СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение > АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР, ГР.ПЛОВДИВ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР, ГР.ПЛОВДИВ

ИНВЕСТИТОР:

Електроразпределение Юг ЕАД (ЕР Юг)

КОНСТРУКТОР:

инж. Станимир Филов Стоянов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАПРЯНОВИ-03 ООД

АРХИТЕКТ:

ДЗЗД Обединение Арконт-Анди

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на сградата
Административна сграда за диспечерски център в гр. Пловдив
 
1 Защо смятаме, че сградата трябва да бъде отличена?
Това е първият по рода си в България самостоятелен център, изграден и проектиран специално за управление на електроразпределителна мрежа (в Югоизточна България), изпълняващ изискванията за денонощен мониторинг, контрол и анализ на енергийните товари. В процеса на проектиране бяха приложени опитът на специалистите-диспечери както на Електроразпределение Юг ЕАД (ЕР Юг), така и на австрийския концерн EVN AG, част от който е ЕР Юг.
Модерна сграда с възможно най-висока степен на енергийна ефективност предвид статута и необходимостта от функционалност на обекта 24 часа в денонощието.
Сградата отговаря на най-високите изисквания за сигурност, съобразно статута й на обект от значение за националната сигурност (налична е 3-степенна система за сигурност и обособени 3 зони на достъп).
 
2 Инвестиционни характеристики на сградата - до 2000 знака
Сградата е с предназначение да помещава и отговаря на нуждите на диспечерската функция в дружеството – денонощен мониторинг, контрол и управление на електроразпределителната мрежа и съоръжения в Югоизточна България. Новото съоръжение е една от най-важните инвестиции на компанията в модерни технологии и инфраструктура с цел по-голяма сигурност на електрозахранването и ефективно диспечиране на енергийните товари. Освен контролна зала, сградата беше необходимо да притежава и офиси за анализ на товарите и потреблението, както и сервизни помещения за денонощно наличния персонал.
 
Също така диспечерският център е домакин на кризисния щаб, който оперира в ЕР Юг в случай на форсмажорни ситуации, т.е. трябва да способства за спешни оперативни срещи с директна и непрекъсната комуникация в рамките на цялата организация.
 
Сред целите на новия център беше да се обезпечи инфраструктурно техническото оборудване със SCADA системи за автоматика и дистанционно управление на обекти от мрежата (телемеханика), както и по-нататъшно внедряване на IT технологии, със специализирано сървърно помещение. Изискването към сградата беше от нея да се поддържа 24-часова връзка с другите оперативни дейности в дружеството.
 
Инвестицията завърши процеса на интегриране и усъвършенстване на диспечерската функция. При приватизацията на държавните ЕРП-та през 2005 г. заварихме 9 регионални диспечерски служби с различен режим на работа. Днес диспечерите са на 1 място, с равни условия на работа и бърза комуникация помежду си.
 
Сградата отговаря на нуждите в сектора за развитие и дигитализация на мрежата и електроразпределителните услуги, както и за по-добро посрещане на увеличаващия се брой на ВЕИ централи, чието производство е силно волатилно и се нуждаят от много гъвкаво диспечиране.
 
Сред потребителските потребности на сградата е резервирано електрозахранване, което се изпълнява с UPS и дизелгенератор.
 
РЗП: 954,44 кв.м., ЗП: 477,22 кв.м. Строежът е IV категория съгласно ЗУТ.
 
3 Архитектура, дизайн, функционалност
Сградата е в северната част на града в зона с индустриално застрояване. Тя се намира на ключова улица в Пловдив – входно/изходна точка към автомагистрала Тракия. С модерната си и изчистена визия сградата допринася за модерния облик на града, а с инкорпорирането на високи технологии допринася за образа на Пловдив като технологична локация.
 
Сградата е с монолитна, стоманобетонна конструкция и се състои от едно тяло с два надземни етажа, без сутеренен етаж и с плосък покрив. На места, където се изисква от противопожарна гледна точка, се прилагат преградни стени с граница на пожароустойчивост EI120. Всички стени отговарят на минималните противопожарни изисквания (El30 и El60).
 
На партерния етаж функционално са разположени офисната част на сградата, зали за съвещания, санитарни възли, кухня, технологична зона, ТК помещение и абонатно помещение. На първия етаж се разполагат диспечерските зали със зала за разговори към тях, офисни помещения, санитарни възли, кухня-бокс и съблекалня.
 
Сред предизвикателствата и съответно постиженията на архитектурното проектиране на сградата беше покриването на сложните и комплексни изисквания за функционалността на сградата – да едновременно специализирана и удобна и отговаряща на изискванията за сигурност съобразно категорията на обекта. Сградата е със засилени мерки за сигурност и контрол на достъпа: налична е 3-степенна система за сигурност и обособени 3 зони на достъп.
 
В тази връзка фокусът пада върху използваната алуминиева прозоречна система за съпротивление срещу куршум Schüco AWS 90 BR клас FB4 с добра топлоизолация и подсигуряване срещу нападения с механични средства: EN 356, клас PB6; защита при влизане с взлом; шумоизолация  Rw 41dB; димоотвеждане.
 
Сградата е с централизирано отопление и охлаждане, доставяно от EVN Топлофикация. 
 
Сградата е изцяло топлоизолирана, включително под кода +0,00.
 
Хидроизолацията на покрива отговаря на изискуемия клас при излагане на външен огън Broof (4) и съответства на стандарт EN 13956.
 
4 Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели
Диспечерският център на стойност 4 млн. лв. бе изграден в периода декември 2019 – май 2021 г. Неговата реализация, в условията на ограниченията във връзка с пандемичната обстановка, беше голямо предизвикателство, с което се справихме. 
 
За постигане на добър вътрешен микроклимат е заложено на централно отопление и охлаждане от ТЕЦ (чрез водоохладителна кула тип Evaco, монтирана на покрива – иновативна за България и Пловдив услуга с висока степен на енергийна ефективност). По този критерий, комбинирано охлаждане и отопление посредством централизирано топлоснабдяване, сградата е една от малкото такива в цяла България.
 
За поддържане на свеж въздух е изградена инсталация за цялостна вентилация с рекурпираторни блокове.
 
Пожароизвестяване е изпълнено в цялата сграда, а пожарогасене – в техническите помещения на първи етаж. Гасителният агент е FK-5-1-12 (Novec 1230) – иновативен, модерен продукт, безвреден за хората, оборудването и околната среда и отговаря на всички изисквания в протоколите от Монреал и Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент. Притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни и потенциал за глобално затопляне 1 (или с повече от 99,9% по-нисък от останалите гасителни агенти на основата на хало- и хидрокарбони).
 
Сред интериорните качества на работните зали са модерни офис бюра, чиято височина може да се регулира. Помещенията са шумоизолирани. Вътрешната облицовка е с модерни елементи "Egger Akustikplatten" с обща дебелина 14 см, които успокояват погледа и същевременно подобрява акустиката в помещенията.
 
Всички материали и системи по сградата са подбрани съгласно изискванията ни за модерна, енергоефективна и високотехнологична и сигурна сграда.
 
На разположение на персонала са паркоместа до сградата. В съседния парцел с обществен достъп е налична колонка за безплатно зареждане на електромобили с 2 прилежащи паркоместа.
 
В приложение предоставяме:
1. Сертификат за проектни енергийни характеристики
2. Технически паспорт