СГРАДИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЦЕ БАЗА 1

ИНВЕСТИТОР:

проект „ПОСОКИ – Предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“ по споразумение за финансиране с Министерство на труда и социалната политика чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие с

КОНСТРУКТОР:

инж. Златка Плеснева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

n/a

АРХИТЕКТ:

Сол Ер Итернешънъл ООД; арх. Иглика Люцканова и арх. Александър Генчев

АДРЕС:

Габрово
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата на ул. „Любен Каравелов“ №32в гр. Габрово и е проектирана като разширение на база 1 на ДГ”Слънце” през 2012 г., с техническо задание за „максимално доближавайки се до стандарта „Пасивна къща”. Разширението се състои в изграждане на нов, самостоятелен корпус, разположен в двора, непосредствено до съществуващата детска градина. Инвестиционният проект е разработен по проект: „Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия (“PassReg”)” по програма „Интелигентна енергия за Европа”, в която Община Габрово е в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност (ЦЕЕ) „ЕнЕфект”, който е управляващ орган на Общинската мрежа за енергийна ефективност (ОМЕЕ).
Сградата е двуетажна. Предвид поставените високи изисквания за енергийна ефективност, формата и ориентацията й и вътрешното разположение на помещенията са съобразени с принципите за максимални топлинни печалби от слънцегреене и минимални топлозагуби от конструктивни термомостове и външни остъклявания.
На приземното ниво на сградата е разположена една детска група и многофункционална зала с директен изход към покрита с пергола входна площадка към южния двор. Обособени са сервизни и складови помещения, съгласно изискванията за такъв вид сгради. Във връзка с изискванията за достъпна среда е осигурена платформа за второ ниво. Под стълбата е оформен кът за игра на деца. Към фоайето е разположен лекарски кабинет с изолационно помещение и тоалетен възел. На второто ниво на сградата са разположени две детски групи, които са организирани аналогично с прилежащи санитарно-битови и разливни помещения, като детската група на партерния етаж.
Всички външни стени са изградени от решетъчна тухла 25см и топлоизолация от външната страна 20см EPS. Покривът е топлоизолиран с 30см стъклена вата, положена в горната страна на бетонната плоча. Вътрешните стени също са изградени от тухли. Подовата плоча, граничеща със земята, се топлоизолира с EPS 18см от долната страна и 2см над плочата за екраниране на подовото отопление. Предвидената пластмасова дограма е с високи топлоизолационни параметри, с осигурена необходимата въздухоплътност  при монтажа, с помощта на уплътнителни ленти.
В помещенията се предвижда подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 32-37 С. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух-вода“ с резервен ел. нагревател. Като допълваща и резервна мощност при много ниски зимни температури се включва абонатна станция на централно отопление. Предвиден е и комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори.
Всички предвидени в одобрения инвестиционен проект дейности са изпълнени. След успешно проведен тест за въздухоплътност, на база показаните резултати е издаден сертификат от „Passive House Institute” в Дармщат, с който се удостоверяват критериите за пасивни сгради. Така новата сграда към база 1 на ДГ „Слънце“в гр. Габрово се явява първата сертифицирана обществена пасивна сграда в България.