СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА И ИНОВАЦИИ

Б 73

ИНВЕСТИТОР:

Шалев Инвестмънт Груп ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Иванка Топурова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Бигла 3 ООД

АРХИТЕКТ:

STARH, арх. Светослав Станиславов

АДРЕС:

ул. Джеймс Баучер 73, гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

 
B73 е жилищна сграда, намираща се в централната част на град София. Програмата на инвеститора е да се създаде иновативна и запомняща се сграда, в която дизайн и функция да работят в синхрон. Общата идея е това да бъде сграда, в която няма компромис във вложените материали и качеството на изпълнение, и която се доближава до ювелирната прецизност, срещана в автомобилния дизайн.
 
B73 е една от малкото сгради в България, която използва solid surface материал и технология за термоформоване за постигане на сложни триизмерни форми в подобен мащаб. Концепцията на фасадата започва от семпла бяла равнина, върху която са поставени стратегически разположени разрези и която след това е прецизно разтеглена по вертикала. Функцията на сградата е подчертана с елегантна хоризонтална линия, която се нарушава в момента на контакт между основната плоча на етажа и междинната площадка на стълбищната клетка. Именно там се получава резонанс, който превръща сложната форма в най-характерния и запомнящ се елемент в сградата – елементът на „лястовица“, който е и символ на компанията инвеститор.
 
Строителният процес на фасадната обвивка, както и животът ѝ през времето, са с нисък въглероден отпечатък. Това се дължи на високата технология на производство на материала solid surface, както и на процеса на инсталиране на самата фасадата, където отпадъчният продукт е почти нулев. Устойчивостта му, високите хигиенични качества и това, че е лесно възобновяем във времето, допълнително го правят предпочитан с цел минимизиране на ефекта върху околната среда.