СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА И ИНОВАЦИИ

NV TOWER

ИНВЕСТИТОР:

Минстрой Пропъртис ЕООД

КОНСТРУКТОР:

Структо ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Маркан ЕООД

АРХИТЕКТ:

А и А Архитекти

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

 
Устойчивостта на проекта NV Tower е гарантирана от сертификацията по LEED Gold. Съобразно визията за устойчивост в проекта са застъпени зелени решения, които допринасят за цялостната концепция. Сградните системи са обект на контрол и мониторинг от система за сградна автоматизация. За климатизиране са предвидени VRV системи за всяка зона за едновременно отопление и охлаждане в различни части от офиса, които използват отпадналата топлинна енергия от едни зони в офиса за затопляне на друга зона. Отпадналата топлина от всички сървърни помещения се използва за затопляне на офисните площи. За вентилация и пресен въздух са предвидени автономно за всеки етаж вентилационни камери с ротационни рекуператори за намаляване на енергийните разходи и пречистване на въздуха чрез фини филтри клас F7. За подобряване на здравословната среда и превенция от разпространението на микроорганизми и вируси се прилагат UVC лампи Ozone Free стерилизация във вентилационните системи. Система от 14 асансьора с destination control функция обезпечава вертикална комуникация. 
С богатото естествено озеленяване по фасадите NV tower е първият пример за сграда - вертикален парк в България. На 21 етажа са разположени 200 вечнозелени и широколистни дървета и над 1 000 растения. Богато озеленени с естествена растителност фасади и вътрешни пространства, красива паркова среда са част от архитектурното решение. Всеки от етажите има достъп до озеленени тераси. Предвидени са удобства за велосипедисти и паркоместа със зарядни станции за електромобили. Специална система събира и използва 100% от дъждовната вода.
 
 
ПАРАМЕТРИ:
 
Застроена площ (ЗП):   2 391,8 m2
Обща РЗП: 47 864,3 m2    
РЗП надземно: 36 546,3 m2
РЗП подземно: 11 318 m2