СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради култура > СГРАДА-ТРЕЗОР МУЗЕЙ НА ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ

СГРАДИ КУЛТУРА

СГРАДА-ТРЕЗОР МУЗЕЙ НА ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ

ИНВЕСТИТОР:

Асарел Медет АД/инж. Лъчезар Цоцорков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГБС-ПловдивАД/ инж.Стефан Недев

КОНСТРУКТОР:

инж.В.Христов

АРХИТЕКТ:

Архитектура и наследство ООД -арх. Петкана Бакалова, арх. Петър Петров

АДРЕС:

Панагюрище
ИНФОРМАЦИЯ

Пространството,предоставено за изграждане на „Музей на Панагюрското златно съкровище“  е наситено със сгради и композирането на още един значителен обем в тази среда би компрометирало обемно-пространственото и въздействие. Тези фактори,заедно с факта,че Тракийското златно съкровище  от Панагюрище има емблематично значение за България ,предопределиха основните принципи залегнали в проектното решение,а именно:

  1. Дискретна намеса в дворното пространство,която не промения съществено обемно-пространствената му характеристика,запазвайки зеленината и композиционното решение;
  2. Създаване на усещане за преход между два свята-Възраждане и Античност;
  3. Монументален художествен образ на входа към сградата –трезор,близък като внушение до характеристиките мегелитни съоръжения;
  4. Подсказване на подземното пространство и на мястото на съкровището.

Основните пространства на сградата се разполагат под земята,като се запазват без съществена промяна съществуващите обеми.Съвременната едноетажна сграда се пристроява,като мащабът и остава сизмерим с този на възрожденските къщи.С тази намеса не се променя дворното пространство и се запазват съществуващите растителни видове.Промяната на обемнопространствените характеристики на средата е минимална.

Слизането под земята става постепенно по каменно стълбище фланкирано от внушителни каменни квадри,провокиращо чувство за навлизане в друг свят – този на древните траки.Преходът между приемното фоайе и изложбената зала е „лабиринт“ ,създаващ усещане за търсене по пътя на съкровището.

Пътят на посетителите минава през експозицията на Панагюрското златно съкровище в подземна зала трезор  и излиза през магазин на партерно ниво,което дава възможност да бъдат посетени останалите сгради от музейния комплекс.На нивото на дворното пространство подземното хранилище на съкровището е подсказан чрез „пукнатина“ в земята-имагинерна връзка „горе – долу“.

Функционалното разпределение определя приемно пространство с място за въвеждаща експозиция,тоалетна и техническо помещение.Също така експозиционна зала ,охрана с прилежащи сервизни и технически помещения,стълбищна клетка с асансьор.На нивото на приземния етаж,до което извежда стълбищната клетка, са разположени съществуваща експозиционна зала,която се ползва за презентации и семинари без да се променя интериорното решение,както и магазин.

Фасадите на съществуващата едноетажна сграда,както и на новопроектираната се обличат с плоскости-дърволит,с естествен дървен фладер в тъмен цвят,а върху тях се монтират греди.Остъкляването е решено  чрез витрини.Носещите профили са от матиран инокс.

Покривната конструкция е дървена. Покривното покритие е от керемиди тип „средиземноморски“,поставени върху мушама и дъсчена обшивка.Дъждовните води се отвеждат чрез олуци и водосточни тръби. Дървената конструкция стъпва върху стоманобетонна плоча. Плочата стъпва на ограждащи стени или колони.

Връзката между партерното и сутеренното ниво се осъществява чрез монолитни стълбища.На входа на музея е предвидена платформа за лица с увреждания,а в стълбищната клетка панорамен асансьор.

Сградата е едноетажна със сутерен. Основната изложбена площ е разположена в сутерена. В приземния етаж се помещава магазин за сувенири и вертикалните комуникации – стълби и асансьор.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна, монолитно изпълнена. На кота – 0,10; + 0,30 плочата е стоманобетонна с дебелина 35 см. От съображения за сигурност има изискване за минимална дебелина – 30 см. Плочата се армира с двойна мрежа. В рамките на двойната мрежа се вгражда специална спирална армировка по проект на охранителната компания. Предвидени са бетон за наклона, хидроизолация, защита на хидроизолацията, крайно покритие – настилка от павета или озеленяване на база нетъкан текстил за основа на затревения слой. Плочата на кота – 10 и + 30 се опира на ограждащи стоманобетонни монолитни стени с дебелина 30 см. Стените са армирани с двойна мрежа и специална спирална армировка между външната и вътрешната армировка.

Конструкцията на основите е фундаментна плоча. Изборът  и е определен от наличието на високи подпочвени води и от съображения за сигурност.Изграждането на основите е с последователност – подложен бетон, хидроизолация, защита на хидроизолацията, фундаментна плоча ( долна и горна армировка по изчисление и специална спирална армировка между двете),топлоизолация, пароизолация, армирана стоманобетонна настилка и крайно покритие, съгласно архитектурния проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ: