СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение > ПЪРВА РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО", РУСЕ - ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ПЪРВА РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО", РУСЕ - ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ

ИНВЕСТИТОР:

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението

КОНСТРУКТОР:

инж. Тодор Стойчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Парсек Груп ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Лилия Лозева

АДРЕС:

гр. Русе
ИНФОРМАЦИЯ

Сградите на Първа РСПБЗН - Русе представляват обект първа. Разположени са в Западната промишлена зона на гр. Русе. Комплексът се състои от Административна сграда, Гараж за специализирани автомобили с работилница, Тренировъчна кула и Физкултурен салон.
Настоящата интеревенция по обекта е извършена по програма „Interreg V-A Румъния-България 2014 - 2020“. Проектът предвиди и изпълни редица мероприятия за основно обновяване и реконструкция на обекта с цел превръщането на сградите в модерна, съвременна и енергоефективна пожарна служба.
Изпълнена е цялостна подмяна на настилките в дворното пространство. Изпълнени са нови асфалтови настилки във вътрешния двор, зелените пространства са облагородени. Имотът е ограден с нова ограда, като участъците към улицата са с декоративни пана.
Сградите са основно обновени. Изградени са нови скатни покриви с метална конструкция и покритие от термопанели. Всички сгради са топлоизолирани с два основни типа фасадни системи – система с топлоизолация EPS с крайно покритие минерална мазилка и система за вентилируема фасада с топлоизолация от каменна вата с крайно покритие алуминиеви композитни плоскости. Дограмата е подновена в съответствие с изискванията за енергийна ефективност на сградата. Използвани са петкамерни PVC профили с двоен стъклопакет, както и алуминиеви профили с прекъснат термомост с двоен стъклопакет.
Модерният вид на вентилируемата фасада подчертава представителността на сградата. Главният вход на Административната сграда е подчертан с нова входна козирка и стълбище, към което е изградена рампа за достъп на трудноподвижни лица.
Вътрешното обновяване на сградата включва цялостно реновиране на всички помещения. За правилното функциониране на пожарната служба са обособени гаражи, работилници, диспечерна с всички прилежащи санитарни и складови помещения. Битовите помещения за служещите са развити в пълна степен с осигуряване на съблекални с бани, спални помещения, кухня с трапезария, фитнес и физкултурен салон. 
Всички административни кабинети са обновени, обособена е учебна зала, както и стаи за гости.
Тренировъчната кула е с обновени настилки и стенни покрития, като е изградена тренировъчна пътека към нея, а по едната й фасада е изградена и катерачна стена.
Подменени са основно всички сградни инсталации. За да се осигури непрекъсната работа на пожарната служба, всички електрически инсталации без отоплението са подсигурени с дизел-генератор.  Отоплението на сградите е решено с VRF система, която позволява контрол на температурата самостоятелно за всяко помещение. За гаража за специализирани автомобили и тренировъчната кула е изградено лъчисто-газокерамично отопление.
За помещенията в  административната сграда, физкултурния салон и част от помещенията в сградата на гаража е изградена общообменна вентилация осигуряваща необходимото количество пресен въздух за всяко помещение. Изхвърляния въздух преминава през рекуперативен блок  където ще отдава част от топлинната (хладилна) енергия на постъпващия пресен въздух, след което  постъпващия пресен въздух преминава през канален климатик за охлаждане през лятото и през топлообменник вода въздух за подгряване през отоплителния сезон. В гаража е монтирана и смукателна вентилация за прикрепване към ауспусите на автомобилите за извеждане на изгорелите газове.
Изградено е котелно с котел на газ за подгряване на топлообменниците вода-въздух към рекуперативните блокове и за бойлерите за битова гореща вода. За подпомагане загряването на битовата гореща вода на покрива на гаража са монтирани и селективни колектори.
Сигурността на сградата е решена с редица системи за охрана. Монтирано оборудване е за обемна охрана с пасивни инфрачервени детектори, охрана на външните за обекта стъклени повърхности и периферните врати с магнитни контактни датчици. Монтираната сигнално-охранителна ситема е предвидена да известява оторизираните органи за неправомерно проникване в зони с ограничен достъп.  Изградено е периметрова охрана с инфрачервени бариери.
Системата за видеонаблюдение  обхваща наблюдение на периметъра на сградите и района около сградите. Камерите са монтирани на фасадата на сградите, като са насочени, така че да гледат възможно най-голямо пространство. Освен наблюдение на периметъра, са монтирани и вътрешни куполни камери за наблюдение на ключови помещения в сградите.
Изградена е адресируема пожароизвестителна система.