ЗА УЧАСТИЕ

КЛЮЧОВИ ДАТИ

 • 20 септември 2021 - старт на процеса за подаване на кандидатурите за Национален конкурс "Сграда на годината 2021"
 • 31 октомври 2021 - краен срок за подаване на кандидатурите за Национален конкурс "Сграда на годината 2021"
 • 10 ноември - 1 декември 2021 - Журиране
 • 1 декември - 14 декември 2021 - гласуване за Сграда на публиката
 • 15 декември 2021 - Церемония по връчване на наградите на Национален конкурс "Сграда на годината 2021"
 • декември 2021  - излъчване на церемонията по БНТ1 (90 минути телевизионно предаване)

BUILDING OF THE YEAR BULGARIA 2021 ENTRY GUIDE

СЪБИТИЕТО

Учреден през 2002 година, Национален конкурс „Сграда на годината“ е най-популярното и престижно събитиe в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата в България.
Целта на Конкурса е да отличава най-добрите постижения при реализация на съвременни сградни проекти през съответната година в България, както и свързаните с реализацията им инвеститор, архитект и строител.

Национален конкурс “Сграда на годината” се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп и е под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Събитието се осъществява  с подкрепата на  индустрията и браншовите организации в областта на инвестициите, проектирането и строителството в България.

Медиен партньор на събитието е БНТ. Церемонията по награждаването на отличените сгради в Национален конкурс "Сграда на годината" се провежда през месец декември на съответната година и се предава по Българска Национална Телевизия в навечерието на Коледа всяка година.
БНТ има изключителни права за заснемането и многократното излъчване на телевизионното предване „Сграда на годината 2021“ с продължителност 90 мин.  по безжичен път, по кабелни и други мрежи, в интернет, посредством мобилни платформи, както и чрез всички други технически способи, изцяло или на части за период от 10 години, считано от 10.12.2019 г на територията на целия свят в ролята му на продуцент съгласно договор между организатора и БНТ от 1.08.2019 г. Планираното първо излъчване на предаването е месец декември 2021 г. по БНТ 1 в следобеден часови пояс.

 
Търговската марка "Сграда на годината" / Building of the year е собственост на организатора на събитието ГРАДЪТ Медиа Груп /Балпекс ЕООД/ – регистрационен № 49114 от Патентно ведомство на България и не може да се използва от трети лица без изричното писмено съгласие на собственика на търговската марка.
 

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ

Всички сгради-кандидатури и участниците в тяхноното реализиране получават широка популярност сред професионалните среди и широката общественост чрез множество комуникационни инструменти и платформи.

Телевизия
Церемонията по награждаването на отличените сгради в Национален конкурс "Сграда на годината" се заснема и излъчва като  телевизионно предаване по Българска Национална Телевизия в навечерието на Коледа всяка година.
Видео, представящо сградата кандидат е включено в телевизионното предаване "Сграда на годината 2021 г." Първото телевизионно излъчване на предаването по БНТ 1 с продължителност 90 мин. е месец декември 2021 г. в следобедния часови пояс  (за точното време ще бъдете информирани чрез сайта на конкурса) плюс повторно излъчване по БНТ 2 и БНТ 4 с покритие по целия свят.
Наградените сгради присъстват в телевизионното излъчване с връчването на наградите на инвеститора, архитекта и строителя от съответното официално лице или партньор на събитието.

Правата по телевизионото заснемане и излъчване принадлежат на БНТ в ролята му на продуцент и Организаторът няма право да оказва влияние върху начина на заснемане и излъчване.

Онлайн
Онлайн медийната кампания на Конкурса се осъществява чрез широк спектър онлайн платформи на Организатора и  партньорите, както и социалните мрежи.
Основен информационен източник  на Конкурс "Сграда на годината 2021"  е сайта на конкурса www.buildingoftheyear.bg / www.sgradanagodinata.bg
Предоставената информация от вносителите на сградите, участници в Конкурса, се публикуват в сайта на конкурса –http://www.buildingoftheyear.bg/в раздел Участници.
Всички проекти се представят по категории с внесените визуални материали и информация за параметрите на проекта, инвеститор, проектант, изпълнител, конструктор и подробното описание на проекта.

Принт
Всяка сграда, участник в Национален конкурс „Сграда на годината 2021”, присъства в специалното луксозно издание „Сграда на годината 2021“ на бр. 6 на  списание ГРАДЪТ (виж 2019 г.). Всички проекти се представят по категории с внесените визуални  материали и информация за параметрите на проекта, инвеститор, проектант ,изпълнител, конструктор и подробното описание на проекта

Предвид значението на визуалните материали за качественото представяне на кандидатурата, моля, вижте препоръките и изискванията на организаторите в раздел Кандидатстване - процесът стъпка по стъпка

Награди
Участниците в реализацията на всяка отличена сграда - инвеститор, архитект и строител, получават, съгласно регламента на Конкурса, статуетка и грамота и правото да използват логото на "Сграда на годината" при популяризиране на наградата на отличената сграда.

Авторът на статуетката за наградите "Сграда на годината" е Петко Москов /1953-2004/, български скулптор, известен с повече от 50 монументални творби –паметници в цялата страна. Неговата творба „Св.Св.Кирил и Методий“ е подарена на Папа Йоан Павел Втори при посещението му в България през 2002 г.
 

КАТЕГОРИИ

Всички реализирани сгради на територията на РБългария, получили разрешение за ползване до 31 октомври 2021 г., могат да участват в Конкурса в следните категории:

 • Офисни сгради
 • Корпоративни сгради
 • Жилищни сгради до 10 000 кв.м. РЗП
 • Жилищни сгради над 10 000 кв.м. РЗП
 • Жилищни комплекси от многофамилни сгради
 • Еднофамилни жилищни сгради и комплекси от еднофамилни сгради
 • Хотели и ваканционни комплекси
 • Търговски сгради
 • Производствени и логистични сгради
 • Сгради култура, образование и спорт
 • Building innovation award – иновации при реализацията на сгради, участници в конкурса, в сферата на концепция или реализация, както и на приложено  сградно решение – архитектурно, конструктивно или сградна система
 • Сгради с елементи на „зелена“ архитектура
 • Проекти, свързани с развитието на градовете
 • Награда "Сграда на публиката"


Всяка  сграда – кандидатура в Конкурса, участва в онлайн гласуването за наградата „Сграда на публиката 2021“ в сайта на конкурса - www.buildingoftheyear.bg, което се осъществява от 1 до 14 декември 2021 г. от публиката с еднократен вот за всяко гласуване.

** В зависимост от кандидатурите след консултация на организаторите с журито могат да бъдат учредени нови категории.

*** Според спецификата на сградата, тя може да участва най-много в две категории, след задължително съгласуване с организаторите.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ - ПРОЦЕСЪТ СТЪПКА ПО СТЪПКА

Изисквания и препоръки при подготовка на кандидатурите

Начинът на представяне на сградата има важно значение за нейния успех в конкурса "Сграда на годината", затова трябва да се обърне особено внимание на представянето на визуалната и текстовата информация за кандидатурата.
Моля да проверите коректността на данните, тъй като  информацията ще бъде използвана и тиражирана във всички материали на конкурса: онлайн, принт и Телевизия за представяне на кандидатурата.
Отговорност за коректността на информацията носи вносителят на кандидатурата

Каква е базовата информация, която трябва да присъства във внесените материали:

1. Регистрационна форма (моля изтеглете документа)
BG/EN

Регистрационната форма включва информация за:

Име на проекта  (официално наименование и ако се налага наименование, с което проектът искате да бъде рефериран), вносителят на предложението трябва да определи как ще се реферира проекта в конкурса /препоръчва се да се избягват дълги административни наименования, когато те не съответстват на името на проекта/ 

Местоположение – адрес на сградата

Инвеститор – име на компанията, лице за контакт, телефон, мейл, сайт

Архитект - име на компанията, лице за контакт, телефон, мейл, сайт

Строител  - име на компанията, лице за контакт, телефон, мейл, сайт

Конструктор - име на компанията,лица за контакт, телефон, мейл, сайт

Категория, в която участва

Разрешение за експлоатация  - № , дата

Вносител на предложението - име на компанията, лице за контакт, телефон, мейл.

Съвременни материали и технологии при реализацията на проекта.

Моля да проверите коректността на данните, тъй като тази информация ще бъде тиражирана във всички материали на конкурса: онлайн,принт и Телевизия – представяне на кандидатурата.
Отговорност за коректността на информацията носи вносителят на кандидатурата.

2. Мастер план, функционални разпределeния на типов етаж – в PDF формат

3. Копие от разрешението за експлоатация

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ снимки  на сградата - 12 минимум/25 максимум - включващи илюстрация на общия контекст на сградата, фасадата от ясно формулирани страни, интериорни и екстериорни снимки.

Забележка :Текстовете и снимките ще се използват за публикации и представяне на сградата онлайн, принт и Телевизия

Изисквания към снимковия материал    (моля запознайте се как изглеждат професионални фотографии при представяне на сгради в списание ГРАДЪТ)

Висока резолюция (Print) - изображения в цифров вид (300 dpi, минимум 5000 px, CMYK)

Ниска резолюция (Online) – изобращения в цифров вид (72 dpi, максимум 1800 px, RGB)

Наименования на снимковия материал – Снимките да бъдат номерирани спрямо желаната подредба  при презентация на сградата на сайта /принт/, Телевизия, като водещата да бъде първа (задължително хоризонтална).

4.1. Декларация за авторски права (моля изтеглете документа)

- Визуални и фотографски материали.

5. Описание на сградата (в doc формат)

BG
Какво трябва да включва описанието:

Инвестиционни характеристики на сградата - до 2000 знака

Защо е създадена сградата - цел на инвестицията, функция и потребителски потребности, на които отговаря
- концепция и характеристика на инвестиционното намерение -обща площ на сградата, нетна площ на сградата,отговаряща на съответната функция на категорията, в която е кандидатурата

Архитектура, дизайн, функционалност - до 2000 знака

- градоустройствен акспект и принос към средата в която се реализира сградата
- предизвикателства и постижения при архитектурното проектиране на сградата
- описание на качеството на функционалните,екстериорни и интериорни решения на сградата, постигнато чрез използване на съответните съвременни   продукти и сградни решения.
- описание на функционални разпределения на типов етаж.
- описание на общи части, фасади, покрив, подземен паркинг, паркова зона.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели - до 2000 знака

- предизвикателства и постижения при строителното изпълнение на сградата
- описание на качеството на екстериора и околното пространство  на сградата, постигнато чрез използване на съответните съвременни  строителни продукти и сградни решения
- наличие на среда и инвестиции в здравословен начин на живот и обитаване на сградата-екологични зони, спортни зони ,рециклиращи системи, инвестиции в съоражения за пречистване на въздух, вода, отпадъци и т.н.
- копие от енергийните паспорти на сградите с цел изясняване на: разход на енергия на сградата, дял на възобновяемите източници, тип оборудване, КОП фактор за зимен и летен период и др.
- информация за степен на автоматизация на сградата, налични ли са паркоместа за електроавтомобили (колко са местата, налични ли са и колко са станциите за зареждане)
- наличие на сертификати, доказващи устойчивостта и качеството на сградата

Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена - избройте 3 ключови качества на сградата заради които смятате, че сградата трябва да бъде отличена

Документите за участие:

1. Попълнена регистрационна форма в  Pdf (подписана и подпечатана)  и в doc формат
2. Мастер план, функционални разпределeния на типов етаж в pdf формат
3. Копие от разрешението за експлоатация
4. Професионални снимки на сградата (екстериони и интериорни) -12 минимум/25 максимум
5. Описание на сградата (в doc формат)

се изпращат най-късно до 31 октомври 2019 г. на електронна поща: office@buildingoftheyear.bg

Всички кандидатстващи ще получат електронно потвърждение по мейл след успешно подаване на документите. За валидна се зачита кандидатура, получена до 31 октомври 2019 г., включително.Организаторите не носят отговорност за достоверността на подадената информация в бланката за участие в конкурса. Документите и материалите за участие в конкурса остават в архива на организаторите.
 
Регистрационна такса

Всеки заявител заплаща регистрационна такса за кандидатура в размер на 750 евро без ДДС до 22 октомври 2021 г. (ранна регистрация) и 900 евро без ДДС при регистрация след 22 октомври 2021 г. След получаване на кандидатурата, организаторите изпращат на заявителя проформа-фактура, въз основа на която се превежда регистрационната такса. Регистрационната такса не подлежи на връщане. Кандидатура с неплатена регистрационна такса не се допуска да участва в конкурса.

Плащането се извършва: по банков път в Банка ОББ АД ЦУ, BG81UBBS80021005244720, BIC: UBBSBGSF, БАЛПЕКС ЕООД
 

ЖУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Жури на Национален конкурс "Сграда на годината"

Процесът по оценяване на сградите се извършва от авторитетно жури, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАНО ОТ ОПРЕДЕЛЕН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. Журито включва представител на ДНСК, представители на институционалните, професионалните и академични общности, браншовите организации и водещи компании от бизнеса.
Журирането стартира през ноември 2021 г. и протича на два етапа. На първи етап се избират по три или повече номинации за победител във всяка категория. На втори етап от номинираните се избират победителите в съответните категории.
Финалът на журирането е  присъствено заседание на журито, на което се обсъждат и гласуват предложенията за награди в резултат на двустепенното гласуване. Журито има право да излъчи и допълнителни награди, освен победителите в категориите на Конкурса.
Номинираните и победителите се уведомяват по имейл от организаторите в срок от три дни след финалното гласуване на Журито.

Критерии за оценяване на кандидатурите в Национален конкурс "Сграда на годината"

Основните критерии при избора на победител за съответната категория и за специални награди са свързани с три основни акспекта:

Инвестиционни характеристики на сградата и принос към обществото и градската среда

Сградата  отговаря ли на съвременните изисквания на таргет групата, за която е предназначена.
Локация, транспортно обезпечение и достъп-адекватни за дадения вид използване, удобство на обществен и личен транспорт, видимост и представителност на сградата, осигурени паркоместа,паркинги за велосипеди.
Наличие на подобрения по отношение на инфраструктурата или благоустрояването на квартала, района или града при реализацията на сградата, например: изграждане на обществена инфраструктура, подобряване на обществените пространства, създаване или облагородяване на обществени детски кътове, територии или съоръжения за спорт или отдих и др.
Сгради, реализирани на терени-регенерация на зони с отпаднало предназначение.

Архитектура, дизайн, функционалност

Градоустройствен акспект и принос към средата в която се реализира сградата.
Предизвикателства и постижения при архитектурното проектиране на сградата. Естетика,ефективност, ергономия и качествен дизайн на екстериорните, функционалните и интериорните решения - типов етаж, общи части, фасади, покрив, подземен паркинг, вертикална планировка и паркова зона .
Качество  на функционалните, екстериорни и интериорни решения на сградата, постигнато чрез използване на съответните съвременни продукти и сградни решения.
Качество на пространствата, отговарящо на последните тенденции в съответната категория обитаване.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

Качество на извършените строително-монтажни работи при реализацията на сградата.
Довършителни работи и сградни системи от най-високо ниво, вложени  материали от най-висок клас, осигуряващи дълговечност и лесна поддръжка на сградата във времето.
Качество на екстериора и околното пространство  на сградата, постигнато чрез използване на съответните съвременни строителни продукти и сградни решения.
Наличие на инвестиции в здравословен начин на живот и обитаване на сградата - екологични зони, спортни зони, рециклиращи системи, инвестиции в съоражения за пречистване на въздух, вода, отпадъци и т.н.
Разход на енергия на сградата, дял на възобновяемите източници.
Степен на автоматизация на сградата, налични ли са паркоместа за ел. автомобили (колко са местата, налични ли са и колко ел. станции за зареждане)
Сертификати, доказващи устойчивостта и качеството на сградата.
 

НАГРАДИ

Участниците в реализацията на всяка отличена сграда - инвеститор,архитект и строител, получават Статуетка и Грамота и правото да използват логото на "Сграда на годината" при популяризиране на наградата на отличената сграда.
Авторът на статуетката за наградите "Сграда на годината" е Петко Москов /1953-2004/,български скулптор, известен с повече от 50 монументални творби –паметници в цялата страна.Неговата творба „Св.Св.Кирил и Методий“ е подарена на Папа Йоан Павел Втори при посещението му в България през 2002 г.
Сградите, наградени в конкурс Сграда на годината получават по регламент:

 • 1 Статуетка и грамота за инвеститор на наградената сграда
 • 1 Статуетка и грамота за архитект на наградената сграда
 • 1 Статуетка и грамота за строител на наградената сграда

Статуетките се връчват на сцената по време на церемонията от официалните лица и партньорите на събитието, грамотите се връчват на "Стената на славата" .

Организаторите осигуряват фото заснемане на церемонията, връчването на наградите на сцената, фотосесия пред "Стената на славата" от професионални фотографи. На всеки участник се предоставя снимков материал след събитието по електронен път. Видеозаписът от телевизионното предаване "Сграда на годината" се качва на сайта на конкурса след излъчване по БНТ.

ЦЕРЕМОНИЯ

Церемонията за връчване на наградите на Национален конкурс „Сграда на годината“  традиционно се радва на огромен интерес и присъствие на най-влиятелните представители на индустрията - висшата администрация, водещите инвеститори, архитекти, строители, представители на водещи търговски компании, банкери, консултанти и други.

Церемонията на Национален Конкурс "Сграда на годината 2021 г." ще се проведе на 15 декември 2021 г. при засилени мерки за безопасност и спрямо всички заложени в заповедта на Министерство на здравеопазването ограничения и изисквания.

ИНИЦИАТИВИ

Национален конкурс "Сграда на годината" и партньори инициират и подкрепят дарителски акции, свързани със знакови сгради в България.

БОЯНСКАТА ЦЪРКВА – реставрация на стенописите 2006 – 2008 г.
Национален конкурс „Сграда на годината” и генералния спонсор „Евромаркет кънстракшън” инициираха през 2005 г. кампания за събиране на средства за реставриране на  стенописите на Боянската църква.
Боянската църква е средновековен християнски храм, строен на части през ХІ, ХІІІ и ХІХ век. Църквата е обявена от ЮНЕСКО за паметник на световното културно наследство. В този списък, съдържащ около 1000 паметника от цял свят, Боянската църква е един от седемте български паметници. Световната си слава Боянската църква дължи не на архитектурата си, а на стенописите от 1259 г., рисувани от един изключително талантлив за времето художник. Неговите изразни средства са революция в европейската живопис и не случайно някои учени го наричат предшественик на Европейския Ренесанс.
Реставрацията  беше извършена през 2006 - 2008 г. благодарение на даренията на много физически лица и компании и безценната подкрепа на проф.Божидар Димитров от проф.Григори Григоров и художникът реставратор Владимир Цветков.

МУЗЕЯТ НА УСТА КОЛЮ ФИЧЕТО в Дряново - реновация и възстановяване  2009 - 2011 г.
210-ата годишнина от раждането на най-големия български строител - Колю Фичето, беше посрещната с откриването на музея в родния му град Дряново, реставриран по инициатива на Националния конкурс „Сграда на годината”, Община Дряново и Камарата на строителите в България.
Окаяното състояние на музея 40 години след построяването му даде повод за старта на кампанията за възстановяването на сградата по време на официалната церемония на осмото издание на конкурса през 2009 г.
През 2011 г. след мащабна реновация извършена от Камарата на строителите в България, музеят отвори врати за широката публика.

АВТОРСКИ ПРАВА

Вносителя на кандидатурата декларира, че всички авторски и сродни права, свързани с реализирането на проекта, както и визуални и фотографски материали, са  уредени в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.
 
Съгласен/а е организаторът на конкурса да разпространява и публично да показва (онлайн, принт и ТВ предаване) в рекламни и информационни материали и събития, описанието и визуалните материали /презентацията на сградата, кандидат в Национален конкурс „Сграда на Годината 2021“.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

  ПОД ПАТРОНАЖА НА

 • MRRB

  ПАРТНЬОРИ

 • KSB
 • KAB
 • КИИП
 • БААИК

  ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

 • AG Capital

  ЕКСКЛУЗИВЕН ПАРТНЬОР

 • Euromarket

  ЗЛАТЕН СПОНСОР

 • Etem

  МЕДИЕН ПАРТНЬОР

 • БНТ

  ОРГАНИЗАТОР

 • ГРАДЪТ