СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични сгради > ЛОГИСТИЧНА БАЗА БИОВЕТ

ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЛОГИСТИЧНА БАЗА БИОВЕТ

ИНВЕСТИТОР:

Биовет АД

КОНСТРУКТОР:

-

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Главболгарстрой АД

АРХИТЕКТ:

Химпроект - Девня ООД

АДРЕС:

гр. Пещера
ИНФОРМАЦИЯ

Обект „Логистична база Биовет АД“ е разположен на територията на гр. Пещера, област Пазарджик в УПИ XXIII-4.601 и е с предназначение за производствена и складова дейност. Общата площ на терена е 45 000 м2. Новата логистична база и съпътстващите сгради заемaт приблизително 8 000 м2 . За маневриране на камиони и подходи към склада се заема площ от 10 000 м2 - изпълнена с пътна настилка. На запад и юг имотът граничи с частни имоти, на изток с общински път, на север с път от общинската пътна мрежа и републиканската пътна мрежа (Пещера – Брацигово).
        С изграждането на този обект „Биовет АД“ продължава инвестиционната си политика, целяща създаване на нови работни места, увеличаване на производствения капацитет и затвърждаване на пазарното си присъствие. 
Логистичната база е предназначена да обслужва както клиентите на „Биовет АД“ на вътрешния, така и на  международните пазари в над 100 страни по света. Логистичния център има за цел осигуряване на необходимите условия за съхранение на готовата продукция, съчетано със съвременно и ефективно изпълнение и управление на логистичните процеси.
Обект „Логистична база Биовет АД“ е „зелена сграда“. На покрива е изградена  фотоволтаична централа с мощност 1.16 MWp. В района около основната сграда на логистичния център има изградена наземна фотоволтаична централа с мощност 1.5 MWp. Това прави този проект неутрален по отношение емитирането на CO2 емисии.
Техническият проект е проектиран и изпълнен като „Логистична база Биовет АД“. Целта на инвестицията е изграждането на нов Склад - логистика за получаване, съхраняване и експедиция на готовата продукция, КПП и БКТП. Готовата продукция пристига в склада от всички производствени мощности на „Биовет“ АД, намиращи се на територията на България. Изграждането на „Логистична база Биовет АД“ е част от стратегията ни за оптимизиране на процеса по комплектоване и транспортиране на произведената продукция.
Технически показатели по ОУП:
Плътност на застрояване: 80% , Кинт: 2.5, Минимална озеленена площ: 20%, Кота корниз: 15
Постигнати показатели:
Плътност на застрояване:17%, Кинт: 0.19, Oзеленена площ: 20%, Кота корниз: 14.45
Категория: първа
Обект „Логистична база Биовет АД“ се изгради на два етапа.
 I-ви етап строителство II-ри етап строителство
ЗП -7704м² ЗП - 530м²
РЗП -7927м² РЗП-780м²
ЗП=РЗП ново проектирано КПП–18м²
ЗП=РЗП ново проектирано БКТП-16м²
ЗП ново проектирани сгради: 7738м²
РЗП ново поектирани сгради: 7961м²
        Територията, отредена за обекта, беше зелен терен, през който въздушно преминаваха захранващи електрически проводници. Същите бяха изместени и захраниха новата електрическа подстанция на дружеството. Сградата е на две нива. На първо ниво са товарна, складова зона, битова част и контролна зала. Второ ниво включва: офисна част от остъклени окачени фасади. Обособени са 2 битови зони северна и южна. Северната е на три нива, отделена от товарната зона чрез пожарозащитни стени. На кота ±0,00 са разположени офиси с площ 97м², миячно -14м², акумулаторно помещение - 83.7м², отделено с пожарозащитни щендерни стени и пожарозащитна врата и сервизни помещения -18,2м². Достъпът до горните нива е по метална двураменна стълба. На кота +4,50 е офисната част -153,10м². Тя  включва заседателна зала, кухненски бокс и офиси. На кота +8,60 с площ 154,90м² са разположени съблекални за мъже и жени, санитарни звена, битова стая и архив. Южната е на две нива. Отделена е от товарната зона чрез щендерни стени. Кота ±0,00 е 203,90м². Тук са разположени помещения за опаковка и отдела за печатни материали. Достъпът до горните етажи е чрез стълбище. Останалата част от застроената площ на зоната са складови площи. На кота +5,20 с площ 165,60 м² има офиси, техническо помещение и санитарни възли.
       При стартиране на строителството, като предизвикателство пред нас и изпълнителите на обекта, се появиха високи подпочвени води и слаба земна основа. Бе  изградена водопронизителна система - слабият почвен слой се отстрани и основата се заздрави. Фундирането е с единични и ивични основи, надстроени до кота ±0.00 с гредови елементи и чашки за монтажни колони. Обекта е с размери – дължина 97,3м, ширина 86,95м и височина 14,45м, с монолитна конструкция от стоманобетонови колони, главни греди и столици. При строителните дейности се включиха високо качествени материали и продукти, целящи ефективност и добро архитектурно оформление на Логистичната база. При изпълнението на фасадните ограждащи стени се заложи на сандвич панели с изолация от минерална вата 10см. Северозападния ъгъл на сградата, в участъците около фасадното остъкляване, се изпълни чрез послоен монтаж със завършващ слой - еталбонд. Покривът е изграден от високопрофилна ламарина, паронепропусклива мембрана, вати с дебелини 70 и 80мм и PVC хидроизолация. 
Товарната зона с размери 68м/18м е до битовата част с налични 12 ТИР паркоместа. Продукцията, складирана до 10м, се обслужва чрез електрически комисионер, опериращ между стелажите, воден по заложена в бетоновата настилка лента, която работи на индуктивен принцип. Лентата се захранва от два пункта. Комисионерите се зареждат в склада директно от ново поколение батерия, без отделяне на вредни емисии. Западно разположените докове регулират наклона на рампите, обработващи различни по вид МПС-та с достъп до товарната зона. Изградени са инсталация за пожарогасене и пожароизвестяване, димо и топлоотвеждане на складовите зони. Захранването с ел. енергия е от нов БКТП. КПП разделя потока от входящи и изходящи автомобили чрез бариери и електронни четци. Логистичният склад е неотоплявана сграда, в която няма изискване за поддържане на микроклимат. Устойчивостта и качеството на сградата се доказват с наличните актове по време на стрителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003г., а именно: образец 14 и образец 15.
Ние считаме, че сградата трябва да бъде отличена поради:
Ключовото си местоположение - в близост до производствените мощности на „Биовет“ АД, както и до път от републиканската пътна мрежа (Пещера-Брацигово).
Интересното архитектурно оформление на фасадите, което стилово и цветово е в унисон с останалите сгради на „БИОВЕТ” АД. Това показва фирмена идентичност.
Постигане на изискванията за равнинност и качество на подовата настилка, изпълнена с конус фуги през 30 м, за да отговорим на изискванията за безпроблемна работа на електрическите комисионери.
Внедрените иновативни технологии при опаковане, складиране на готовата продукция и управление на логистичните процеси.