СГРАДИ - СЪВРЕМЕННА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОМУЗЕЙ

ИНВЕСТИТОР:

Община Русе

КОНСТРУКТОР:

инж. Пламен Пенев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Консорциум Евро строй, с водеща фирма Крис Груп ЕООД

АРХИТЕКТ:

Апро стил ЕООД

АДРЕС:

Русе
ИНФОРМАЦИЯ

През 1901 г. Русенският общински съвет възлага на градския инженер Едуард Винтер да проектира административна сграда за техническите служби на Общината. Тя е едноетажна, с ясна планова схема – квадратен вестибюл, от който има директна връзка с канцелариите на районните и околийските архитекти, техници и помощен персонал.
Последният стопанин на изцяло преустроената и надстроена с още един етаж и мансарда сграда е отдел „Природа“ към Регионален исторически музей – Русе, основан през 1954 г., с първи уредник учителят Михаил Халваджиев. За основа на отдела служи част от сбирката на кабинета по естествена история към Държавната мъжка гимназия „Княз Борис“. Заслуги за нейното обогатяване имат всички учители по естествена история, но най-голям е приносът на учителя Васил Ковачев и препаратора Юлиян Шумлянски. През 1959 г. е открита първата природонаучна експозиция в къщата на Иван Стоянов (Соларя) на Придунавски булевард, която съществува до 1969 г. От 1970 г. до 1989 г. сбирките на отдел „Природа“ са премествани в крайно неподходящи помещения 14 пъти, а отделът е сменял адреса си пет пъти. През 2002 г., за първи път от 19 години, лабораторията по препариране, канцеларията, библиотеката и част от фондовете на отдела се намират заедно в тази сграда.
План за преустройство на сградата за музей е направен през 80-те години на ХХ век от арх. Мария Костадинова. Окончателният проект е дело на арх. Ангел Ангелов.
През 2014 г. се откри модерен Екомузей, който представя връзката на човека с растителния и животински свят. В голям аквариум за сладководни риби, който е разделен на 7 басейна, могат да се видят видове от Дунав и вливащите се в него реки. Музеят е на четири нива и представя по най-модерни методи сцени и истории от съвместния живот на растения, животни и хора.
На следващите нива в няколко зали посетителите могат да видят интересни диорами.
Специално внимание е отделено на праисторическите животни (Русенският музей има една от най-богатите колекции вкаменелости на хоботни бозайници).  В екомузея в Русе „живее“ реалистичен мамут (от вида космат мамут). Тук може да се види и единствената в света запазена кост от друг вид мамут - Mammuthusromanus.
В друга зала посетителите се пренасят в най-характерното местообитание по Дунава - влажните зони. В музея има също и диорама с нощни грабливи птици, с дневни грабливи птици, огромна диорама с горски бозайници. При последната посетителите могат да влязат в специално укритие за наблюдение на животни. Вътре могат да погледнат през бинокъл, който вместо елените от диорамата им показва филмче, което разказва за тях. Природата оживява буквално пред очите на посетителите!
Край Русе се намира втората по дължина пещера в България (Орлова чука), затова и темата за пещерите също присъства в екомузея. Има възстановка на пещера, висока 3,5 м и дълга над 10 м. Вътре е озвучена със звуци от пещерата и се прожектира филм за прилепите.
Изграждането на съвременния Екомузей стана факт по проект, финансиран
по ОП “Регионално развитие“, който обхваща  две  емблематични за Русе културно-исторически атракции, обвързани в общ туристически ансамбъл, включващ 3 обекта: сградата на Регионалния исторически музей - Русе, която се намира на пл. „Ал. Батенберг“, отдел „Природа“ и Регионална библиотека „Любен Каравелов“.
Общата стойност на проекта е 4 432 260,90 лева, от които 95,93% се осигуряват по ОП  “Регионално развитие“, а собственият принос на Община Русе възлиза на 180 393,02 лева.

Една от основните цели по проекта е предлагането на нов подход при показване на местния туристически продукт. Използването на тъчскрийн и мултитъч-дисплеи при търсенето и предлагането на информация вече провокира интереса на туристите с усещането за реален досег с миналото. В рамките на проекта са разработени и уникални филми за местните забележителности.