СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

ОФИС СГРАДА - ЕКСПО 2000 - ФАЗА 3

ИНВЕСТИТОР:

Експо 2000 Риъл Естейт ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Щрабаг ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж.Борис Първанов

АРХИТЕКТ:

Проарх АД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

ЕКСПО 2000, фаза 3

Описание на проекта

Сградата е разположена на столичния булевард „Никола Вапцаров“ и е трета част от амбициозния проект „Бизнес комплекс Експо 2000“. Инвеститор e "Експо 2000 Риъл Естейт" ЕООД, част от "Райфайзен пропърти холдинг интернешънъл" ГмбХ. Архитектурният проект е дело на "Проарх" АД с водещ проектант арх. Мая Йовчева, а Главен изпълнител е "Щрабаг" ЕАД.
Сградата е с РЗП около 10 000 кв.м. и предлага изключително удобство, комфорт и сигурност, за което допринасят луксозният интериор и функционалното разпределение на пространството, вложените висококачествени материали и технологии в инсталациите и оборудването на офисите, подземен паркинг с достатъчно парко места, система за контрол на достъп и 24-часова охрана и видеонаблюдение.
Вход и изход към сградата е осигурен от една страна от бул. Н. Й. Вапцаров и от друга - от ул. Ат. Дуков. Поради стратегическото си разположение комплексът  е удобен за достъп както с личен, така и с обществен транспорт.
В архитектурно отношение Фаза 3 на „Експо 2000“ е изградена от висока 8-етажна част и ниска 3-етажна част. Модерната архитектура и раздвиженият силует придават на сградата атрактивен и представителен вид.
Архитектурният елемент, който изпъква най-силно в цялата композиция на сградата е фасадата, създадена от съчетаването на три типа: плътна фасада с отвори, окачена стъклена фасада и зелена фасада. Около 60% от плътната фасада са прозорци с дизайн, базиран на шахматно разместване между отворите на всяко ниво. Плътните части са облицовани с панели на циментова основа, имитиращи видим бетон. Високите изисквания към фасада са отразени при проектирана и изпълнението при следните параметри: коефициенти на стъклото (Ug <1W / sqmK), рамката (Uf <1.3W / sqmK) и панелите (Up <0,25 W / sqmK). Част от фасадата, която прави контакт с терена, е изпълнена като остъклена окачена фасада. Съобразно този тип фасада е предвидена автоматизирана външна слънцезащитна система – вертикални алуминиеви щори от западната и южна страна на сградата.
Покривът на сградата е отчасти озеленен, а растителността от ниското тяло се спуска като фасадна облицовка по източната част на ниското тяло, представлява визуална връзка с озеленяването на терена.
В интериорно отношение сградата разполага с централен вход за офисите, организиран като лоби, с двуетажна височина от около 7м. Фоайето е проектирано и изпълнено с високи критерии за красота и функционалност, като са имплементирани зелени стени, абстрактна рецепция и висококачествен естествен камък за пода и стените, а подходящото разположение на асансьори, стълбища и санитарни помещения осигурява лесен достъп и за хора с увреждания.
Голямата конзола, над централния вход е осигурена конструктивно чрез седем усукани помежду си колони, които представляват отличителна черта на сградата.
Инсталациите на сградата са свързани в шахти покрай централното ядро, което включва три асансьора и стълбище, с достъп до подземния паркинг гараж. Сградата разполага и с две евакуационни стълбища, едното от които е външно.
Офисните площи позволяват гъвкаво организиране на офисните единици и естествена осветеност, като възможности за преграждане на помещения са предвидени през 1.5м по протежение на фасадата.
Съществен акцент в качественото и ефективно изпълнение на сградата са вътрешните сградни инсталации. Системата за отопление, вентилация и климатизация Експо 2000, фаза 3 разчита на геотермален воден ресурс, възобновяем и устойчив източник на енергия, ефективно оползотворяван чрез термопомпа с коефициент COP / EER- по-голям от 4. Използваните климатични камери имат A клас на енергийна ефективност и позволяват рекупериране както по температура, така и по влажност. Помпите и вентилаторите са оборудвани с честотни регулатори за оптимално използване на ел. мощности, също така специфичната мощност на вентилаторите (SPF) е над 3, което означава висока ефективност на производителността. Локално (в офисите) товарите на сградата се покриват от индукционни апарати, работещи без консумация на електрическа енергия, т.к. нямат вентилатор и осигуряващи частична локална рекуперация по въздух. Изпълнените разпределителни мрежи са изолирани с висок клас изолация ISOVER и K-Flex, което свежда температурните загуби на транспортирания енергоносител до минимум. Всички сплит системи са инверторен тип, което допринася за ефективното потребление на енергия.
Допълнително, осветлението в офисните зони е осигурено чрез стоящи лампи със сензорно управление, а в зоните около централното ядро е предвиден монтаж в окачен таван. Отделните зони на сградата са снабдени с датчици за движение за контрол на осветеността, което също подобрява стойностите на консумирана от сградата енергия.
Всички системи са снабдени с автоматичен контрол на тяхната функционалност чрез внедрена система за управление на сградата.
На територията на Експо 2000, фаза 3 има кафе-ресторант с капацитет за над 80 посетители. В близост до бизнес комплекса има допълнително места за хранене и настаняване, търговски площи и съоръжения за спорт и отдих.
Използваните строителни материали отговарят на критериите за сертифициране на устойчиво строителство по отношение на енергоефективност, ниско съдържание на вредни емисии и притежават необходимите сертификати за качество.
Сградата е удостоена със златни сертификати, съгласно стандартите на системите за оценка на устойчиво строителство, съответно LEED и DGNB.