СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Търговски сгради > МАГАЗИН BABY LIFE МАЛЕЧКО

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

МАГАЗИН BABY LIFE МАЛЕЧКО

ИНВЕСТИТОР:

БЛМ Къмпани ООД

КОНСТРУКТОР:

ИНТ АРХ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕХСТРОЙ ЕООД – инж. И. Чакъров

АРХИТЕКТ:

ИНТ АРХ ООД - арх. Мария Попмаркова

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

1. Ситуационно решение 
Теренът за изграждане на Магазин за промишлени стоки и офис е разположен в УПИ 6.151, от кв.6 по плана на гр. Пловдив, район "Северен", м. "Юртлука" с ПИ 56784.6.151 по КК на гр. Пловдив. 
Площта на парцела съгласно нотариален акт и скица от Агенция по геодезия картография и кадастър е 2729 м2.
Парцелът е разположен между локалното платно на ул. „Васил Левски” (лице на имота), странични граници УПИ 6.152 и УПИ 6.108, както и дъно на имота УПИ 6.41.
Сградата е свободностояща, едноетажна с частично междинно ниво, в общия обем на сградата.
За подхода към парцела е предвиден един вход от локалното платно на ул. „Васил Левски”.
Сградата представлява магазин за промишлени стоки - бебешки стоки на фирма „БЛМ Къмпани“ ООД, магазин BABY LIFE МАЛЕЧКО
 
Височината на сградата съгласно проектното решение е 8м.
 
2. Функционално-планировъчно решение
Сградата е едноетажна търговска сграда с магазин  за промишлени стоки, складови площи, административна част и офис на междинно ниво със самостоятелен вход.
Застроената площ на сградата е 1542.44м2, РЗП -  1688.96 m².
 
На основното ниво са предвидени обща търговска площ, в която се излагат стоките, виндфанг, санитарни помещения за персонала и клиентите, в това число за хора с увреждания. Обособени са склад, битови помещения за персонала, два офиса и помещение за ГРТ. На междинното ниво се обособява офис с приемна, три кабинета и санитарен възел.
 
3. Конструктивно решение
Носещата конструкция на сградата е смесена скелетна. 
Монолитни стоманобетонови  фундаменти 
Монолитни стоманобетонови цокли, топлоизолирани отвън
Сглобяеми стоманобетонови колони 
Сглобяеми стоманобетонови греди и столици
Метални греди и колони за междинното ниво.
Покривът на сградата е плосък изпълнен със следните материали:
LT ламарина с височина на вълната 12cm
Пароизолация от полиетиленово фолио 0.4mm
Три пласта твърда каменна вата с плътност 150 – 165kg/m3
Хидроизолация от PVC мембрана - 1.5mm
 
 
4. Архитектурно решение на сградата
Обемното решение е основано на опростени форми, следващи изискванията на Възложителя за създаване на корпоративен дизайн. За подчертаване на основния вход на магазина са предвидени декоративни панели по цялата челна фасада (към улицата) за постигане на ефектна и запомяща се визия. Декоративните форми на фасадата на магазина наподобяват диаманти и придават нейната уникалност. Именно от там идва наименованието на дизайна на сградата „Диамантен“ дизайн / „Diamond” design.