СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Проекти, свързани с развитието на градовете - градска среда и култура > ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ КЪМ ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР. ВАРНА

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ - ГРАДСКА СРЕДА И КУЛТУРА

ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ КЪМ ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР. ВАРНА

ИНВЕСТИТОР:

Първа Езикова Гимназия гр. Варна

КОНСТРУКТОР:

инж. Веселин Първанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стройкомерс ЕООД

АРХИТЕКТ:

Е-Арх Студио, арх. Мартин Христов, арх. Галина Балева

АДРЕС:

гр. Варна
ИНФОРМАЦИЯ

 
Новата зала за културни събития на Първа езикова гимназия гр.Варна е проект, който стартира по инициатива на ръководството на гимназията през 2013г. През 2014г. гимназията финансира със собствени средства проект на залата, след което започва да работи по различни варианти за реализацията му.  След много усилия в търсене на спонсори и програми, както и благодарение на активното промотиране на идеята през 2019г. Община Варна включи проекта в бюджета си и пое изцяло финансирането на строителството. 
 
Новата зала е с капацитет от 379 места с допълнителни места за хора с увреждания и условия за достъпна среда. Основният вход е през сградата на училището, като са предвидени още два  аварийни изхода с външни стълби към двора от запад. Сцената е от южната страна на залата и е изградена от метална конструкция, покрита с масивна дървена настилка с ниво 120 см. над нивото на пода на залата. Зад сцената са предвидени обслужващи помещения и гримьорни, развити на две нива. В противоположната, северна част на залата са предвидени инсталационно и складово помещение, а на второ ниво - стая за контрол на звука и осветлението, достъпна през самостоятелна стълба от входното фоайе на залата. 
 
Конструкциата на новата част е метална и е изградена върху съществуващо бетонно полуподземно тяло със складови помещения. 
 
Новата зала може да се похвали със забележителна акустика, благодарение на специфичната форма на фасадите и тавана, дървената обшивка и предписанията на акустичните инженери, които бяха изцяло спазени. Стените по двете дълги фасади са изпълнени от метални носещи рамки, разположени под ъгъл за постигане на по-добра акустика и получаване на естествено осветление, което не предполага попадането на директна слънчева светлина на сцената. Изолацията от 10 см вата от вътрешната страна и 5 см вата с голяма плътност отвън, осигурява висока степен на шумоизолация на залата и гарантира нормално протичане на учебните занятия по време на ползването ?.
Освен с акустиката, формата и цвета на фасадите на залата са съобразени с основното тяло на гимназията с цел постигане на цялост и единство.
 
Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена?
 
- За да се поощри инвестицията на общините и държавата в културни и образователни проекти и да се отличи инициативата и амбицията на ръководството на гимназията, което освен че успя да привлече финансиране, стана и гарант за правилното му разходване.
- Сградата постига отлични показатели на акустика със сравнително малък бюджет.
- Понякога необичаен силует може да се получи и когато формата следва функцията.