността на София по време на Руско-турската Война от 1877-1878 г.
 
 
 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
 
Новопостроената сграда представлява офисна сграда – четири офисни нива, кафе и магазин на партерния етаж, ресторант и трафопост в първото сутеренно ниво (-1), както и две подземни паркинг нива (-2 и -3) с цел усигуряване нужните места за паркиране. Достъпа до подземните паркинг нива се осъществява директно от улицата с помощта на асансьор за автомобили.
 
 
 
ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЕКТА
 
Сутерени  коти -9.40 и -6.50
 На всяко от нивата са разположени по 9 паркоместа в общо пространство. В тези нива са ситуирани и дизел-генератора, помпено помещение и помощни помещения към офисната част на сградата.
 
Сутерен  кота -3.60 
 На това ниво са разположени ресторанта и трафопоста. Достъпа до ресторанта е от партерно ниво - през кафето или от входа през вътрешния двор. Чрез панорамната стълба или с асансьора се достига до отворено преддверие. То е отделено от салона за клиенти с витрина, осигуряваща проникване на светлината идваща покрай стълбищните рамена от фасадната витрина на партертно ниво.
От салона за клиенти са осигурени два разсредоточени евакуационни изхода – един през стълбата, използвана и за основен достъп до ресторанта и втори – през стълбищната клетка на сградата, която има директен изход на партерно ниво, отделен от изхода от надземнните нива.
На това ниво е разположена кухнята обслужваща ресторанта и кафето на партера. Транспортирането на готовите продукти става с помощта на кухненска платформа.
Санитарните помещения за ресторанта и кафето, както и помещенията за персонала са разположени на нивото на ресторанта. 
 
Партер  кота ±0.00
На кота ± 0.00 е предвидено фоайе с вход от ул. Позитано. Там е разположена обща рецепция за различните офиси с място за изчакване на посетителите. 
Освен вход към офисите на това ниво са ситуирани магазин и кафене.
Магазина е с зала за клиенти, малко помощно помещение и санитарен възел.
Кафенето е разположено в ъгъла на сградата между двете улици, като основният подход е откъм улица Позитано. През него е осигурена връзката към ресторанта в сутеренното ниво. Вътрешният двор е отворен към улицата и през него се осъществява евакуация от сутеренните и надземните нива, както и вторият подход/достъп към ресторанта, намиращ се в първото сутеренно ниво. 
От пл.Позитано е подхода към асансьора за автомобили – той транспортира колите до сутеренните нива -2 и -3, където са разположени гаражите
 
Офисни нива +4.14; +7.84; +11.54; +15.18
Офисите са проектирани с най-голяма детайлност към съвременните изисквания за приятна и комфортна работна атмосфера. Всеки етаж е добре пригоден, за да отговори на различните индивидуални нужди, както обзавеждане, така и разделяне на офис помещения. Всички детайли са подбрани и изпълнени с висококачествени материали, луксозни облицовки и съвременни линии. 
Бяха проектирани офиси с идентични разпределения – преддверие с рецепция от където е достъпа до отделните офиси и заседателни зали. На всяко от нивата са предвидени сървърно помещение, кухня и санитарни помещения. 
В последствие според конкретните изисквания на наемателите и благодарение на отворената структура всеки от офисните етажи беше трансформиран и адаптиран.
 
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СГРАДАТА
 
Основната носеща структура е монолитна стоманобетонова. Сградата е изградена като черупка, като безгредовото решение дава възможност за свободно преминаване на инсталациите в предвидения окачен таван. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон, газобетон и стъклени преградни стени. 
Офисните помещения са с двоен под осигуряващ максимална флексибилост за разделяне на офисите и преконфигуриране на работните места.
Специално внимание беше обърнато на фасадата на сградата, която едновременно изпъква, но и елегантно отразява заобикалящата я среда. Фасадата и покривното оформление на новопостроената сграда са изградени със стремежа за запазване на оригиналната неокласическа идентичност. Съгласно изискванията във връзка със статута на сградата на недвижима културна ценност беше направено пълно заснемане на фасадите, в това число и на фасадните декоративни системи. Бяха снети отливки за калъпи от всички типове фасадни декорации, които след това бяха пресъздадени в новата сграда.
Витрините от приземния магазинен етаж са реплики от съществуващите и са изработени от многослойна качествена дървесина, с тройни стъклопакети, като върху тях на съответните спрямо оригинала места ще се монтират запазените и реставрирани оригинални дърворезбени декоративни колонки. 
Изпълнените инсталации са на високо съвременно ниво - ефективни системи за HVAC и VRV, модерна противопожарна система, интегрирана система за управление на сградите (BMS), контролиран достъп, денонощна охрана и видео наблюдение, видеонаблюдение в общите части, съвременна поливна система, модерна слаботокова инсталация CAT 6+. Сградата разполага с два независими източника на електроенергия.
 
 
Бизнес центърът е едно от последните архитектурни допълнения към градския пейзаж на централна София. Историческо наследство и съвременно излъчване влизат в симбиоза, за да очертаят атрактивна и достойно пазеща миналото нова сграда, която допринася деликатно за облагородяването на градската среда.
Макар и с компактен размер, дизайнът на сградата е високоефективен във всяко едно отношение – като етажното разпределение, удобства, използвана енергия и фасада. Водеща роля при дизайна на сградата има комбинацията от уникална архитектура с гъвкаво етажно разпределение. Използвани са водещи технологични решения, за да се гарантира отлична работна среда и максимално ниво на комфорт.
Вoдeн oт жeлaниeтo cи зa cъвмecтявaнe нa cпeцифичнa apxитeĸтypa c изгpaждaнeтo нa мoдepнa cгpaдa пo пocлeдни тexнoлoгии, в ĸoятo coциaлният acпeĸт дa e нaлицe, инвecтитopът cepтифициpa cгpaдaтa пo LЕЕD. Целта бешe дa ce cъздaдe блaгoпpиятнa и ĸoмфopтнa cpeдa, ĸaтo e нaлицe eĸoлoгичният acпeĸт нa ycтoйчивoто строителство.

Проект за цветно решение на "Обществена сграда с подземен трафопост и подземни гаражи - Недвижима културна ценност - Категория "В Ансамбъл" - "Арх и Арт" ЕООД, проф. Николай Тулешков, арх. Ани Стойчева.
 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО
 
Предвидените основни градоустройствени показатели за застрояване на имота са:
- Зона по ПУП – Ц2
- Макс. плътност на застрояване – 80%
- Макс. К.Инт. – 5
- Мин. озеленена площ – 20%
- Площ на УПИ – 388 кв.м.
 
Достигнати застроени градоустройствени показатели:
- ЗП на ниво терен – 298.86кв или Кпл.=77.03% 
- РЗП над ниво терен – 1481.87кв.м или К.Инт =3.82 
- Озеленена площ – 78.1m2 = 20.13 % 
- Общ брой на осигурени паркоместа – 18 бр.