СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични сгради > СКЛАДОВА СГРАДА А5 В ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ВАРНА, I ЕТАП: СКЛАДОВА СГРАДА А5, II ЕТАП: ОБОРУДВАНЕ НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ

ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

СКЛАДОВА СГРАДА А5 В ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ВАРНА, I ЕТАП: СКЛАДОВА СГРАДА А5, II ЕТАП: ОБОРУДВАНЕ НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ

ИНВЕСТИТОР:

ВАРНА ЛОДЖИСТИКС ЕАД

КОНСТРУКТОР:

Емил Крумов & Ко ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Бараж Груп ЕООД

АРХИТЕКТ:

Иво Петров Архитекти ООД

АДРЕС:

гр. Варна
ИНФОРМАЦИЯ

„Сърцето на БПД Варна“ е концепцията на най-новата сграда А5 в логистичен парк БПД Варна, която доразвива и надгражда идеята за функционална логистична среда в периметъра на града.  
Сградата е част от водещ по мащаб и стандарт на мениджмънт логистичен парк в Североизточна България, с уникална локация и лесен достъп до околовръстния път и до бул. „Владислав Варненчик”, основна пътна артерия в гр. Варна и част от Европейски транспортен коридор (ЕТК) №8, свързващ морския район със столицата София.
 
Сграда А5 е отговор на повишеното търсене на функционални складови пространства с и без температурен контрол, построени по най-високите международни стандарти в сектора и осигуряващи високо стелажно складиране, различна комбинация от товарни подходи и отлична прилежаща инфраструктура. 
С внушителната си разгърната застроена площ от 15 547,54 кв.м. сграда А5 заема стратегическо място в центъра на индустриалния терен в непосредствена близост до главния вход на логистичния парк и главната търговска улица Перла в най-актуалния район за логистика -  Западна индустриална зона на град Варна.
 
Архитектура, дизайн и функционалност
Дизайнът на сградата е изчистен, архитектурния облик е в унисон с визията на останалите складови сгради в парка и корпоративната идентичност на групата БПД. Външният облик е постигнат със съвременни индустриални решения за фасадни системи с полиуретанови и топлоизолационни панели с пълнеж от минерална вата с дебелина 100 мм.
Индивидуалността на сградата изпъква освен със своята мащабност и с избора на вълнообразен фасаден панел, който подчертава най-комуникативната й североизточна част до главния вход на логистичния парк.
 
Сграда А5 предлага складови площи с и без температурен контрол, оперативни офис пространства прилежащи към складовата площ и офис помещения на административно ниво.
Сграда А5 е едноетажна постройка, в обема на която е обособен частичен втори етаж. Сградата е разделена на 6 складови модула – модул 1, модул 2, модул 3, модул 4, модул 5 и модул 6. Всеки модул функционално е разделен на две огледални части, без стена с изключение на модул 6, в който модули 6.1 и 6.2 са разделени със стена. Това разделение позволява гъвкави решения спрямо пазарното търсене и моделиране на складовите пространства към по-малки или по-големи по размер площи. 
Складирането в модулите е предвидено да е високо стелажно - модул 1 до 9.2м, модули 2,3,5 и 6 до 10,5м, с изключение на модул 4, където височината на складиране е до 5,50 м. долен ръб на палета и до 7 м. горен ръб на палета. Капацитетът на сграда А5 е до 20 000 бр. стандартни палето места от които 2 048 бр. в помещения с температурен контрол. 
Товарният достъп се осъществява от източната и западната страна на сграда А5, осигурен чрез ниво изравнителни рампи и вход на терен. 
На север от сградата са осигурени самостоятелни паркоместа, част от които и за хора в неравностойно положение. В близост до сграда А5 е разположен Многоетажният гараж А2Г който допълнително обезпечава клиентите с до 340 паркоместа. 
 
Технически характеристики на сграда А5 и енергийна ефективност
сграда А5 е обезпечена с пожароизвестителна инсталация като пожарогасенето е изпълнено с бързо реагиращи таванни спринклери за ранно потушаване на пожара по системата ESFR;
складовите модули са снабдени със покривни светлинни ленти осигуряващи естествено осветление в складовата и пикинг зона, което понижава разходите за осветеност на помещенията;
LED oсветителни тела във всички складови и офисни помещения - оптимизират разхода за електроенергия;
административните и прилежащи към склад офис помещения са климатизирани със сплит системи от висок клас, като вътрешните тела са тип таванна касета;
фасадните пенополиуретанови и минералватни панели са с дебелина 100 мм, което прави помещенията енергийно ефективни; 
2 рампи на всеки 1 000 кв.м. и достъп до кота 0 на всеки 2 000 кв.м.; Свободно разтоварване на кота терен с директна връзка на кота 0.00, Козирка за осигуряване на сухо разтоварване на кота 0.00 ;
светла височина на сградата до 10,50 м.
под на склада с товарен капацитет: 5 т/кв.м.;
сградата е осигурена с един пътнически асансьор за лесен достъп до второто офис ниво;
в офисните площи са осигурени независими инсталации ОВК и ЕЛ за всеки офис, както и  стаи за почивка с кухненски бокс; 
на второ офисно ниво са осигурени евакуационни изходи през стълбищни клетки;
сграда А5 разполага със собствена инфраструктура като транспортния достъп се осигурява от изток и запад по главните улици в индустриалния парк с ширина 9 м., към всяка складова единица е предвидена товаро-разтоварна зона с дълбочина 18-20 м., покрита с износоустойчива паважна настилка тип Бехатон; 
сградата разполага на север със самостоятелна открита паркинг зона с капацитет 118 паркоместа, 3 от които за хора в неравностойно положение;
обособена е зелена зона ограждаща сградата за повече комфорт на пространството към която са обособени зони за релакс – беседки и пейки;
сградата е обезпечена със система за 24/7 видеонаблюдение и охрана;
сградата разполага с дизел-генератор който резервира захранването на противопожарните инсталации и хладилния модул;
Сграда А5 осигурява площи с температурен контрол 4 хладилни камери със следните параметри:
o от + 2  до + 14C֯ с площ 1 021 кв.м.
o от  - 18 до  – 24C֯ с площ 1 046 кв.м. 
o Пикинг зони: от + 2 дo + 6C֯ ;
 
Половината от хладилните помещения са стелажирани, за всички помещения е осигурен непрекъснат мониторинг за следене на температурата и управление от разстояние.
Покривна соларна технология -  покривната конструкция на сграда А5 е  допълнително усилена за монтажа на фотоволтаична централа за генериране на електроенергия за собствени нужди. Максималният капацитет на фотоволтаичната централа е до 980 kW/h, като до момента е изграден Етап 1 от 361 kW/h. Генерираната електроенергия от фотоволтаичния парк към момента представлява 20% от годишната консумация на електроенергия на БПД Варна. 
С изграждането на соларната технология върху най-голямата по размер сграда в логистичния парк, БПД Варна разчита да затвърди своята конкурентна позиция в сектора на индустриалните и логистични имоти.  
 
Сграда А5 е част от емблематичния проект БПД Варна, който е уникален за Североизточна България с мащаб, стратегическата градска локация, строителство по най-високите международни стандарти, отлична инфраструктура, комплекс от услуги и стандарт на управление.