СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение > НОВ УЧЕБЕН КОРПУС НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ПЛОВДИВ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НОВ УЧЕБЕН КОРПУС НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ПЛОВДИВ

ИНВЕСТИТОР:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

КОНСТРУКТОР:

инж. Орлин Димитров Танев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК ЕАД

АРХИТЕКТ:

Петър Стоянов Гигов

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата на „Учебен Корпус №1, състоящ се от учебни зали и лаборатории“ е проектирана и построена като следствие на спечелена обществена поръчка с възложител Медицински Университет – Пловдив. Предназначението ѝ е да създаде модерна, достъпна и многофункционална учебна среда за своите студенти. Разположена е в югоизточната част на седалището на университета и в непосредствена близост до съществуващия втори транспортен достъп до имота по бул. Любен Каравелов на мястото на бивши обслужващи постройки. Сградата е с РЗП от 4001.28 кв. м (ЗП=741.86 кв. м) и е развита на седем нива, едно от които е подземно. Корпуса ще обслужва четири от основните катедри на университета - „Медицинска физика и биофизика“, „Медицинска биология“, „Медицинска биохимия“ и „Биоорганична химия“. Предвидени са всички необходими за учебния процес видове помещения със съответното оборудване включващи 12 учебни зали, 17 учебни лаборатории с прилежащи към тях складови помещения, 1 аудитория за около 70 студента, 27 преподавателски кабинета, голямо фоайе, семинарна зала, 2 работилници и множество други складови, технически и обслужващи помещения.
Сградата е разположена на оживено място, представляващо естествено продължение на линия от обществени сгради (с медицинско и образователно предназначение) по протежението на бул. "Любен Каравелов" в Пловдив. Заедно с прилежащите постройки допълва основния периметър на съществуващия вътрешен парк на университета, допринасяйки за по-спокойна и тиха среда.
Предвид значимостта на локацията е обърнато специално внимание върху връзката на сградата с прилежащите ѝ обществени пространства. Посредством прибирания около двата основни подхода към фоайето, в приземния етаж се оформят преходни междинни покрити зони, които увеличават пешеходните и зелени площи около учебния корпус. Просторното фоайе е максимално остъклено и отворено към външните пространства. Използването на рампи при входовете прави средата лесно достъпна и засилва усещането за плавен преход между вътре и вън.
По отношение ориентацията на сградата спрямо посоките на света, учебните зали и лабораториите се разполагат на всеки етаж основно в по-благоприятната ѝ югоизточна страна. Преподавателските кабинети, обслужващите помещения и стълбищната клетка са ориентирани основно на северозапад с директен изглед към вътрешния парк и хълмовете на Пловдив.
При проектирането на учебните зали са взети предвид основополагащи фактори като форма и размери на помещенията, подходи, ориентация, ослънчаване, зрителен ъгъл и други разпоредби, които колективно допринасят за създаването на продуктивна учебна среда. Избраното решение в план позволява да се разположат повече учебни стаи по дължината на фасадата, дава възможност за необходими складови помещения в непосредствена близост до лабораториите и същевременно осигурява богато дневно осветление посредством двустранно (южно и източно) остъкляване.
Разпределението е основополагащо за образуването на характерната динамична фасада, която се превръща в един от основните визуални акценти на сградата. Вертикалното членение рязко контрастира с преобладаващите хоризонтални форми на прилежащото застрояване и маркира подхода към целия комплекс. Изразителната форма еволюира спрямо посоката на движение - белите вертикални равнини плавно се разгръщат или притварят подобно на страници на книга. От североизток фасадата наподобява плътна бяла равнина, докато гледана от входа на университета тя е напълно отворена пред посетителите.
Сградата е изпълнена от монолитна стоманобетонна конструкция с ограждащи и преградни стени от тухлена зидария с разнообразни системи на използвани топлоизолационни материали в зависимост от вида на крайните фасадни решения. Етажните плочи са тип "безгредови", което спомага за удобен и лесен монтаж и обслужване на техническите инсталации. С цел да се постигне максимално свободно пространство във фоайето на сградата, основните конструктивни елементи са изнесени във фасадните равнини. При завъртането на плановата схема на учебните зали и лаборатории е използван модул от цели размери (естествени числа), базиран на Питагоровата теорема.
За финалната обработка на фасадите са използвани основно три вида системи – окачена вентилируема фасада от бонд, окачена стъклена фасада и фасада със силикатна мазилка. Предвидени са системи от слънцезащитни жалузи. Използваните цветове и текстури на материалите са подбрани с цел да се доближават до облика на част сградите от околното пространство. Контрастният бял цвят по югоизточната фасада е използван като акцент, който да подчертае динамичното вертикално членение.
Предвидената етажна височина се обуславя от изискванията за минимална светла височина на лабораториите и създава високи помещения за цялата сграда с достъп на повече естествена светлина.
За помещенията с висок поток от хора като аудиторията, фоайето на първия етаж и коридорите по всички етажи са предвидени касетирани окачени тавани от акустични панели.
Учебният корпус е изцяло климатизиран чрез термопомпена, вентилаторно конвекторна, отоплителна и вентилационна системи. Предвидена е възможност сградната инсталация да се свърже към централната градска топлопреносна мрежа посредством помещение за абонатна станция в сутеренния етаж.
Осигурени са съвременни средства за видеонаблюдение, инсталация за телевизионно приемане, компютърна и телефонна инсталации.
В обхвата на проектната разработка са предвидени максималния възможен брой от 9 места за паркиране на автомобили, едно от които за хора в неравностойно положение. За допълнително необходимите по наредба паркоместа се използва наскоро изграден паркинг в непосредствена близост до обекта. Налични са паркинг стойки за 24 броя велосипеди.
Проектът развива нетрадиционно функционално решение, поставяйки на преден план нуждите на студентите и преподавателите, което води до голям брой преимущества, спомагащи за създаването на продуктивна и креативна учебна среда.
Функционалната концепция е изведена във фасадното решение и е основополагаща за изразителния и динамичен облик на учебния корпус.
Сградата е силно обвързана със заобикалящата я среда. Помещенията са максимално отворени и предлагат разнообразие от гледни точки към околността, тепетата и града. На пешеходно ниво създава достъпни и отворени зони, които разширяват и облагородяват прилежащите ѝ обществени пространства.