СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УЧИЛИЩЕ ДЕНИ ДИДРО

ИНВЕСТИТОР:

ПроКредит Едюкейшън ЕАД

КОНСТРУКТОР:

Бета Консулт ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Калистратов Груп АД

АРХИТЕКТ:

Платиканова и Партньори ООД

АДРЕС:

обл София, гр.Банкя
ИНФОРМАЦИЯ

Създаването на Училище Дени Дидрò е инициатива, която изцяло отразява стремежа на ПроКредит за образование в дух на толерантност и любопитство, рационална мисъл и научен метод, солидарност и приветливост, честност и отговорност. Както подсказва неговото име, училището се ръководи от хуманистичните идеали на Просвещението. Велик философ и критик, Дени Дидрò отстоява идеите за прогресивното образование, което насочва учениците да изследват и развиват своите способности не само в академичен план, но и в музиката, изкуствата и спорта. Дени Дидрò е един от малкото просветители на 18 век, който защитава идеята за образование на мнозинството, а не само за привилегированите.
Нашата визия е за съвременно училище сред природата, водени от обичта към детето и вярата, че то се ражда с естествен порив да открива и изследва заобикалящия го свят. Стремим се да утвърдим нов модел на образование, който се фокусира върху индивидуалността и цялостното развитие на личността, напътстванo и подкрепяно от учители – ментори.
Нашата мисия е да осигурим разнообразна, спокойна и творческа атмосфера, в която децата имат свободата да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за себе си, хората и природата. Желанието ни е учениците да посещават училището с радост в очакване на нови преживявания и преодоляване на предизвикателства.

Училище Дени Дидрò се намира в най-южната и висока част на гр. Банкя. От запад и изток имотът е заобиколен от еднофамилни къщи, а в южна посока  е отворен към полите на Люлин планина и гледката към Витоша. За да се впише в средата, училището се състои от три свободностоящи сгради с общо подземно ниво. Това са сградите на началното училище, администрацията и гимназията. Те наподобяват къщи, които хармонично и недоминиращо се сливат със заобикалящата среда на ниско застроения квартал.
Сградите следват триъгълната форма на имота, като образуват двор, към който са ориентирани всички класни стаи и трапезарията. На партера, посредством големи витрини, всяка една от тях, има директен достъп до зелената морава. Запазените растения и дървета в парцела и многото нови зелени пространства  създават усещането, че природата влиза в двора на училището. 
Основният подход към сградите се осъществява през малък площад, рамкиран от остъклените входни фасади на администрацията и началното училище.
Училищният комплекс включва кабинет по изобразително изкуство, музикален кабинет с акустични панели, две библиотеки, всичките разположени в подпокривните пространства, където естествената светлина от покривните прозорци, насърчава творческата атмосфера. Химическата лаборатория, специализираните кабинети по физика и биология са с най-съвременно оборудване. Училището разполага с физкултурен салон и два басейна - голям с дължина 25 метра и малък, обособени на ниво сутерен, но с достъп на естествена светлина. Залата за балет и танци е със специализирана дървена спортна настилка и от нея се излиза към външен амфитеатър, където е оформена  сцена.  Трапезарията е в най-благоприятната част на двора, ориентирана на юг и към планината, с места за сядане и отвън.  Проектирана е с възможност да се използва като зала за представления и тържества. В модерно оборудваната кухня всекидневно се приготвя прясна храна. 
Важен елемент във всички сгради са общите пространства – вътре и вън са обособени малки и големи кътове за игри, самоподготовка или групови занимания. Това са двата атриума при входовете, зали в подпокривното пространство, малки ниши в ниските части на покрива,  външен амфитеатър с връзка със залата за балет. Всяко пространство е проектирано с потенциал за включване в учебния процес. Това дава възможност за разнообразни педагогически подходи, създава дружелюбна среда, която да насърчи играта и удоволствието от научаването, независимо в класната стая или извън нея.
Моделираният озеленен терен включва зони за спорт,  палисади за сядане, както и малък хълм за катерене. Зеленият покрив над подземните спортни съоръжения е неразделна част от парковата част, достъпна за учениците.
Визията на училището цели да избегне традиционния респектиращ вид на този тип сгради и отразява стремежа на инвеститора за образование в дух на толерантност, любопитство, рационална мисъл и приветливост. Изцяло дървените фасади и големите витрини към двора създават топла и спокойна атмосфера на достъпност и гостоприемност, докато каменната зидария на малките северни фасади им добавя ритъм и стабилност. Входните фоайета са остъклени през три нива, изразявайки стремежът за прозрачност и приобщеност.
Използването на естествени материали продължава и в интериора – каменна настилка, паркет и мармолеум. Обзавеждането е по индивидуален проект изпълнено от рециклирана дървесина.
Училище Дени Дидрò се намира в подножието на Люлин планина, разположено на площ от 6 000 кв. м в красивия град Банкя, известен с лечебните си вода, чистия въздух и богата зеленина. Избрахме това място, за да изградим училище сред природата, в което децата имат свободата да растат на чист въздух, да прекарват време в учене на открито и изследване на естествената среда.
Построена през 2021 година, сградата е изцяло съобразена със съвременните изисквания за енергийна ефективност. Ввертикалните и хоризонтални ограждащи елементи са изпълнени от стоманобетон, вътрешните разпределителни стени от тухлени зидарии или гипсокартон. Покривната конструкция е от стоманени рамки, комбинирани с дървена конструкция. Външните и вътрешни  дограми са с висококачествени, алуминиеви профили. Енергийната ефективност на сградата е обезпечена допълнително чрез добив на зелена енергия посредством фотоволтаични панели, разположени на покрива, а системата за енергиен мониторинг и контрол следи детайлно цялото потребление на училището. Системата гарантира 100% използване на енергията за собствени нужди. Отоплението и охлаждането се  осъществява посредством термопомпени агрегати, подово отопление и вентилаторни конвектори подаващи пресен въздух в помещенията. Сградата отговаря на клас “В” на енергопотребление от скалата на класовете на енергопотребление за сгради за образование и наука – училища. Инсталациите в училището се управляват от система за автоматизация и контрол, които в зависимост от нуждите на сградите гарантират максимален комфорт при минимално потребление на енергия. Интелигентната система  е настроена да изключва осветителните тела и вентилацията в помещенията, които не се използват. Озеленяването на двора е изпълнено с дървесни видове, храсти и цветя характерни за района, като за добрият им вид се грижи автоматизирана напоителна система оборудвана с разпръсквачи, кръгове за капково напояване, а като естествен водоизточник се използва резервоар за събиране на дъждовни води.
Считаме, че с този проект предоставяме обучение в една различна културна среда за развитие, като насърчаваме интегрирането на деца от различни общности и произход и правим възможен достъпа им до качествено образование. Даваме възможност на децата да изявят своята индивидуалност,  да развият своите таланти и творчески потенциал.
Новопостроената сграда е изцяло съобразена със съвременните изисквания за енергийна ефективност. При изграждането й са използвани само естествени материали, издържана е в естествен архитектурен стил. Има изградена озонираща система, която намалява отделянето на въглеродни емисии. На покрива са инсталирани фотоволтаична централа за производство на електроенергия, покриваща до 40% от потреблението на електроенергия, както и слънчеви колектори, които покриват нуждите от топла вода. Вентилацията на фасадата, заедно с топлоизолационния пакет осигуряват целогодишното  поддържането на комфортна  вътрешна температура в  просторните стаи. Сградите са оборудвани с енергийно ефективни асансьори, консумиращи до 40% по-малко енергия, и устойчива дървена настилка, а за изработването на мебелите е използвано рециклирано дърво. Поливната система работи със събрана дъждовна вода, а в сухите месеци - със сондажна. Всичко това се управлява от система за интелигентно управление на сгради и се осъществява пълен контрол и оптимизация на производството и потреблението на електроенергия. 
Опазването на околната среда е част от визията на училището. Средата, в която израстват децата, е определяща за възпитанието им като устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. В съответствие с личните убеждения на Дидрò, ценност, която високо ценим, е социалната отговорност. Искаме да споделим този възглед с учениците чрез нашето отношение към природата и хората, както и чрез техния собствен принос към нея. Училище Дени Дидрò е посланик на опазването на природата и околната среда – без пластмаса, в подкрепа на разделно изхвърляне и рециклиране.