СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Проекти, свързани с развитието на градовете - градска среда и култура > ОСНОВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА, ГР. ВИДИН

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ - ГРАДСКА СРЕДА И КУЛТУРА

ОСНОВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА, ГР. ВИДИН

ИНВЕСТИТОР:

Община Видин

КОНСТРУКТОР:

инж. Виктория Викторова Додова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВДХ АД

АРХИТЕКТ:

СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД

АДРЕС:

гр. Видин
ИНФОРМАЦИЯ

Реконструкцията на централна пешеходна зона е реализирана по Проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, включва 3 обекта на интервенция:
ЕТАП I: УПИ LVIII195 за пешеходна зона; УПИ LXI1090 за пешеходна зона; УПИ LXI202 за пешеходна зона; LXII1089 за пешеходна зона; УПИ LVII1087 за пешеходна зона; УПИ LV243 за адм. сграда; УПИ LVI1086 за пешеходна зона; УПИ LIII244 за пешеходна зона и УПИ LIV1085 за пешеходна зона от кв. 371, к-с „Централна градска част“ ; 
ЕТАП II: УПИ LII194 за площад, паметник и фонтан; УПИ XLIX185 за пешеходна зона; УПИ XLVI184 за пешеходна зона и озеленяване; УПИ XLVII279 за пешеходна зона и УПИ XLVIII262 за пешеходна зона от кв. 371, к-с „Централна градска част“ ;
ЕТАП III: УПИ XLII166 за пешеходна зона; УПИ XLIII168 за пешеходна зона; УПИ XLIV1083 за пешеходна зона; УПИ LXXII166 за озеленяване и общ. обслужване; УПИ XLI107 за пешеходна зона и общ. обслужване от кв. 371, к-с „Централна градска част“ .