МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ СГРАДИ

BLU OFFICES

ИНВЕСТИТОР:

РАДИС ГРУП АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВА И МИ ООД

КОНСТРУКТОР:

Ателие Серафимов Инженеринг ООД, Инж. Георги Михайлов Колчаков

АРХИТЕКТ:

Ателие Серафимов Aрхитекти ООД, Арх. Радомир Серафимов

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

BLU offices е проект от най-висок клас, който съчетава офис площи под наем, хотелска част и конферентен център. Теренът е разположен от източната страна на бул. „Брюксел“ №11 в началото на естакадата към летището. Комплексът е с РЗП от 48 627 м2 и се намира в непосредствена близост до Аерогара София на незастроена територия в един от най-бурно развиващите се в архитектурно- строително отношение райони на София. В непосредствена близост се намират сградата на „Порше Център” и сградата на „Мазерати Център”.

Със своето местоположение комплексът може да се оприличи на „врата” към столицата. BLU offices се отличава с отличната си видимост, както в посока към Аерогара София, така и за пристигащите и пътуващи  към централната част на столицата.

Предмет и цел на проекта беше създаването на един съвременен, многофункционален в архитектурно-планировъчно и обемно-пространствено отношение комплекс, имащ за цел съвместно съжителство на различни, взаимно допълващи се функционални групи-подземни паркинги, хотелски и конферентен блок, експозиционни зони и две офисни тела.

Сградата е създадена с една ясна композиционна схема и система, балансираща разнообразието на дейности в комплекса, отчитайки също градоустройствените дадености и конфигурацията на парцела.

 

Архитектурната композиция на сградите показва желанието на авторите да се намери ясно и категорично структурно пространствено решение, отчитащо както предназначението на сградите, така и местоположението им.

В обемно пространствено отношение комплексът е  решен като две високи офисни тела (15 етажа) и едно по-ниско тяло (13 етажа) – хотел, обединени в основата си от конферентен център (2 етажа). Високите обеми на офисната група са изтеглени в предната част на парцела, успоредно на булеварда, като по този начин се предлага една класическа композиция на нисък обем,  фланкиран от две високи сгради.

Трите сгради са проектирани като самостоятелни обекти с отделни входове, вертикални комуникации, инсталации и евакуационни изходи, което позволява гъвкавост при бъдещата им експлоатация, управление и поддръжка, както и при евентуална промяна на собствеността.

Хотелът е ситуиран перпендикулярно на офисните сгради, отделящи го от  булевард „Брюксел” и шума, което осигурява спокойствие за гостите.

Планово- функционалното решение е адекватно на ясната, опростена и съвременна пространствена композиция. Влизането в комплекса е решено в централната ос между двете високи офис тела.

 

Функционално разпределение- на партерните етажи на офисните тела са разположени шоуруми и просторни фоайета за офисите, които са изцяло остъклени и успоредни на бул. „Брюксел”. Входовете им са ориентирани към булеварда. Достъпът до тях е осигурен чрез локално платно в рамките на парцела с паркинги за посетители. Към всеки шоурум е предвидена самостоятелна стълба към второ ниво, където са проектирани самостоятелни офиси. На всеки от етажите на офис телата на площ от 715 м2 са разположени просторни и светли офиси, като на последния етаж към офиса има и голяма тераса, която открива прекрасна гледка към заобикалящото я пространство.

Входът на хотела също е ориентиран към булеварда в централна ос между двете високи офис тела. От север непосредствено зад офисните тела е предвиден и втори – самостоятелен вход към хотелския комплекс.  На партерният етаж е поместено обширно фоайе с рецепция, частично решено през два етажа с панорамна стълба, водеща до конферентния блок. В непосредствена близост до рецепцията се намира и ресторант за 200 души с кухненски тракт към него. Хотелската част разполага с 400 легла, разпределени в 200 луксозни хотелски стаи. Хотелът разполага и със стаи за хора в неравностойно положение.

В центъра на композицията, между трите високи тела, е разположен и обединяващ ги приемен и конферентен блок на комплекса.

Комуникационното захранване на комплекса се осъществява посредством отделни вход и изход откъм локала на бул. „Брюксел”. Това позволява лесен достъп към централния вход. Комплексът разполага и с 2 подземни нива паркинги, обезпечаващи нуждите за паркиране на хотела и офис телата.

 

Архитектурно-пластична визия- В съзвучие с основната идея на комплекса е и архитектурно- пластичната разработка. Двете офисни сгради са търсени с изчистени лаконични обеми с подчертан стремеж за създаване на впечатление за „сгради пластини”. Чрез фината пластика на детайла и подчертания вертикализъм, съчетан с „огледалната” плоскост на фасадите, е търсено олекотяване на обемите и запомняща се архитектура. Меката, елегантна пластика се подсилва от  детайлизирането на отделните структурни елементи – офиси и комуникационни ядра.

Хотелското тяло също е разработено адекватно на предназначението си. Във фасадната му пластика е подчертан конструктивният скелет на сградата.

Трябва да отбележим, че в общото архитектурно- пластично композиране и третиране на обемите, строго е съблюдаван принципът на единство и хармония при отчитане на спецификата и предназначението на отделните сгради.

 

Климатична инсталация – изградена е VRV система - климатична инсталация на директно изпарение с паралелно отопление и охлаждане за всеки един етаж с оползотворяване на отпадната топлина от сградата за целогодишно производство на гореща вода за битови нужди, както и пренос на топлинна енергия между отделните зони в сградата. Този вид системи гарантират целогодишен комфорт при най-ниските експлоатационни разходи.  Системата позволява повишаване на температурата на изпарение, при което се постига по-висока ефективност, както и по-висока температура на изходящия въздух от вътрешното тяло, с което се повишава комфорта. Автоматичен режим с двутемпературно регулиране - функционалност която гарантира комфорта и намалява експлоатационните разходи на сградната инсталация.Външните тела на климатичната система са сепарирани на тераси за всеки етаж, което позволява изцяло самостоятелно функциониране на системата за етажа.Вътрешните тела са вградени в окачения таван на всяко офис помещение.

Изградената вентилационна система осигурява високата ефективност от 80% при максимален дебит. Задържането на влагата в сградата през зимните месеци намалява изсушаването на въздуха в работните помещения и понижава дискомфорта.

http://www.blu-offices.com/bg/

ПРИЛОЖЕНИЯ: