СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

КОРПОРАТИВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА ДОМКО

ИНВЕСТИТОР:

Домко ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Аргогруп Екзакт ООД

КОНСТРУКТОР:

инж.Пламен Христов

АРХИТЕКТ:

арх.Светослав Станиславов и Дизарх

АДРЕС:

Варна
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата е предвидена да бъде представителна, търговска и административна сграда на Домко в град Варна. Тя е ситуирана на едно от възловите кръстовища в града, което я превръща в интересен архитектурен акцент. Ъгловият трапецовиден имот  е обграден от красиви кленови дървета, които обуславят геометрията  на плановото решение.

Функционално сградата е развита на три надземни етажа, обединени от атриумно пространство. Поради специфичната форма на имота и ограничената му големина, вертикалната комуникация е предвидена посредством интериорна двураменна стълба и  панорамен асансьор разположен в дъното на атриума. Трите етажа са проектирани като отворени свободни площи с цел осигуряване на флексибилност при излагане на експозициите. Сутеренът е предвиден за паркинг.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна, безгредова с конструктивна ос 6 метра и  височина 4,50 м.

Програмата на собственика е за създаване на висококачествена, съвременна сграда, отразяваща стила на компанията Домко, работеща в сферата на интериорния дизайн.

Пикселообразното членение на фасадните плоскости от емайлирано закалено стъкло придават динамика и атрактивност на обема, осигурявайки  дълговечност на сградата, а цветовете на модулите- бяло и черно, подчертават нейното стилно и непреходно излъчване.