СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради, паметници на културата > ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ НА ИНДУСТРИЯТА

СГРАДИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ НА ИНДУСТРИЯТА

ИНВЕСТИТОР:

Община Габрово

КОНСТРУКТОР:

инж. Румен Матев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обединение Културна инфраструктура Габрово 2012, с партньори Строител ООД, гр. Русе, и Плиска Консултинг ООД, гр. София

АРХИТЕКТ:

арх. Мария Хебарова, „Аркплан” ООД

АДРЕС:

гр. Габрово 5300, ул. Николаевска № 3, централна градска част
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата на Интерактивен музей на индустрията е обявена за недвижима културна ценност с категория „местно значение“ през 1986 г. Разположена е в историческото ядро на Габрово, в непосредствена близост до пешеходната зона и административния градски център.
    Къщата е построена през 1893 г. за семеен дом и кантора на габровския търговец Цанко Добрев. В средата на 20-те години на ХХ век е закупена от Българската тър­говска банка, след което е национализирана от Градския народен съвет. Сградата се ползва от историческия музей от 1949 г. до 2003 г. В периода 2003 г. - 2013 г. е необитаема и неподдържана.
    В оригиналния си вид къщата е била на 3 нива, с полу-масивна конструкция. Входът е бил от север, по външни стъпала, връзката между етажите е била дървена двураменна стълба. Фасадното оформление на сградата е богато, с характерни детайли и орнаменти, всички от които, в т.ч. и ъгловия балкон, са от щанцована оловна ламарина, вероятно, по аналогия на подобни сгради в централната част на града, изработени в Австрия. През 1949 г., сградата претърпява чувствителни промени, в т.ч. и конструктивни. Създадено е ново полуниво на нивото на улицата, оформящо нов ъглов достъп, точно под ъгловия балкон. През 1979 г. е осъществено частично преустройство, което не въвежда съществени изменения в сградата.
     Реконструкцията на сградата през 2013 г. в рамките на „Интегриран проект за развитие на културно-историче­ския туристически продукт и свързаната с него инфра­структура” на Община Габрово, финансиран по ОП „Регионално раз­витие”, залага на абсолютно съхранение на съхраненото досега при максимално доближаване до оригинала, но въвежда едно изцяло ново функционално и конструктивно решение на заграденото от наличните зидове и покрив музейно пространство.
    В съществуващата фасадна „черупка” проектното решение намества вече 4 нива. Връзката между нивата е отворено трираменно стълбище с асансьор в „окото”, максимално остъклен. Ъгловият достъп е затворен и фасадата е възстановена в първоначалния си вид. Основният подход отново е от оригиналното място, по теренна рампа, дублирана с три стъпала. Входът е през богато остъклена врата с витражи и лъвски глави. Всичко, което се вижда отвън, си е на мястото както преди повече от 120 години, но вътрешността е изцяло променена.  
    Новата конструкция на сградата вече е стоманобетонна. Съществуващите ограждащи зидове са съхранени и реставрирани; реставрирани и консервирани са и всички характерни фасадни орнаменти и детайли, в т.ч. и металният ветропоказател. Прозорците са подменени; новите врати на експозиционните нива са от стъкло. Всички парапети и подвижни и неподвижни прегради са от метал и стъкло, съобразени с конкретиката на експозицията. Сградата е с вътрешна топлоизолация. Инсталациите, ВиК, ОВК и Електро, са изцяло нови. Изпълнени са ефектни цветово екстериорно решение и художествено екстериорно осветление. Дворът е оформен с нова ограда – нисък зид от дялан камък и метална решетка в унисон с традициите на градската архитектура от края на XIX и началото на XX век.
    След реконструкцията през 2013 г., в сградата започва да функционира най-новата туристическа атракция на община Габрово – Интерактивен музей на индустрията /ИМИ/, единствен по рода си на Балканския полуостров.    Чрез модерни технологии - сложен комплекс от видео, програмни продукти, виртуални гидове и декори, музеят разказва за развитието на габровската индустрия. Тематично е разделен на три части – "Индустриализация" (от края на XIX век до 1944 г.), "Социализъм" (1944 г. – 1989 г.) и "Настояще" (от 1989 г. до наши дни). Всеки период е пространствено обособен на отделен етаж от сградата. Интериорът и декорациите са тематично и времево свързани със съответна­та експозиция, допълвани от визуални, звукови и светлинни ефекти. Разходката във всяка епоха започва със среща с виртуален екскурзовод. На междуетажните пространства са разположени екрани, разказващи за видни габровски индустриалци.
    Музеят разполага и със зала за 3D прожекции, в която се прожектират триизмерни филми за гр. Габрово, някои от тях заснети от птичи поглед, които предлагат и информация за най-атрактивните за посетителите на Габрово места. Върху фасадата на сградата  се реализират ефектни вечерни прожекции на принципа на технологията 3D mapping show.
    В обобщение, сградата на ИМИ:
Притежава напълно възстановен оригинален архитектурен облик отпреди повече от 120 години при запазване на характерните и отличителни белези на къщата и постигане на качество и естетика;
Въвежда изключително смело конструктивно и функционално решение с цел умело използване на вътрешното пространство на сградата за създаване на 4 експозиционни нива при цялостно запазване на фасадните стени;
Въвежда естетически интериорни решения, съобразени със спецификата на представените в нея музейни експозиции;
Намира се в централната градска част на Габрово, което я прави лесно забележима и достъпна за населението и посетителите на града;
Притежава оригиналност на концепцията – сградата се характеризира с контраст между външния си облик и съдържанието на музейните експозиции в нея;
Допринася пряко за обогатяване на туристическия продукт на територията на община Габрово;
Привлича по-младите хора и поражда у тях интерес към културно-историческото наследство;
Създава заетост - 9 бр. нови работни места;
    ИМИ обединява комплекс от ефективни и оригинални решения по отношение на вътрешна и външна архитектура, конструкция, разположение, интериор и музейни експозиции, обществени ползи и др. Сградата, в своята цялост, представлява едно съживено културно-историческо наследство, обединяващо минало, настояще и бъдеще в едно.