СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА - ЕЛКОМЕС, ГР. ПЛОВДИВ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА - ЕЛКОМЕС, ГР. ПЛОВДИВ

ИНВЕСТИТОР:

ЕЛКОМЕС ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. АНТОН КУЗКИН

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КАТРА ТРЕЙД ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. АНГЕЛ ПРИМОВ

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиционни характеристики
 
Новото предприятие за месопреработка на ЕЛКО МЕС ООД е построено в Югоизточната промишлена зона на гр. Пловдив. 
Целта на инвестицията е изграждане на съвременно предприятие, което да задоволи новите производствени и административни нужди на фирмата, резултат от устойчивото развитие на „ЕЛКО МЕС” през годините и едновремменно с това, отговарящо на всички европейски, и световни стандарти  в областта на месопреработката. Сградата е със застроена площ 3 855 кв.м. и разгъната застроена площ 8 009 кв.м. Предприятието централизира всички етапи на производствения процес, като заедно с технологичните инвестиции, увеличава неколкократно досегашния производствен капацитет на фирмата. Успоредно с обезпечаването на условия и съвременна технология за продукция с гарантирано качество, важно място в проекта заема и създаването на отлична среда за труд и почивка, осигуряваща удобство и комфорт на работници, служители, и гости.
Сградата е проектирана и реализирана в съответствие с най-съвременните тенденции в областта на индустриалното строителство. Новата производствена база на „ЕЛКО МЕС“ е отличен пример за динамичното развитие на местните фирми-производители, в частност тези на град Пловдив, затвърждавайки ролята на индустриалните зони на града за страната.
 
2. Архитектура, дизайн, функционалност
 
Проектът облагородява краен парцел в индустриална зона „Тракия“. В план сградата е с ортогонални правоъгълни форми. Проектирана е на два етажа. Предвидени са два входа за достъп до първи етаж, където са разположени основните производстени помещения с прилежащите им санитарни възли за мъже и жени. На втори етаж са предвидени и разположени сушилни и отцедвачни камери. Връзката между производството на първи и втори етаж е осъществена посредством два товарни асансьора. 
 
Административно-битовата част на втори етаж се състои от битови помещения, проектирани за да осигурят както удобства за работниците, така и необходимите мерки за хигиена и защита. Предвидени са отделни санитарно - битови помещения за мъже и жени, които са проектирани като филтри, т.е. предверие, съблекалня цивилни дрехи, душ-кабини, съблекалня работни дрехи, тоалетна с предверие и мивка. Между санитарно-битовите помещения и производството е проектирано помещение, което да изпълнява ролята на хигиенен шлюз. При влизане на работниците за работа, те задължително дезинфекцират ръцете и подметките си. С производствена дейност в предприятието са ангажирани 59 работника. 
 
Производственият процес е изграден на принципа на последователност и поточност, като при пресичане на технологичните потоци се спазват стриктно утвърдените процедури и времеви графици. Производственият капацитет на предприятието предвижда 9 тона готова продукция на ден. Включени в производствения капацитет са висококачествени продукти от свинско и телешко месо, отговарящи на високи стандарти за вкус и качество.
 
3. Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели
 
Предприятието е изградено с висококачествени строителни материали, следвайки модерни програмни решения в индустриалното строителство. Конструктивно сградата е изградена с метална конструкция, чрез едноотворни рамки с осови отвори през 12м. Връзките са от горещовалцувани профили. Покривът е двускатен, с послоен монтаж LT-ламарина, ТИ - мин. вата и PVC-мембрана. Вътрешните преградни стени в производствената част са от полиуретанови панели, а в санитарно-битовата част, от гипскартон. Фасадата е облечена с полиуретанови панели с различна дебелина, в съответствие с функционалното предназначение на съответното помещение за приложение в хранителната промишленост. 
 
Благоустройственият проект е реализиран съобразно ситуацията от архитектурния проект,  както и със схемите за подземните съоръжения на ВиК, и Ел, геодезическо заснемане, и проекта за вертикална планировка.
Важна част от благоустройството е и озеленяването. Това са засадените широколистни дървета Robinia pseudoacacia umbraculifera и Acer platanoides ‘Globosum, както и живия плет от Ligustrum ovalifolium hedgе, които обособяват атрактивни зелени площи и допринасат за естетическия баланс между индустриалния комплекс, и заобикалящата среда.
 
При реализирането на цялостния проект е постигнат отличен баланс между необходимата застроена площ, нужните обслужващи площи и паркова зона на обща площ от 14 200 м². Тази композиция предоставя простор и зеленина, в комбинация със съвременно строителсво, архитектурни и конструктивни решения.
 
Екипът реализирал проекта има самочувствието да представи „Предприятие за месопреработка” на ЕЛКОМЕС ООД за участие в „Сграда на годината 2021”, категория „Производствени сгради”, както и да претендира за наградата на конкурса, защото сградата е изпълнила критериите за: 
 
Функционалност - спазени са всички изисквания на производствения процес и максимален комфорт на работната среда, в отговор на предназначението на сградата
Технологичност - изпълнена е в съответствие с изискванията на Европейските и Световни стандарти за предприятие в този бранш
Естетика – сградата олицитворява естетиката на съвременна промишлена сграда
 
 
 
Инвеститор: ЕЛКОМЕС ООД
Проектант: арх. АНГЕЛ ПРИМОВ
Главен изпълнител: КАТРА ТРЕЍД ЕООД с управител инж. Жоро Катрафилов