СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ ДО 10 000 КВ.М. РЗП

"РЕЗИДЕНЦИЯ ДИНЕВИ ЛОЗЕНЕЦ"

ИНВЕСТИТОР:

"ВЕНИД" ООД

КОНСТРУКТОР:

Бета консулт ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"ВЕНИД" ООД

АРХИТЕКТ:

"Стефан Добрев – Архитектура и Дизайн” ЕООД, главен проектант: арх. Стефан Добрев, проектант: арх. Ради Аврамов

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗИДЕНЦИЯ ЛОЗЕНЕЦ

 

Инвестиционни характеристики на сградата:

Резиденция Лозенец е луксозна жилищна мултифункционална сграда. Тя се откроява както със запомнящия се силует, така и със своята функционалност и представителност на вътрешните си пространства. Целта е да се създаде иновативна сграда в духа на органичната архитектура с висок стандарт на обитаване, която пресъздава българските традиции по нов оригинален начин като се използват иновативни и екологични архитектурни решения.

Новата сграда помещава главно луксозни жилища, но също така и офиси, мултифункционална зала, басейн, ресторант и др. Застроената площ е 808,20 кв.м. Надземното РЗП на проекта е 5799,75 кв.м. Подземното РЗП е 2826,60, с което цялата разгъната площ на сградата е 8626,35 кв.м. Зелените площи са 890,18 кв.м., което надхвърлят изискването за минимум 40% озеленяване. Кота корниз на фасадите е 26 м, като над допустимото надвишение от 4,50 м се извисява архитектурен елемент, който отговаря на изискванията на наредбата.

Резиденция Лозенец е иновативна и като типология – обитателите разполагат с обширен входен вестибюл и зони за обществено обслужване като полифункционална зала, клубен ресторант, СПА, плувен басейн и озеленени пространства. Сградата отговаря на трета категория - „жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители“.

 

Архитектура, дизайн, функционалност

Сградата се състои от два подземни нива, партер и седем надземни етажа. Обособени са и покривни градини. Обемно-пространственото решение е извършено на базата на центричност, която акцентира върху главния вход на сградата и представително фоайе. Високи плътни дъговидни стени в лек наклон, облицовани с врачански камък, обграждат тесни ивици от ефирна стъклена окачена фасада. Контрастът между плътните каменни елементи и прозрачното стъкло допринася за запомнящия се силует на сградата. Предната фасада е от типа „двойна фасада“, която допринася за по-добрата климатизация, посредством циркулиращия  между двата слоя въздух и допълнителна звукоизолация към площада. Външната стъклена фасада е от прозрачно сериграфирано стъкло. Използван е традиционен орнамент, взаимстван от една от най-древните български шевици – Елбетица, който е олицетворение на българската мощ, сила и възрожденски дух.

Представително входно фоайе, ресторант и една голяма многофункционална зала, се намират на партера. В двете подземни нива са разположени паркингите, второстепенните обслужващи пространства, както и луксозен басейн и СПА. На горните етажи се намират офиси и над 20 апартамента със светла височина от 3.40. Спираловидното стълбище се развива около един атриум, където естествената светлина прониква през купол с формата на око. С изграждането на сградата се облагородява отсрещния площад „Велчова завера“ като главният проектант е дарил своя проект на общината.

 

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

В сградата са приложени авангардни технологии, като „double-skin” фасада със сериграфия на древни български орнаменти, вътрешен атриум с горно осветление,  каменна проветряема фасада в хиперболоидна дъговидна форма, висок клас на топло- и звукоизолация. Използване на възобновяема енергия чрез система от термопомпи, които черпят геотермална енергия, както и предварително натегнати стоманобетонни конструкции над залата – система „Фрейсине“, уникални каменни колони, издялани от масивен варовик по 3D индивидуален проект, специално акустика и сценография на многофункционалната зала.

Използвана е и облицовка от естествен камък и ефирна стъклена окачена фасада. Контрастът между плътните каменни елементи и стъклото подсилва монументалната визия на сградата.

 

Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена - избройте 3 ключови качества на сградата заради които смятате, че сградата трябва да бъде отличена

  1. Сградата има неповторим емблематичен силует. За първи път е използвана традиционна българска орнаментика, втъкана в съвременна органична архитектура, съчетаваща функционалност и уникални вътрешни пространства. 
  2. Сградата е проектирана и изпълнена изцяло в духа на зелената архитектура и с авангардни технологии, естествени материали, български камък и ползване на възобновяеми енергийни източници.
  3. Чрез строителството на сградата, се облагородяват прилежащите градски пространства като площад „Велчова завера“, който е изцяло благоустроен в паркова среда за отдих и рекреация.