СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - Сгради здравеопазване > ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, ГР. ГАБРОВО

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, ГР. ГАБРОВО

ИНВЕСТИТОР:

РАМУС МЕДИКАЛ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Румен Богомилов Матев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Валентин Петров 2004 ООД

АРХИТЕКТ:

УЗУНОВ ПРОЕКТ ЕООД, арх. Иван Узунов, арх. Константин Тихомиров Брънеков

АДРЕС:

гр. Габрово
ИНФОРМАЦИЯ

В дома за възрастни хора „Св. Василий Велики“ ще се настаняват възрастни хора с нормален здравен статус и без психически отклонения. Общият капацитет на легловата база е 108 места.
По отношение на здравните грижи е създадена функционална възможност за получаване на специализирани грижи и за снабдяване с предписани лекарства под контрол на медицинска сестра с денонощно дежурство. Манипулационната стая и лекарския кабинет дават възможност за организиране на наложителни и периодични медицински прегледи. 
В дома е създадена възможност за работа с настанените в него възрастни хора със социален работник, психолог и други консултанти. Наличието на киносалон /многофункционална зала/ и лекарски кабинет дават възможност както за групова така и за индивидуална форма за работа, а на общи дневни помещения на всеки от етажите - за социални контакти за работа. Озелененото пространство и алейната мрежа, организирани в източния двор създават зона за рекреация, за разходки и физически упражнения на открито.
Пететажната сграда е ситуирана в западната част на УПИ, отреден за здравни и социални дейности, с което се дава възможност за обособяване на източен озеленен двор с развита алейна мрежа и ситуирани рекреационни кътове. В двора са проектирани и реализирани малък акватоничен басейн,тенис-корт и малък параклис.
На запад и север от сградата са обособени паркинги с капацитет 16 паркоместа, от които 3 броя са за хора в неравностойно положение.
Конструкцията е монолитна – стоманобетонна. Покривите са скатни с дървена конструкция и крайно покритие от керемиди.
В двете страни на сградата симетрично са разположени стълбищни клетки и по един болничен асансьор, осигуряващ достъп до всички етажи с изход към фоайета на ниво терен. Всички входове на първия етаж са осигурени с възможност за предвижване на хора в неравностойно положение.
На първия етаж е разположен приемният сектор с обособени фоайе с регистратура и офис на управителя. В сектор/медицинско обслужване са разположени следните помещения: лекарски кабинет за извършване на периодични и наложителни медицински прегледи, както и за помещение на дежурната медицинска сестра и манипулационна. Сектор хранене ще обслужва само настанените в дома,техните посетители и персонала на дома.
Разпределението е решено така, че да осигурява извършване на всички основни процеси - зареждане, съхранение, предварителна подготовка, топлинна и студена обработка, съхранение на готов продукт и издаване за консумация на място, съгласно нормативните изисквания. Осигурена е правилна поточност при извършване на всички дейности. На ниво партерен етаж са подсигурени три самостоятелно обособени входа/изхода, както следва: вход персонал, вход зареждане и изход извеждане отпадъци. Разработени са следните помещения: складова част, подготовка на продукти, сектор топла кухня, студена кухня, бар мокър бюфет, измиване на кухненски инвентар, миялно трапезни съдове, помещение за отпадъци и зала за хранене със 78 места.
В обслужващият сектор са обособени техническо помещение със склад, главно електро табло, съблекалня-персонал с баня и тоалетна към нея, склад мръсно и склад чисто спално бельо и два броя общи складове.
На етажа е проектиран и киносалон, който може да се използва като мултифункционална зала, включително и за провеждане на гимнастика на закрито. 
Следват три типови етажа, предвидени за настаняване на възрастните хора. На всяко ниво са проектирани по двайсет стаи, четири от които са самостоятелни, за хора в неравностойно положение. Към всички стаи са предвидени бани със санитарни възли и покрити тераси. На всеки от етажите са предвидени обслужващи помещения за санитар, чистачка и перално. Предвидени са и два дневни къта, единият от които е открит, а към другия е обособен малък кухненски офис.
На последния пети етаж са разположени девет апартамента, предназначени за настаняване на посетители и близки на хората, настанени в дома. Тук са предвидени дневна с кухненски офис, помещение-чистачка и камериерски офис.
По външни стени в цокълната част е положена мозаечна мазилка. Изпъкналите части на сградата по западната фасада са оформени с дъсчена обшивка. По стените на първия /партерен етаж/ е предвидено изпълнение на каменна облицовка.
ЗП на обекта е 854,64 кв.м, РЗП - 4247,5 кв.м.