СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични сгради > СКЛАДОВО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА БАЛКАН ЛОДЖИСТИК ГРУП

ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

СКЛАДОВО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА БАЛКАН ЛОДЖИСТИК ГРУП

ИНВЕСТИТОР:

Балкан Полимерс ЕООД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Пламен Христов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Реал М ЕООД

АРХИТЕКТ:

Ангел Примов

АДРЕС:

гр. Пловдив, с. Марково, ж.к. местност Герена
ИНФОРМАЦИЯ

Новозавършеният проект/обект на фирма „Балкан Полимерс“ ЕООД в индустриална зона „Марково“ цели да изгради нова визия, ориентирана към най-съвременните тенденции и технологии в областта на складовата логистика и спедиция.
Местоположението не е избрано случайно, тъй като гр. Пловдив и региона се обособяват в последните години като един от водещите индустриални центрове в страната. Доказателство за това са новите съвременни бизнес сгради, логистични стопанства, а също така и нарастващия брой на производства и индустриални сгради в региона.
Сградата, с общо РЗП от 8 000.42 кв.м. представлява модерен складово-логистичен център, съчетаващ в себе си модерна визия, високо ниво на функционалност и технологии насочени към бъдещето с мисъл за хората и природата. Освен устойчивостта, основните идеи и желания залегнали в реализацията на проекта са предлагането на качествени услуги във всички направления както за компанията, така също и за нейните бъдещи външни клиенти и партньори. Наличието на различни видове повдигателна техника, а също така и многофункционални товарни рампи позволява обработването на голям обем пратки за кратък период от време.
Офисните площи, находящи се в логистичния център отговарят на най-високите стандарти за качество. Материалите, които са използвани са съобразени с идеите на екипа за постигане на по-висока степен на екологичност и енергийна ефективност. Работните помещения са изцяло насочени и проектирани за удобството на служителите. Използваното оборудване и обзавеждане е по индивидуален проект и е съчетано с цялостната визия на сградата.
Обособяването на складовите помещения като отделни такива и инсталацията на модерна стелажна система на работна височина, достигаща до 7.5 метра позволява обособяването на различни логистични дейности във всяко помещение и в същото време дава възможността да функционират различни видове складове според тяхното предназначение или желанието на клиентите на фирмата.
В допълнение на всичко казано до тук и стремежите на екипа по изготвянето и изграждането на проекта в унисон със заобикалящата среда, откритите части и зелените площи допринасят за усещането за модерна и функционална бизнес сграда.
Част от проекта включва изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата, която да обслужва нуждите на сградата. Това, съчетано с политиката на компанията за намаляване на вредните емисии, прави сградата привлекателен център за компании, обединени около идеята за зелена ефективност.