СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА И ИНОВАЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС PROAUTO

ИНВЕСТИТОР:

Геотрейдинг АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Никола Станчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Геострой АД

АРХИТЕКТ:

арх. Кирил Куцков

АДРЕС:

гр.София
ИНФОРМАЦИЯ

Двете основни сгради на комплекса – офисната и складовата, са сертифицирани през юни т.г. по BREEAM 2013 с оценка Very Good. Дизайнът, процесът на израждане и материалите на ProAuto са съобразени изцяло с опазването на околната среда. Офис сградата е с вентилируема фасада, материалите са екологично чисти, съгласно всички изисквания на BREEAM. Топлоизолацията на ограждащите стени и покриви е минерална вата Еко. Прозорците и витрините са с троен стъклопакет с прецизно изследван соларен фактор в зависимост от изложението. Използва се изцяло LED осветление с димиране в зависимост от слънцестоенето. Направена е шумо- и звукоизолация. 
44.3% от енергията в ProAuto се осигурява от възобновяеми източници. В южната част на имота има термопомпа, която използва геотермална енергия чрез 30 затворени вертикални сондажа с дълбочина 100 м. С цел оптимизация на изградените системи, повишаване на енергийната ефективност, комфорта и рентабилността на сградата е изградена система за сграден мениджмънт (BMS), климатизацията е с VRF системи, разделени на зони, използва се само LED осветление и на прозорците са монтирани външни ламелни щори. 
Зелените площи покриват 8404 кв. м - разнообразни растителни видове в двора и на терасите към всички офиси. Градината на покрива впечатлява със своите над 100 дървета върху 60 см почвен слой. Озеленените двор, покриви и тераси се поливат с дъждовна вода от специален резервоар. Отпадъчните битови води се вливат в локална пречиствателна станция, а след това пречистени се събират с дъждовните в резервоара с обем 600 куб. м и се използват за измиване на пътищата и алеите. 

Застроени площи:

Административна сграда – 3 708,19 кв. м
Складова сграда – 5 463,13 кв. м
Обща ЗП: 9 171,32 кв. м
Разгърнати застроени площи:
Административна сграда – 11 691,11 кв. м.
Складова сграда – 16 322,73 кв. м.
Обща РЗП: 28 013,84 кв. м