СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ОБНОВЯВАНЕ НА ЦДГ ПЕРУНИКА, ГР. ПЛОВДИВ

ИНВЕСТИТОР:

община Пловдив

КОНСТРУКТОР:

инж. Красимир Колев Дончев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД Николис Билд с водещ партньор Парсек Груп ЕООД

АРХИТЕКТ:

ДДЗД Form Design, гр. Пловдив с водещ архитект - арх. Радка Стефанова

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

ЦДГ „Перуника“ “, гр. Пловдив е част от проект „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.
Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Цялостното обновяване на обектa доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата. Внедряването на мерки за енергийна ефективност отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции. Разположението на обектa в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.
 
Детска градина „Перуника“ е предназначена за 160 деца, които ще са настанени в шест групи.
 
Сградата е на две нива.
 
- На Първият етаж са разположени :
Три самостоятелни групи за 25бр. деца. 
-Всяка е оборудвана със занималня, спално помещение, съблекални, тоалетни,разливно помещение и кабинет. На това ниво е изпълнена  и тоалетна за деца в неравностойно положение. Всички помещения имат визуална и директна връзка със занималнята.  
-Занималните и спалните помещения са ориентирани към най-благоприятните посоки (юг, изток, запад). Излазът към дворът е директен. Подходът за осигуряване на достъпна среда е ситуиран от запад и от юг. 
Спортна  зона- включваща физкултурен салон, басейн, съблекални, към които има душове, тоалетни и WC;
Кухня 
Лекарски кабинет.
Изолационно помещение със самостоятелен вход.
На втория етаж 
Три самостоятелни групи за 25бр. деца. 
Всяка е оборудвана със занималня, спално помещение, съблекални, тоалетни, разливно помещение и кабинет. Всички помещения имат визуална и директна връзка със занималнята.  
-Подходът  към кота +3.70 се осъществява от асансьор и две двураменни разсредоточени стълби, подсигуряващи два самостоятелни пожарни сектора.
Административен блок включващ:
Директорски кабинет и Методическа стая. Предвиден е самостоятелен вход/изход.
Санитарно – битови помещения персонал.
Обслужващи помещения.
Склад играчки. 
Кабинет за индивидуална творческа дейност.
 
През зимните месеци сградата ще се отоплява с парно, а през лятото ще се охлажда с чилъри. Дворът е изцяло обновен с нови съоръжения и специална ударопоглъщаща настилка. 
Всички стаи в градината са в различни нюанси  - жълто, розово, оранжево, резедаво, синьо. Освен указателна цел, цветовите комбинации ще имат и друго предназначение - да радват и детските очи. 
Фасадите са  изпълнени  с алуминиеви композитни панели тип"Еталбонд" и силикатна мазилка в четири цвята бял, жълт, зелен и оранжев . На Фасада  Юг са монтирани фасадни слънцезащитни, плъзгащи се  разноцветни пана.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: